Икономически университет - Варна

Новини

Начало
23
апр

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипло

за студенти в редовна форма на обучение

Част от абонираните научни бази можете да ползвате и дистанционно от вкъщи.

Краен срок за подаване на предложенията 22 април 2020 г.

Форумът бе посветен на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Радка Начева участва в проект, финансиран от Европейския социален фонд

Начало
25
мар

на докт. Христина Пламенова Филипова

Погрижете се за бъдещето си сега

Начало
03
апр

на докт. Величка Пеева Маринова

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус