Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, 08:00-10:00

Сряда, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 ное 2021, кабинет 318a: 13:00-15:00

01 дек 2021, кабинет 318a: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интернет технологии Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Клиентско уеб програмиране Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Интерактивен дизайн и приложно програмиране Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-202 У Разработване на игри 50
16:15 19:00 H-202 У Разработване на игри 23
Вторник
10:15 13:00 H-202 У Разработване на игри 24
13:30 15:00 Е-310 Л Интернет технологии 26, 27, 28
Сряда
08:15 10:00 H-202 У Клиентско уеб програмиране 45
Четвъртък
13:30 16:00 437 У Оптимизация за търсещи машини 14, 55
Петък
11:15 13:00 Е-Н210 Л Клиентско уеб програмиране 45
13:30 16:00 Е-319 Л Разработване на игри 23, 24, 25, 50
2022-03-06 (Неделя)
09:15 13:00 437 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 3, 4, 48
2022-03-12 (Събота)
13:30 18:00 437 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 3, 4, 48
2022-03-13 (Неделя)
13:30 18:00 437 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 3, 4, 48
2022-03-17 (Четвъртък)
16:15 19:00 437 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 3, 4, 48
2022-03-19 (Събота)
13:30 18:00 437 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 3, 4, 48
2022-03-20 (Неделя)
13:30 18:00 437 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 3, 4, 48
2022-03-24 (Четвъртък)
16:15 19:00 437 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 3, 4, 48
Вид Година Публикация
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISBN 978-619-7603-06-4 ; ISSN 1314-2704.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 283 - 289.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 26 с.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Преглед на всички публикации