Икономически университет – Варна

Студентски прояви

 

 

 

ПРЕГЛЕДЪТ НА СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2024 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 

I. СЕКЦИЯ „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“:

Прегледът ще се проведе на 15. 04. 2024 г., от 13:30 ч. в зала H-210.

Комисия по оценяване:

  1. доц. д-р Илиан Минков - председател
  2. доц. д-р Пламен Павлов
  3. гл. ас. д-р Моника Михайлова

II. СЕКЦИЯ „ЛОГИСТИКА“:

Прегледът ще се проведе на 16. 04. 2024 г. от 09:00 ч. в зала 319.

Комисия по оценяване:

  1. доц. д-р Силвия Благоева - председател
  2. доц. д-р Пламена Милушева
  3. х. доц. д-р Благо Благоев

III. СЕКЦИЯ „БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ (на английски език)“:

Прегледът ще се проведе на 16. 04. 2024 г. от 13:30 ч. в зала 2-320.

Комисия по оценяване:

  1. доц. д-р Петя Данкова- председател
  2. доц. д-р Йордан Иванов
  3. гл. ас. д-р Стефан Калпачев

Традиционно Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, на която студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади, с последваща дискусия върху тях. Тези доклади следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице (с резолюция от него върху разпечатания доклад).

Студентската научна конференция ще се проведе през месец май  2024 г. Класираните на първите три места от всяка секция ще получат грамоти за участие и парични награди.

УКАЗАНИЯ за техническо оформяне на докладите, участващи в Студентската научна конференция

ШАБЛОН (за доклад в Студентската научна конференция)