Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно поправителна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

  • График за защита на дипломни работи -
  • ИБП - 09 септември 2020 г.;09:00 часа в зала 222; 
  • Логистика - 10 септември от 09:00 часа в зала 222;
  • График за държавен изпит

Резултати от комплексен държавен изпит на специалност ИБП

Резултати от комплексен държавен изпит на специалност"Логистика":

    Спец. "Логистика" 10.09.2020 г.
    зала 316 08:30 часа  
Ф № СИН Трите имена Специалност Оценка
103272   Иван Данаилов Иванов Логистика Добър 4,25
111579   Петър Георгиев Петров Логистика не се явил
109295   Кристина Стоянова Николова Логистика Среден 3,00

 

Резултати от защити на дипломни работи на специалност "Логистика":

Моника Красимирова Соколова, ф.н.109200 - Отличен 6,00

 

           

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Резултати от комплексен държавен изпит на специалност КБУ

Резултати от комплексен държавен изпит на специалност ЛМ

      Спец. ЛМ 10.09.2020 г.
         
      зала 316 08:30 часа
Ф №  СИН Трите имена Оценка
1 119242   Виктор Роглев Добър 3,50
2 119404   Диляна Ивелинова Димитрова Среден 3,25
3 117367   Боян Георгиев Русев Добър 3,50