Икономически университет – Варна

Студентски прояви

 Прегледът на студентската научна дейност, секция „Индустриален бизнес и предприемачество“ ще се проведе на

19 април 2021г. от 10:30 часа, дистанционно чрез видеовръзка: https://meet.google.com/otv-wamm-ztv.

Състав на жури:

  1. доц. д-р Йордан Христов Иванов - председател
  2. доц. д-р Илиан Иванов Минков
  3. гл. ас. д-р Пламен Павлов – секретар

 Прегледът на студентската научна дейност, секция „Логистика“ ще се проведе на

19 април 2021г. от 16:15 часа, дистанционно чрез видеовръзка: https://meet.google.com/jao-bftd-ihn.

Състав на жури:

  1. доц. д-р Силвия Георгиева Благоева - председател
  2. доц. д-р Благо Ангелов Благоев
  3. гл. ас. д-р Пламена Милушева – секретар