Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

зам.-ректор по учебна дейност и осигуряване на качеството

Приемно време

Сряда, кабинет 203: 10:00-12:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 203: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/hzs-nugo-gic, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

14 ное 2023, кабинет 203: 14:00-15:00

05 дек 2023, кабинет 203: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Производствена логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Снабдителна и производствена логистика * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Логистика и управление на веригата на доставките Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 223 Л Производствена логистика 15
Вторник
10:15 13:00 433 Л Операционен мениджмънт 5, 14
Сряда
13:30 16:00 H-103 Л Логистика и управление на веригата на доставките 6
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес икономика Логистика и управление на веригата на доставките 4 6 1-305 08.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес икономика Операционен мениджмънт 3 5 1-306 22.01.2024 14:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Операционен мениджмънт 3 14 1-221 23.01.2024 10:00 - 12:00
Логистика Производствена логистика 3 15 1-127В 25.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-85401 / DOI 10.53656/ped2022-8.04 / Web of Science
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 194. - (Библиотека PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-17-4
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 178-186., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Преглед на всички публикации