Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

418

boris.bankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 13:00-15:00

Петък, 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Визуално програмиране с Java Курс 3, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 437 У Визуално програмиране с Java 12
17:15 19:00 437 У Визуално програмиране с Java 13
Сряда
09:15 11:00 437 У Визуално програмиране с Java 25
11:15 13:00 H-205 У Визуално програмиране с Java 50
Четвъртък
17:15 19:00 437 У Визуално програмиране с Java 23
Петък
08:15 10:00 437 У Визуално програмиране с Java 24
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Статия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 283 - 289.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, с. 254 - 259.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Преглед на всички публикации