Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

418

boris.bankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 15:00-17:00

Сряда, 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интернет технологии Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 6, (Модулно обучение)
Е-бизнес Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 5, (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 438 У Интернет технологии 1, 2, 3, 18, 21, 22
17:15 19:00 53 У Интернет технологии 9, 10, 11, 26
Вторник
10:15 13:00 H-214 У Оптимизация за търсещи машини 67
13:30 15:00 51 У Уеб технологии 12
16:15 19:00 437 У Разработване на игри 27
Сряда
11:15 13:00 437 У Интернет технологии 17, 28, 29, 34
13:30 16:00 433 Л Разработване на игри 25, 26, 27
Четвъртък
07:30 10:00 50 У Е-бизнес 46
13:30 16:00 437 У Разработване на игри 25
16:15 19:00 H-214 У Оптимизация за търсещи машини 32, 81
Петък
11:15 13:00 51 У Уеб технологии 13
13:30 16:00 437 У Разработване на игри 26
2020-03-01 (Неделя)
13:30 17:00 53 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-04 (Сряда)
16:15 19:00 H-205 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-06 (Петък)
16:15 19:00 H-205 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-07 (Събота)
13:30 17:00 53 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-08 (Неделя)
13:30 17:00 53 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-11 (Сряда)
16:15 19:00 H-205 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-14 (Събота)
13:30 17:00 53 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-16 (Понеделник)
15:15 17:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-03-18 (Сряда)
16:15 19:00 H-205 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Статия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 283 - 289.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, с. 254 - 259.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, реигионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 551 - 556.
Преглед на всички публикации