Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно лятна (редовна) сесия  – м. юни 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЛЯТНА(РЕДОВНА ) СЕСИЯ М. ЮНИ 2020Г.

За специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и специалност "Корпоративен бизнес и управление"- 25 юни 2020г. в зала 320 - защити на дипломни работи - 9:00 часа

За специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и специалност "Корпоративен бизнес и управление"- 29 юни 2020г. в зала 55 и 56 от 15.00 часа - комплексен държавен изпит

За специалност "Логистика" и специалност "Логистичен мениджмънт"-- 26 юни 2020г. в зала 320 - защити на дипломни работиЗа специалност "Логистика" и специалност "Логистичен мениджмънт"- 29 юни 2020г.,08:30ч. в зала 323 - държавен изпит

Резултати от държавен зрелостен изпит

Резултати ИБП

 

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ - БАКАЛАВРИ СПЕЦИАЛНОСТ "ЛОГИСТИКА", КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ ПРЕЗ ЮНИ

НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:

26.06.2020 г. от 08.30 ч., ауд. 320

 

№ ред

Фак. №

Име, презиме, фамилия

Тема на Дипломната работа

Научен ръководител

Рецензент

оценка

1.

110550

Мертгюн Гюнай Ахмед

„Проблеми на дистрибуционната логистика на фирма „ЛАГАРД БЪЛГАРИЯ“ ООД“

гл. ас. д-р Моника Михайлова

Доц. д-р Благо Благоев

4.00

2.

110517

Карина Живкова Колева

Състояние и развитие на”Пристанище Варна-Запад”ЕАД, за

периода 2014г.-2019г.

Доц. Д-р Танка Милкова

Доц. д-р Д. Желязкова

5.50

3.

109999

Надежда Тошкова Минкова                                                           

Възможности за усъвършенстване на логистичната система на фирма "ПЛАСТХИМ" Т-АД

Доц. Д-р Танка Милкова

гл.ас.д-р Пламена Милушева 

5.00

4.

110367

Мийрем Фикри Салим

Възможности за подобряване на логистичното обслужване на фирма ,,Спиди”АД

Доц. д-р Д. Желязкова

гл.ас.д-р Пламена Милушева 

6.00

5.

109083

Тамара Иванова Георгиева

Състояние и развитие на морския транспорт на Хонконг

за периода 2014 – 2019 година.

Доц. д-р Д. Желязкова

Доц. д-р Благо Благоев

5.75

6.

109551

Мартина Бориславова Балева

Проблеми на организацията и управлението на транспорта във фирма „Солвей Соди“ АД

Доц. д-р Д. Желязкова

Доц. Д-р Танка Милкова

5.75

7.

109285

Мария Димитрова Минчева

Възможности за усъвършенстване на снабдяването във „ФЕСТА ДЕЛФИНАРИУМ“ ЕООД

гл.ас.д-р Пламена Милушева 

Доц. Д-р Танка Милкова

5.00

8.

109352

Марио Ивов

Състояние и развитие на въздушния транспорт в България

Доц. д-р Д. Желязкова

Доц. д-р Благо Благоев

5.75

9.

110269

Александър Стоянов Стоянов

Състояние и развитие на железопътния товарен транспорт на територията на Република България за периода 2013 – 2018г.

доц.д-р Силвия Благоева

Доц. д-р Д. Желязкова

5,50

Който иска да се откаже от оценката си, моля до края на деня, до 17.00ч. на 29 юни 2020г.,

да се свърже с доц. д-р Силвия Благоева на телефон 0882164681

 

