Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика
ОКС "магистър"
Логистичен мениджмънт
Корпоративен бизнес и управление