Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, 08:00-10:00

Сряда, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

13 окт 2021, кабинет 318a: 13:00-15:00

10 ное 2021, кабинет 318a: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Интерактивен дизайн и приложно програмиране Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 433 Л Интерактивен дизайн и приложно програмиране 27, 31
13:30 15:00 438 У Визуално програмиране с Java 43
Сряда
11:15 13:00 438 У Визуално програмиране с Java 42
15:15 17:00 438 У Уеб технологии 45
Четвъртък
09:15 11:00 53 У Интерактивен дизайн и приложно програмиране 31
Петък
09:15 11:00 438 У Визуално програмиране с Java 45
13:30 15:00 53 У Интерактивен дизайн и приложно програмиране 27
Вид Година Публикация
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISBN 978-619-7603-06-4 ; ISSN 1314-2704.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 283 - 289.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Преглед на всички публикации