Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Приемно време

Четвъртък, кабинет 203: 10:30-11:30

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk: 14:00-15:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk: 09:15-10:15

Дати за неположени изпити

09 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk: 14:00-15:00

14 дек 2021, кабинет https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Стопанска логистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Корпоративна логистика Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Производствена логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 6, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 6, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-07 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-307 Л Корпоративна логистика 32, 33, 63, 64
15:15 18:00 Е-Н104 Л Управление на вериги на доставки 34, 35, 65, 66
2022-02-08 (Вторник)
10:15 13:00 Е-319 Л Управление на вериги на доставки 34, 35, 65, 66
13:30 15:00 Е-312 Л Корпоративна логистика 32, 33, 63, 64
2022-02-09 (Сряда)
15:15 18:00 Е-Н210 Л Управление на вериги на доставки 34, 35, 65, 66
2022-02-10 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-317 Л Корпоративна логистика 32, 33, 63, 64
11:15 13:00 Е-319 У Корпоративна логистика 32, 33, 63, 64
2022-02-11 (Петък)
11:15 13:00 Е–Н208 У Корпоративна логистика 32, 33, 63, 64
15:15 18:00 Е-222 У Управление на вериги на доставки 34, 35, 65, 66
2022-02-12 (Събота)
15:15 17:00 Е-222 У Корпоративна логистика 32, 33, 63, 64
2022-02-13 (Неделя)
10:15 13:00 Е-312 У Управление на вериги на доставки 34, 35, 65, 66
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Доклад 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, ИУ – Варна, 2012.
Доклад 2011
// Икономиката и управлението в XXI век : Решения за стабилност и растеж : [Сб. докл.] : Междунар. юбил. науч. конф., 8 - 9.11.2011 : Т. 4. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 110 - 117.
Преглед на всички публикации