Икономически университет – Варна

Предстоящи събития

VII национална конференция INSPIRE TO HIGHER  под надслов НОВАТА ТРАНЗИТНА ЕПОХА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, 30 октомври 2021г. ОНЛАЙН

Конференцията ще се проведе в две части:

- БЕЗПЛАТНА СУТРЕШНА СЕСИЯ (от 9:30 до 14:30), на която се очаква онлайн присъствие на хиляди зрители - собственици на имоти, потенциални купувачи, брокери, инвеститори, кредитни посредници, студенти и всички, които се интересуват от най-новите тенденции и промени на пазара на недвижими имоти.

- СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ С ПЛАТЕН ДОСТЪП (от 14:30 до 18:15), подготвена специално за всички професионалисти, свързани със сферата на недвижимите имоти, с участието на водещи лектори и обучители от САЩ, Гърция и България.

Пълна информация


Седма научна конференция „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: КРИЗА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ“, 12 ноември 2021 г. в УНСС
Краен срок за подаване на заявка за участие и резюме на доклад 05 ноември 2021 г.

Целта на конференцията е да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи за икономиката на България, на други държави или регионални общности, в една динамична и променяща се среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. Практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политики на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки към стопанската практика.

Конференцията ще се проведе паралелно и онлайн в платформата Microsoft Teams. 

Пълна информация


Серия от уебинари насочени към млади изследователи
Инициативата е част от европейския проект Discovery learning

Всички теми и дати на уебинарите, както и възможност за регистрация можете да намерите тук


Кръгла маса "Съвременни трансформации на стопанската дейност", 27 октомври 2021 г. от 10:00 до 12:30 ч.

Събитието е организирано от Института за икономически изследвания при БАН и БТПП и ще се проведе в присъствен и онлайн формат.

Кръглата маса цели провеждането на дискусии по въпроси, свързани с възможностите за подобряване на стопанската дейност в страната, като се обединят усилията на науката, образованието и бизнеса, както и опита и възможностите на институциите в страната. 

В срещата може да се участва и чрез онлайн платформата Google meet Hangouts, като се използва посочения линк за включване: meet.google.com/vrk-cirj-opo или код за достъп през мобилни устройства: vrk-cirj-opo. Онлайн платформата ще бъде стартирана в 9:30 ч. на 27.10.2021 г.

Регистрационна форма https://forms.gle/B89DY3ZzvorlJomWM6


Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обявява покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).
Крайният срок за подаване на проектните предложения в конкурса е 09.11.2021 г.

Програмата „ВИХРЕН-2021“ се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения - едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“.

Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.

Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.

Научните области на програмата и съответните панели за оценка са:

- Физически науки и инженерство (PSE панел);
- Науки за живота (LS панел);
- Обществени науки и хуманитарни науки (SSH панел).


Изследванията могат да бъдат във всяка научна област от трите гореизброени панела, като се насърчават проектни предложения с интердисциплинарен характер.

В рамките на програма „Вихрен – 2021“ е допустимо подаването и следователно финансирането само на едно проектно предложение от един „водещ изследовател“ и само на едно проектно предложение от един „установен изследовател“ на всеки панел.

Схемата за финансиране различава два профила „водещ изследовател“ и „установен изследовател“, които отговарят на задължителен набор от критерии, подробно описани в ръководството на „Вихрен – 2021“.

Бюджетът за проектните предложения се определя, както следва:
- Максималната стойност на годишното финансиране за проекти за „Водещ изследовател“ е 265 000 лв.;
- Максималната стойност на годишното финансиране за проекти за „Установен изследовател“ е 210 000 лв.
 

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:
На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1352
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1353

 За повече информация, моля да се свържете с екипа на НИИ.


Научна конференция "Науката в служба на обществото - 2021", 29.10.2021 г

Традиционната научна конференция "Науката в служба на обществото - 2021" ще се проведе на 29.10.2021 г. (петък).
Предвид несигурната епидемична обстановка, УС на Съюза на учените - Варна все още не е взел окончателно решение за начина на провеждане - присъствено или виртуално. Когато имаме повече информация, ще ви уведомим допълнително.

