Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

https://borisbankov.com

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, 09:30-11:30

Консултации

Понеделник, 16:00-18:00

Петък, 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2023, кабинет 318a: 09:30-11:30

13 апр 2023, кабинет 318a: 09:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Интернет технологии Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Клиентско уеб програмиране Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 438 У Разработване на игри 45
Вторник
11:15 13:00 127В Л Интернет технологии 25, 26, 44
13:30 16:00 H-202 У Визуално програмиране с Java 66
17:15 19:00 50 У Клиентско уеб програмиране 39
Сряда
11:15 13:00 51 Л Клиентско уеб програмиране 39
13:30 16:00 301 Л Разработване на игри 42, 43, 44, 45
Петък
10:15 13:00 438 У Разработване на игри 43
13:30 16:00 438 У Разработване на игри 42
Вид Година Публикация
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.021 / Scopus
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271., ISSN(печатно) 845-6421, ISSN(онлайн) 1846-6079 / DOI 10.24138/jcomss.v15i3.712 / Scopus / Web of Science
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7408-79-9 / DOI 10.5593/sgem2019/2.1/S07.079 / Scopus
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 283 - 289.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Преглед на всички публикации