Икономически университет – Варна

Финансово-счетоводен отдел

Гергана Нанева

Гергана Нанева

зам. гл. счетоводител

231

052 643362

0882 164788

g_naneva@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

старши счетоводител

231

052 643362

0882 164796

g.andreeva@ue-varna.bg

Станислава Захариева

Станислава Захариева

счетоводител

231

052 643362

0882 164819

szaharieva@ue-varna.bg

Джейлян Хюсеин

Джейлян Хюсеин

счетоводител

231

052 643362

0882 164820

dzheylyan.hyusein@ue-varna.bg

Милена Великова

Милена Великова

счетоводител

231

052 643362

0882 164823

m.velikova@ue-varna.bg

Марина Карачолова

Марина Карачолова

счетоводител

231

052 643362

0882 164817

Цветанка Атанасова

Цветанка Атанасова

счетоводител

231

052 643362

0882 164818

Жени Станчева

Жени Станчева

счетоводител

231

052 643362

0882 164758

jeni.stancheva@ue-varna.bg

Юлиян Губатов

Юлиян Губатов

счетоводител - Поделение "Общежития и столове"

231

052 643362

0882 164822

u.gubatov@ue-varna.bg

Лилия Ламбова

Лилия Ламбова

счетоводител - Колеж по туризъм

231

052 643362

0879 313922

liliya_lambova@ue-varna.bg

Недялка Александрова

Недялка Александрова

Финансов контрольор

231

0882 164574

Вяра Вълкова

Вяра Вълкова

касиер

231

052 643362

0882 164798