Каним ви да се регистрирате за участие в конференцията на секция "Икономически науки" тук  

По-важните моменти са следните:
1. Разработките трябва да отговарят на условията за научна статия. Препоръчва се да са изцяло на английски език, по изключение изложението може да е на български език, но заглавие, автори, резюме и ключови думи - задължително на английски език.
2. Един автор/съавтор (не повече от 5 съавтори) може да участва с до 2 статии.
3. Краен срок за подаване на заявки: 20.10.2021 г.
4. До 25.10.2021 ще получите потвърждение за приемане на участието с указания за заплащане на таксата за участие.
5. Срок за изпращане на готовата статия: 30.11.2021 (удължен).


38ма EBES Конференция, 12-14 януари, 2022 г., Варшава, Полша
Краен срок за подаване на доклади/резюмета 12 ноември 2021 г.
Избрани доклади ще бъдат публикувани в издания индексирани в SCOPUS


Конференцията цели да събере множество отличени изследователи от целия свят. Участниците ще имат възможност да представят нови изследвания, да обменят информация и да обсъдят актуални проблеми. 

Приветстват се всичко доклади от сферата на икономиката, финансите и бизнеса.
 
Конференцията ще се проведе в хибридна форма.

Пълна информация


7ми Световен инвестиционен форум, 18-22 октомври 2021 г., Цюрих, Швейцария
Форумът ще се проведе в изцяло виртуална среда

Форумът е на тема "Инвестиране в устойчиво развитие" и ще адресира ключови предизвикателства и възможности за международната инвестиционна общност. Ще бъдат обсъдени главните проблеми свързани с новата индустриална революция, императива за устойчивост, преустройството на икономическото управление и усилята за по-голяма икономическа издръжливост.

Информация и регистрация


Международна виртуална конференция "Пътят на коприната - развитието на устойчив туризъм и културното наследство", 22-24 ноември 2021 г., Университет "Аристотел", Солун, Гърция
Краен срок за подаване на резюмета 15 септевмри 2021 г.
Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издание индексирано в SCOPUS


Конференцията цели да събере международния академичен свят, известни учени, обществени лидери, управленски фигури и експерти от индустрията и да постави на дневен ред съвременните изследвания и новости във възможностите за развитие на устойчивия туризъм по прочутия Път на коприната. 

Конференцията ще се проведе изцяло виртуално.

Пълна информация 


Международна онлайн евразийска конференция "Образование и социални науки", 22-24 октомври 2021 г., Анталия, Туриция
Краен срок за подаване на доклади 18 октомври 2021 г.

Конференцията ще се проведе онлайн в платформа ZOOM.
Официални езици са: английски, руски, полски, турски.

Пълна информация


10та Международна конференция "Социални изследвания и поведенчески научки", 29-31 октомври 2021 г., Анталия, Туриця
Краен срок за подаване на резюмета 26 октомври 2021 г.

Конференцията ще се проведе в хибридна среда - присъствено и виртуално.
Официални езици са английски, турски, руски и др.

Пълна информация


Международна научна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество", 4 декември 2021 г., Пирот, Сърбия
Краен срок за подаване на доклади 1 ноември 2021 г.

Конференцията цели да промотира научни доклади фокусирани върху настоящето състояние на регионалното развитие, трансграничното сътрудничество и анализ на влиянието на индустриализацията върху регионалното развитие. 

Работни езици: сръбски и английски

Пълна информация 


Международна научна конференция "Бизнес мениджмънт, икономически и социални научки", 29 октомври 2021 г, Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на доклади 28 октомври 2021 включително
На избрани доклади ще бъде дадена възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science


Конференцията ще се проведе дистанционно. 
Работни езици: английски, руски, немски и други европейски езици. 

Пълна информация 


 

Четвърта международна научна конференция "Предизвикателства в туризма и бизнес логистиката в 21 век", 19 ноември 2021 г., Щип, Република Северна Македония
Краен срок за подаване на резюмета 5 август 2021 г. 

Конференцията ще се проведе присъствено или виртуално съобразно епидемичната обстановка към датата на провеждане.