Резултати от държавен зрелостен изпит

      Спец. "Логистика" 29.06.2020 г.
      зала 323 08:30 часа  
Ф № СИН Трите имена Специалност Оценка
1 109066 4413 Румен Дилянов Нейков Логистика 3,25
2 109295 4448 Кристина Стоянова Николова Логистика 2,00
3 109331 4452 Аслъ Хикмет Хюсеин Логистика 3,25
4 109332 4453 Мертан Метин Рашид Логистика 4,50
5 109430 4464 Милен Стефанов Николов Логистика 4,50
6 109677 4507 Габриела Валериева Великова Логистика 3,00
7 109736 4521 Сара Гарабед Кърбашян Логистика 3,00
8 109816 4534 Стоян Костадинов Стоянов Логистика 3,75
9 109830 4535 Пламен Алексиев Алексиев Логистика 3,00
10 109834 4536 Анастасия Маргаритова Кирова Логистика 4,25
11 109944 4557 Ана Пламенова Николова Логистика 3,25
12 109945 4558 Яна Миленова Русева Логистика 3,00
13 109977 4562 Ренета Мирославова Йорданова Логистика 3,00
14 110159 4592 Илко Веселинов Георгиев Логистика 3,00
15 110168 4593 Мартина Деянова Дякова Логистика 3,25
16 110326 4625 Дамян Николов Колев Логистика 3,00
17 110356 4631 Елица Кирилова Методиева Логистика 3,25
18 110385 4636 Симеон Нейков Владков Логистика 5,50
19 110542 4666 Гергана Галенова Златкова Логистика 3,00
20 110748 4701 Даниела Мариянова Тончева Логистика 3,25
21 110908 4722 Момчил Марианов Петров Логистика 3,50
22 111291 4803 Яница Куманова Сталева Логистика 3,25
23 111579 4820 Петър Георгиев Петров Логистика 2,00
24 113241 5069 Милен Митев Вълчев Логистика 4,00

Списък на студентите - бакалаври, които ще се явяват през

 юни на защита на дипломна работа:

25.06.2020 г. от 09.00 ч., ауд. 320

 

№ ред

Фак. №

Име, презиме, фамилия

Тема на Дипломната работа

Научен ръководител

Рецензент

Оценка

 • 1.

109517

ИБП

Лили Агароновна Мартиросян                    

Набиране, подбор и обучение във фирма

“Сайтел България” ЕООД

гл. ас. д-р Пламен Павлов

Гл.ас.д-р Милчо Близнаков

 

 • 2.

112926

ИБП

Стоян Чавдаров Нейков

Екологичните проблеми при производствено-стопанската дейност на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“

гл. ас. д-р Влади  Куршумов

Гл.ас.д-р Милчо Близнаков

 

 • 3.

109325

ИБП

Мюмюн Али Мюмюн

„Бизнес план за стартиране на малка фирма, предлагаща иновативен маркетингов подход за страната“

доц. д-р И. Минков

Гл.ас.д-р Милчо Близнаков

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЛЯТНА(РЕДОВНА ) СЕСИЯ М. ЮНИ 2020Г.

За специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и специалност "Корпоративен бизнес и управление"- 25 юни 2020г. в зала 320 - защити на дипломни работи - 9 часа

За специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и специалност "Корпоративен бизнес и управление"- 29 юни 2020г. в зала 55 и 56 от 15.00 часа - комплексен държавен изпит

За специалност "Логистика" и специалност "Логистичен мениджмънт"-- 26 юни 2020г. в зала 320 - защити на дипломни работи

За специалност "Логистика" и специалност "Логистичен мениджмънт"- 29 юни 2020г.,08:30ч. в зала 323 - държавен изпит

Резултати от държавен зрелостен изпит

Резултати КБУ

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ -  МАГИСТРИ, СПЕЦИАЛНОСТ "ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ", КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ ПРЕЗ ЮНИ

НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:

           

26.06.2020 г. от 13.30 ч., ауд. 320

 

№ ред

Фак. №

Име, презиме, фамилия

 

Тема на Дипломната работа

Научен ръководител

Рецензент

оценка

 1.  

119197

ЛМ

Деян Янчев Баналиев

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЛОГИСТИЧНАТА СИСТЕМА НА „АЛИФОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – ГР. ДЕВНЯ

доц. д-р С. Благоева

доц. д-р. Благо Благоев

6.00

 1.  

117270

ЛМ

Славяна Христова Недева

 

Възможности за развитие на морските контейнерни превози

доц. д-р. Благо Благоев

доц. д-р Д.Желязкова

5.75

 1.  

117269

ЛМ

Лариса Дончева Камберова

 

Възможности за подобряване на взаимоотношенията с доставчици и клиенти на фирма „МОРСКИ ДАР 09“ ЕООД

гл. ас. д-р. Пламена Милушева

доц. д-р С. Благоева

6.00

 1.  

117290

ЛМ

Атанас Владимиров Йонов                                      

 

Организация и управление на складовия процес в Логистичен център на Кауфланд България

(склад „Стряма 2“-нехранителни артикули)

доц.д-р Силвия Благоева

гл.ас.д-р Пламена Милушева 

6.00

 1.  

