Икономически университет – Варна

Връзки с практиката

Катедра "Индустриален бизнес и логистика" си партнира успешно с различни научни и образователни институции, с компании и фирми от различни сектори, както и с работодателски организации. Съвместно с нашите партньори се обсъжда учебната документация, провеждат обучения, конференции и кръгли маси, с цел повишаване качеството на образователния продукт и удовлетворяване нуждите на обучаваните и бизнеса.

   Стопанска камара – Варна;

Варненска Търговско-индустриална камара;

  Асоциация на индустриалния капитал в България;

Холдинг Варна АД;

ОЙРОШПЕД АД

Интерлогистика куриер ЕООД

Делта-Пи Акаунтинг ЕООД;

  • Издателство "Ико-консулт" ООД;
  • Агенция - 01 ЕООД