Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

https://borisbankov.com

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, 08:00-09:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/zud-iesa-tgb, 16:15-17:15

Дати за неположени изпити

24 окт 2023, кабинет 318a: 09:30-

05 дек 2023, кабинет 318a: 09:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Уеб технологии Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ-СНУ
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-ДНДО
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-СПН
Програмиране с JavaScript Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 438 У Уеб технологии 37
13:30 16:00 H-102 Л Адаптивен уеб дизайн 10, 42
16:15 19:00 H-102 Л Програмиране с JavaScript 10, 42
Вторник
13:30 16:00 H-201 У Програмиране с JavaScript 10, 42
Сряда
08:15 11:00 H-201 У Програмиране с JavaScript 2 10, 42
11:15 13:00 437 У Адаптивен уеб дизайн 39
13:30 16:00 H-201 У Адаптивен уеб дизайн 10, 42
Четвъртък
09:15 11:00 51 У Уеб технологии 34
17:15 19:00 H-203 Л Адаптивен уеб дизайн 39
2023-11-09 (Четвъртък)
11:15 13:00 H-201 У Електронен бизнес 18, 46, 60
2023-11-14 (Вторник)
10:15 13:00 H-201 У Електронен бизнес 18, 46, 60
2023-11-15 (Сряда)
17:15 19:00 H-203 У Електронен бизнес 18, 46, 60
2023-11-21 (Вторник)
11:15 13:00 H-201 У Електронен бизнес 18, 46, 60
2023-11-28 (Вторник)
11:15 13:00 H-203 У Електронен бизнес 18, 46, 60
2023-11-29 (Сряда)
09:15 11:00 H-201 У Електронен бизнес 18, 46, 60
2023-11-30 (Четвъртък)
11:15 13:00 H-201 У Електронен бизнес 18, 46, 60
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мобилни и уеб технологии Програмиране с JavaScript 5 10 1-55 17.01.2024 15:00 - 16:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Програмиране с JavaScript 6 42 1-55 17.01.2024 15:00 - 16:00
Мобилни и уеб технологии Адаптивен уеб дизайн 4 39 1-58 24.01.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Адаптивен уеб дизайн 5 10 1-56 25.01.2024 16:00 - 17:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Адаптивен уеб дизайн 6 42 1-56 25.01.2024 16:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv, Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 42-47., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Доклад 2023
Научен семинар „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Варна: Наука и икономика, 2023, 39-43., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 119-125., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.021 / Scopus
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271., ISSN(печатно) 1845-6421, ISSN(онлайн) 1846-6079 / DOI 10.24138/jcomss.v15i3.712 / Scopus / Web of Science
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7408-79-9 / DOI 10.5593/sgem2019/2.1/S07.079 / Scopus
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Преглед на всички публикации