Икономически университет - Варна

Новини

До 01.08.2020 г. за читателите на Библиотеката е осигурен достъп до издания на Pearson

Връзки към няколко полезни за академичния състав уебинара на Elsevier.

Ректорът на ИУ – Варна бе избран за председател на Контролния съвет на сдружението

Начало
27
ное

Покана за участие

Знакът SILCNECT Entrepreneurship Label е сертификационна система за предприемачите, които предлагат туристически продукти на Пътя на коприната.

Проект SILC "Местната култура по пътя на коприната" е приносът на ИУ - Варна към процеса на популяризиране на неразкрития потенциал на българското културно наследство.

Меморандум за учредяване на организацията бе приет на национална среща-семинар