Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно редовната сесия за държавен изпит  – м. юни 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет H-107 на 14, 15 и 16 юни 2021 г.

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 18 юни 2021 г.

  • График за държавен изпит - специалност ИБП  
  • График за държавен изпит - специалност "Логистика" 

          Забележка:

  • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
  • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им

Резултати от писмен държавен изпит 

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на магистърска теза се приемат в кабинет H-107 на 14, 15 и 16 юни 2021 г.

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 18 юни 2021 г.

  • График за държавен изпит - специалност КБУ
  • График за държавен изпит - специалност ЛМ

         Забележка:

  • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
  • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им
Резултати от проведен изпит