Икономически университет - Варна

Новини

С помощта на Grajdanomer.bg (иновативен онлайн инструмент) всеки може да провери доколко е запознат с гражданските си права, как функционират институциите в България и какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители.

Отдел „Информационно-библиографски“ при библиотеката ви напомня за възможността да записвате групи студенти за часове по „Информационна грамотност"...

Списъкът се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Уважаеми преподаватели, предлагаме на Вашето внимание списания, в които може да предлагате материали за публикуване и в които представители на университета са членове на международните редколегии.

Начало
11
окт

организирана в рамките на международен проект FIN-TECH "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme", финансиран по програма за научни изследвания и иновации HORIZON 2020

Начало
27
сеп

на докторант Кристиян Пламенов Вълчев

Начало
18
окт

Начало
18
сеп
Край
19
сеп

Първокурсниците ще имат възможността да опознаят своя университет.

Начало
08
ное