Икономически университет – Варна

Отдел "Човешки ресурси"

Силвия Стефанова

Силвия Стефанова

Силвия Стефанова

130

0882 164 815

hr@ue-varna.bg

Дарина Иванова

Дарина Иванова

Дарина Иванова

130

0882 164 514

hr@ue-varna.bg

Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002
телефон: 052 830807