Икономически университет – Варна

Дипломиране

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

                 изтеглете в pdf формат    

                изтеглете в word формат

  • Bachelor Thesis Application Form /for Business and Management - in English/

       Download in PDF Format

                 Download in Word Format

 

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа

Забележка: В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от проведената държавна изпитна сесия

 

 

 

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

                 изтеглете в pdf формат    

                изтеглете в word формат

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа

Забележка: В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от проведената държавна изпитна сесия

  • Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Корпоративен бизнес и управление".
  • Резултати от защита на дипломна работа - специалност "Корпоративен бизнес и управление".
  • Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Логистичен мениджмънт"
  • Резултати от защита на дипломна работа - специалност "Логистичен мениджмънт"