Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

https://borisbankov.com

Автобиография

Консултации на място

Сряда, 09:30-10:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/zud-iesa-tgb, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет 318a: 09:30-10:30

24 апр 2024, кабинет 318a: 09:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Интернет технологии Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Е-бизнес * Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Клиентско уеб програмиране Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 438 У Разработване на игри 37
13:30 16:00 438 У Разработване на игри 39
Вторник
13:30 16:00 51 У Оптимизация за търсещи машини 39
16:15 19:00 127Г Л Разработване на игри 36, 37, 39
Четвъртък
09:15 11:00 301 Л Интернет технологии 25, 26
11:15 13:00 438 У Клиентско уеб програмиране 37
Петък
08:15 10:00 51 Л Клиентско уеб програмиране 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 36 1-55 13.05.2024 10:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 37 1-55 13.05.2024 11:00 - 12:00
Мобилни и уеб технологии Разработване на игри 4 39 1-56 13.05.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Клиентско уеб програмиране 3 37 1-55 12.06.2024 09:00 - 10:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Интернет технологии 2 25 1-56 13.06.2024 11:00 - 12:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Интернет технологии 2 26 1-56 13.06.2024 09:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 12:00 - 13:00 1-56
29.05.2024 12:00 - 13:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 222., ISBN(печатно) 978-954-21-1169-6
Доклад 2023
Научен семинар „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Варна: Наука и икономика, 2023, 39-43., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 143-150., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.143 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 224-233., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.224 / Линк
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 42-47., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 119-125., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.021 / Scopus
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271., ISSN(печатно) 1845-6421, ISSN(онлайн) 1846-6079 / DOI 10.24138/jcomss.v15i3.712 / Scopus / Web of Science
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7408-79-9 / DOI 10.5593/sgem2019/2.1/S07.079 / Scopus
Преглед на всички публикации