Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно есенна сесия за държавен изпит  – м. септември 2021 г. 

ИБП и КБУ на 10.09.2021г.

Логистика и ЛМ на 13.09.2021 г.

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет Н-107 на  30 и 31 август 2021 г.

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

         Забележка:

  • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
  • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им

Резултати от писмен държавен изпит -  спец. "Индустриален бизнес и предприемачество"

Резултати от писмен държавен изпит-специалност"Логистика"

 

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на магистърска теза се приемат в кабинет Н-107 на 30 и 31 август 2021 г.

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

         Забележка:

  • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
  • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им
Резултати от писмен държавен изпит - спец. "Корпоративен бизнес и управление"

 

Резултати от защита на магистърски тези- специалност ЛМ

Резултати от писмен държавен изпит-специалност ЛМ