Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

418

boris.bankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 13:00-15:00

Петък, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

24 ное 2020, кабинет 418: 13:00-15:00

01 дек 2020, кабинет 418: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Е-търговия Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Офис приложения Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Интернет продажби Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Интернет продажби Курс 5, УПМ (Модулно обучение)
Уеб технологии Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, ИНФ. (Редовно обучение)
Клиентско уеб програмиране Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 53 У Оптимизация за търсещи машини 29, 63
Вторник
11:15 13:00 H-103 Л Клиентско уеб програмиране 25
13:30 16:00 438 У Разработване на игри 41
16:15 18:00 H-202 У Офис приложения 43
Сряда
13:30 15:00 51 У Уеб технологии 26
15:15 17:00 H-203 У Клиентско уеб програмиране 25
17:15 19:00 437 У Интернет технологии 10
Четвъртък
09:15 11:00 437 У Офис приложения 42
13:30 15:00 437 У Офис приложения 44
Петък
13:30 16:00 433 Л Разработване на игри 41, 42, 43
2021-02-25 (Четвъртък)
17:15 18:00 H-210 У Интернет продажби 15, 16
2021-03-04 (Четвъртък)
16:15 19:00 H-202 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-03-05 (Петък)
16:15 19:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-03-06 (Събота)
13:30 18:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-03-07 (Неделя)
13:30 18:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-03-11 (Четвъртък)
16:15 19:00 H-202 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-03-13 (Събота)
09:15 13:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-03-14 (Неделя)
09:15 13:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-03-15 (Понеделник)
16:15 19:00 H-202 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
Вид Година Публикация
Статия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 283 - 289.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, реигионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 551 - 556.
Преглед на всички публикации