119450

ЛМ

Михаела Димитрова Видева

 

Проектиране на дистрибуционен канал за пелети на фирма „Агополихим“ АД

 

Доц. д-р Благо Благоев

Проф. д-р Юлиан Василев

6.00

 1.  

119207

ЛМ

Янка Петрова Петрова

 

„Възможности за усъвършенстване на складовото стопанство в „БИОВЕТ” АД- гр.Разград

гл.ас.д-р Пламена Милушева 

доц. д-р Д.Желязкова

6.00

 1.  

117237

ЛМ

Мира Димитрова Костадинова

 

Състояние и развитие на железопътния транспорт в България за периода 2013 – 2018 г.

доц. д-р Д.Желязкова

доц. д-р С. Благоева

5.75

 1.  

119150

ЛМ

Теменуга Димитрова Георгиева

 

Възможности за усъвършенстване на веригата на доставки на фирма “ЕКВАТОР” ЕООД - БУРГАС

доц. д-р Силвия Благоева

гл.ас.д-р Пламена Милушева 

6.00

 1.  

117258

ЛМ

Виктория Ивова Иванова

 

Приложение и възможности за

развитие на обратната логистика в

"ТОПЛОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

гл.ас. д-р Влади Куршумов

Доц. д-р Благо Благоев

4.50

     

 

         

Резултати от държавен зрелостен изпит

      Спец. ЛМ 29.06.2020 г.
         
      зала 323 08:30 часа
Ф №  СИН Трите имена Оценка
1 113226 15165 Димитър Стефанов Стефанов 3,00
2 119189 15942 Венилин Руменов Илиев 3,50
3 119454 16024 Димитър Живков Добрев 4,00
4 119550 16064 Ивелина Петрова Кокова 3,25
5 114798 35 Веселина Димова Петрова 4,25
6 115281 36 Борислав Николаев Дечков 3,00
7 115286 37 Светослав Димчев Димов 3,00
8 119242 400984 Виктор Василев Роглев 2,00
9 119387 400991 Ина Тодорова Тодорова 3,25
10 119393 400992 Борислав Ленков Йорданов 4,50
11 119400 400994 Георги Пламенов Петров 4,00

Който иска да се откаже от оценката си, моля до края на деня, до 17.00ч. на 29 юни 2020г.,

да се свърже с доц. д-р Силвия Благоева на телефон 0882164681

 

 

 Списък на студентите -  магистри спец. КБУ, които ще се явяват през

юни на защита на дипломна работа:

           

 

25.06.2020 г. от 09.00 ч., ауд. 320

 

№ ред

Фак. №

Име, презиме, фамилия

Тема на Дипломната работа

Научен ръководител

Рецензент

Оценка

 1.  

119401

КБУ

Марина Николаева Маринова                                               

Екологични проблеми при производството на фирма

„The Coca – Cola Company”

Доц.д-р И. Минков

Гл. Ас.д-р Пламен Павлов

 

 1.  

119322

КБУ

Моника Георгиева Георгиева

Маркетингов анализ на продуктовите стратегии във винзавод „Магура“ АД

Доц. Д-р Илиан Минков

Гл. Ас. Д-р Влади Куршумов

 

 

 1.  

117334

КБУ

Димитър Иванов Димитров

Изследване на мотивацията на човешките ресурси в отдел събиране на вземания – фирми в “ЕКСПРЕСБАНК” АД“

Доц. Д-р Илиан Минков

Доц.д-р Йордан Иванов

 

 1.  

116605

КБУ

Петя Колева Димитрова                   

Корпоративната социална отговорност – фактор за мотивация на персонала

(на примера на „Актавис“ АД)

Гл.ас.д-р Влади Куршумов

Гл.ас.д-р Моника Михайлова

 

 1.  

119251

КБУ

Йоана Маринова Йорданова

Изследване фирмената култура на

„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД

 

гл. ас. д-р Моника Михайлова

Доц.д-р Илиан Минков

 

 1.  

116287

КБУ

Георги Иванов Ненов

Финансов анализ и инвестиционни възможности за подобряване на финансовото състояние на дружеството „БИОЕНЕРКОМ“ ЕООД

доц. д-р Иван Петров

Гл.ас.д-р Пламен Павлов