Икономически университет – Варна

Предстоящи събития

 

Научно-практическата конференция с международно участие „КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА COVID ПАНДЕМИЯ” 12-13 ноември 2021 г
Краен срок за подаване на резюме на докладите: 01.07.2021 г

ПОКАНА
 
Конференцията ще се проведе в Икономически университет-Варна.
Тематични направления на конференцията: 

 •  Качество на стоките – формиране, управление, идентификация и фалшификация. 
 • Контрол на стоките. 
 • Сертификация на продуктите и услугите. 
 • Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми. 
 • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики. 
 • Взаимовръзка бизнес-образование. 

Работни езици – български и английски.
Важни дати: 

 • До 01.07.2021 г. - изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на conference.cqgpc@ue-varna.bg. 
 • До 15.07.2021 г. - потвърждение за приемане на доклада (участниците ще бъдат информирани по e-mail). 
 • До 01.09.2021 г. - краен срок за представяне на докладите (по мейл) и превеждане на таксата за участие.
   

Фондация „Наука и образование“  орагнизира научни конференции през август 2021 г. в град Бургас:
Докладите ще бъдат публикувани в платформата International Scientific Publications 

 • Земеделие и храни, 9-та международна ежегодна юбилейна конференция, 16-19 августПрочети повече;
 • Екология и безопасност, 30-та международна ежегодна конференция, 16-19 августПрочети повече;
 • Материали, методи и технологии, 23-та международна ежегодна конференция, 19-22 августПрочети повече;
 • Икономика и бизнес, 20-та международна ежегодна конференция, 22-25 августПрочети повече;
 • Образование, изследвания и развитие, 12-та международна ежегодна конференция, 25-28 август Прочети повече;
 • Език, личност и общество, 15-та международна ежегодна конференция, 25-28 август Прочети повече.

В условията на пандемията много учени може да се сблъскат с трудности при пътуването. Затова взехме решението да позволим на участниците да променят вида си на презентация (устна, постер или онлайн) до 20 дни преди действителната дата на конференцията.

Онлайн участниците могат да представят устни презентации и плакати; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и др.) от събитието и техните доклади ще бъдат публикувани както обикновено. Няма ограничение в броя на разрешените промени в типа на презентацията.

ЮНКТАД (Конференцията на ООН за търговия и развитие) обявява второто издание на конкурса за научни изследвания в областта на международните инвестиции и развитие 
Краен срок: 14 май 2021 г.
 
ЮНКТАД  (UNCTAD) и Академията по международен бизнес (AIB) обявяват покана за участие в конкурс за най-добрия изследователски проект на млад учен в областта на международните инвестиции и развитие.

Допустими кандидати са докторанти и научни изследователи в началото на своята кариера с не повече от пет години професионален опит.
 
Кандидатурите се изпращат до 14 май 2021 г. на имейл: unctad@aib.world.
 
Повече информация за конкурса на следния линк:
https://unctad.org/meeting/unctad-aib-award-research-investment-and-development-0?utm_source=World+Investment+Network+%28WIN%29&utm_campaign=88a4272d1b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_646aa30cd0-88a4272d1b-&utm_source=World+Investment+Network+%28WIN%29&utm_campaign=88a4272d1b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_646aa30cd0-88a4272d1b-69987745
 

Онлайн международна конференция "Бъдещето на женското предприемачество"
10 май 2021 г., 10:00 - 15:00 часа

Регистрацията е отворена до 10 май 2021 г. включително.

Основният акцент на конференцията е да се дискутират и обменят мнения, идеи и препоръки върху предизвикателствата, пред които са изправени младите жени предприемачи в Европа и в Дунавския регион. 

Повече информация за лектори, участници и регистрация в конференцията:
https://events.biobs.com/MAYERMAYER/future-of-women-entrepreneurship?fbclid=IwAR0Rm3fua2ZveKScfyeeBWz5_uTDiNkbpOlqmxTpmRVa0R95vZqAvXpRVr0#evdetailInfo

Международен симпозиум по финанси и банково дело: 17-18 декември 2021 г., Университет Корвинюс, Будапеща, Унгария
Краен срок за подаване на доклади: 25 юли 2021г. 

Международният симпозиум по финанси и банково дело ще се състои в периода 17-18 декември 2021 г. в Университет Корвинюс, гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на събитието е да се популяризират идеи, научноизследователски проекти, преподавателски и управленски практики в областта на финансите, банковото дело и икономиката.

За повече информация относно конференцията, последвайте линка тук: 
https://www.world-finance-conference.com/conference.php?id=22 

Международна онлайн конференция “Пристанищният и морския сектор: ключови елементи за развитие и предизвикателства“ / "The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges"
5-7 май 2021 г.

Конференцията разглежда най – новите тенденции в морския шипинг и пристанища.

Събитието е изцяло онлайн. Работният език е английски.

Повече информация относно програмата, регистрация и участие в конференцията на следния линк: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/siga2-2021-conferenc/

УЕБИНАР: „Успешно проектно предложение по РП „ Хоризонт Европа“: Научно-техническите постижения са от ключово значение, но не забравяйте и другите аспекти“
21 април 2021 г. чрез YouTube, с начален час 11:00 (българско време)

На 21 април 2021 г. Европейската комисия организира открита информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „ Хоризонт Европа“: Научно-техническите постижения са от ключово значение, но не забравяйте и другите аспекти“. 

Ще бъде представена информация относно подготовката на проектно предложение по РП„ Хоризонт Европа“, в контекста на теми като отворена наука, разпространение на резултатите, комуникационни аспекти и др.
 
Програма: https://ec.europa.eu/…/other/events/20210421/agenda_en.pdf
Регистрация за участие тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210421


Уебинар „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ‒ ИНСТРУМЕНТ ЗА БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“
16 април 2021 г., 11.00 – 12.30 ч.


Бюрото за връзка на Европейския парламент в България в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организират уебинар на тема „Кръговата икономика – инструмент за бързо възстановяване“, който ще се проведе онлайн на 16 април 2021 г., петък от 11.00 до 12.30 ч.

На уебинара ще бъдат представени основните идеи, заложени в Новия план за действие за кръговата икономика, а възможностите и предизвикателствата, свързани с нейното осъществяване ще бъдат обсъдени с представители на общините и бизнеса, като ще бъдат изтъкнати и примери за добри европейски и български практики в тази сфера.

Уебинарът ще се проведе в платформата Zoom. Работните езици ще са български и английски с двупосочен симултанен превод за участниците в срещата в Zoom.

За да участвате в уебинара, трябва да се регистрирате до 15 април на адрес: http://epfacebook.eu/qx28.
Линк към програмата на уебинара: https://bit.ly/2QS9T6Y