Покана
Формуляр за кандидастване и технически изисквания


Трета международна конференция Economics of the Decoupling (ICED), 30 ноември - 1 декември 2021 г., Загреб, Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 ноември
Избрани доклади ще бъдат включени в Zagreb International Review of Economics and Business – ZIREB, индексинар в Web of Science

 
Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално.

Приоритетни области:
- Икономически растеж и природни ресурси;
- Икономика на енергетиката;
- Икономика на околната среда;
- Регулаторна икономика;
- Управление на отпадъците;
- Икономика на водите;
- Кръгова икономика;
- Зелена икономика;
- Дигитална икономика;
- Екологична икономика;
- Био икономика;
- други.

Пълна информация


Виртуална международна конферентна седмица "Повишаване на качеството и мащаба за качествено Отворено, Гъвкаво и Дистанционно обучение", 25-29 октомври 2021 г.

През седмицата на събитието ще се организира академична програма адаптирана към различни часови зони и целяща да обедини международната общност заета в образованието, за да й предостави умения и знания за прилагането на Отворено, Гъвкаво и Дистанционно обучение. 

Пълна информация


Конференция "Икономически и бизнес тенденции оформящи бъдещето", Скопие, Северна Македония, 11-12 ноември 2021 г. 
Краен срок за подаване на резюмета 1 юни, краен срок за подаване на доклади 15 август

Конференцията се организира от икономическият факултет на университет "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие. Подбран брой доклади ще бъдат публикувани в журнала Economy, Business & Development.

Основните областите на конференцията са:
- Счетоводство; 
- Е-бизнес;
- Икономика;
- Международна търговия;
- Финанси;
- Мениджмънт;
- Маркетинг;
- Математика и статистика;
- Индустрия и бизнес. 

Пълна информация 


Втора международна научно-практическа конференция "Предизвикателства на глобализацията на националното икономическо развитие" 19-20 октомври 2021, Национален университет по търговия и икономика, Киев, Украйна 
Краен срок за подаване на доклади: 15 септември 2021

Официални езици на конференцията: украински и английски. 

Области:
1. Стратегически вектори на националното икономическо развитие.
2. Законова уредба на търговски и икономически отношения.
3. Финанси, банково дело и застрахователство.
4. Счетоводство и одит в контекста на глобализация на икономическите отношения. 
5. Информационни технологии и икономико-математически модели в икономиката. 
6. Глобален мениджмънт и маркетинг: теоретични принципи и практически реалности. 
7. Предприемачество и търговия.
8. Туризъм, хотелиерски и ресторантьорски бизнес: традиции и модели на икономически растеж.
9. Европейски ценности на глобалното икономическо пространство. 

Пълна информация 


Научно-практическата конференция с международно участие „КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА COVID ПАНДЕМИЯ” 12-13 ноември 2021 г
Краен срок за подаване на резюме на докладите: 01.07.2021 г
 
Конференцията ще се проведе в Икономически университет-Варна.
Тематични направления на конференцията: 

  • Качество на стоките – формиране, управление, идентификация и фалшификация. 
  • Контрол на стоките. 
  • Сертификация на продуктите и услугите. 
  • Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми. 
  • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики. 
  • Взаимовръзка бизнес-образование. 

Работни езици – български и английски.
Важни дати: 

  • До 01.07.2021 г. - изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на conference.cqgpc@ue-varna.bg. 
  • До 15.07.2021 г. - потвърждение за приемане на доклада (участниците ще бъдат информирани по e-mail). 

До 01.09.2021 г. - краен срок за представяне на докладите (по мейл) и превеждане на таксата за участие.

Пълна информация


Международен симпозиум по финанси и банково дело: 17-18 декември 2021 г., Университет Корвинюс, Будапеща, Унгария

Краен срок за подаване на доклади: 25 юли 2021г. 
Възможност за публикация на докладите в издания индексирани в SCOPUS

Международният симпозиум по финанси и банково дело ще се състои в периода 17-18 декември 2021 г. в Университет Корвинюс, гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на събитието е да се популяризират идеи, научноизследователски проекти, преподавателски и управленски практики в областта на финансите, банковото дело и икономиката.

За повече информация относно конференцията, последвайте линка тук: 
https://www.world-finance-conference.com/conference.php?id=22