Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

https://borisbankov.com

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, 08:00-10:00

Консултации

Вторник, 10:00-12:00

Четвъртък, 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2022, кабинет 318a: 10:00-12:00

22 ное 2022, кабинет 318a: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Е-търговия Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ (Задочно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 50 У Визуално програмиране с Java 39
13:30 16:00 H-202 У Адаптивен уеб дизайн 10, 48
Вторник
08:15 10:00 438 У Адаптивен уеб дизайн 45
13:30 16:00 H-101 Л Адаптивен уеб дизайн 10, 48
Сряда
07:30 10:00 H-202 Л Програмиране с JavaScript 10, 48
10:15 13:00 H-202 У Програмиране с JavaScript 10, 48
15:15 17:00 2-318 Л Адаптивен уеб дизайн 45
Четвъртък
07:30 10:00 H-203 У Програмиране с JavaScript 1 10, 48
16:15 19:00 H-202 У Е-търговия 66
Петък
09:15 11:00 53 У Уеб технологии 37
13:30 15:00 50 У Уеб технологии 39
2022-11-07 (Понеделник)
11:08 13:16 H-205 У Електронен бизнес 18, 19, 67
2022-11-11 (Петък)
15:38 18:38 H-202 У Електронен бизнес 18, 19, 67
2022-11-12 (Събота)
09:38 12:38 53 У Електронен бизнес 18, 19, 67
2022-11-13 (Неделя)
13:30 16:16 53 У Електронен бизнес 18, 19, 67
Вид Година Публикация
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.021 / Scopus
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271., ISSN(печатно) 845-6421, ISSN(онлайн) 1846-6079 / DOI 10.24138/jcomss.v15i3.712 / Scopus / Web of Science
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7408-79-9 / DOI 10.5593/sgem2019/2.1/S07.079 / Scopus
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 283 - 289.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Преглед на всички публикации