Икономически университет – Варна

Новини

Кандидатстващите за учебната 2021/2022 година във висшето училище са значително повече от определените места

Бяха обсъдени актуални въпроси при стопанското използване на поземления ресурс и различни модели на ценообразуване на земеделската земя при покупко-продажба и арендуване.

Те са част от основния екип с експерти, администрация и представители на бизнеса, които са преобразили Клуж-Напока от изоставащ румънски град в един от най-бързо развиващите се иновативни и прогресивни европейски центрове

Начало
02
авг

Гост-лектор: доц. д-р Евгени Евгениев – първи секретар, сектор "Наука", Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия

Екипът на проекта ESSENCE към ИУ – Варна се включи във втората международна среща, предвидена по проекта.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г.

Споделете мнението си до 08 август 2021 г.

Крайният срок за полагане на теста е 24:00 ч. на 26.07.2021 г.

В нея в момента членуват над 270 публични институции от над 125 държави.