Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика
ОКС "магистър"
Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт