Икономически университет – Варна

Новини

Explore a Complete Solution for Your Business Studies ; Discover Central & Eastern European Academic Source

DEELforHOST: "Дигитална ангажираност на работодателите и обучение за хотелиерство и туризъм в условията на пандемия"

Във форума участваха министърът на туризма Христо Проданов, председателят на Парламентарната комисия по туризъм д-р Илин Димитров, ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и др.

Начало
06
юни
Край
22
юни

Информация за всички студенти относно ползването на Спортен комплекс към ИУ – Варна

Беше обсъдено сключването на договори за сътрудничество с редица украински университети, с цел мобилност на студенти, преподаватели и персонал и съвместно разработване на учебни програми.

На 31.05.2022 г. се проведе тържествена промоция за връчване на дипломи на абсолвенти от Випуск 2022 г., Колеж по туризъм – Варна при ИУ – Варна

Икономически университет – Варна и Дирекция "Спорт" към Община Варна реализират първия в страната модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма.

На вниманието на изследователите - материали на тема "Преки чуждестранни инвестиции" от платформата Mendeley.

Срок за кандидатстване: 02.06.2022 г. 24:00 ч. онлайн