Икономически университет – Варна

Предстоящи събития

Международна научна конференция "Икономика, бизнес и социални науки", 24 декември 2021 г., Нюрберг, Германия
Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science
Краен срок за подаване на доклади 23 декември 2021 г. (включително)


Конференцията ще се проведе в дистанционна форма.
Работни езици са: английски, руски, немски, френски и други европейски езици.

Научни сфери:
- Национална икономика и мениджмънт;
- Световна икономика;
- Икономика и мениджмънт на предприятието;
- Развитие на производствените сили и регионалната икономика;
- Пари, финанси и кредит;
- Счетоводство, анализи и одит;
- Данъчна и счетоводна система;
- Икономическа сигурност на бизнес единиците;
- Математически методи в икономиката;
- Държавна администрация, самоуправление и управленски услуги;
- Право;
- Икономика на туризма;
- Мениджмънт;
- Маркетинг;
- Психология, педагогика, образование, философия и филология;
- Социология и политически научки. 

Пълна информация


Уебинар на тема: „Развитието на информационните технологии и аутсорсинга в България“, 30 ноември 2021 г. от 11.00 ч., EEST UTC +2 чрез платформата: https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/development-of-information-technology-and-outsourcing-in-bulgaria/

Уебинарът е организиран от Българска агенция за инвестиции.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 30 ноември на следния уеб сайт на събитието: https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/development-of-information-technology-and-outsourcing-in-bulgaria/

В поканата са описани стъпките за регистрация, както и можете да разгледате програмата на уеб сайта на събитието.

За контакт и допълнителна информация: webinars@investbg.government.bg, тел. 0888 351 936.

Покана


XVII Международной научно-практической конференции "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ", 08 декабря 2021 г. в заочно-дистанционном формате

Покана


Уебинар на тема: „Преимуществата на България като инвестиционна дестинация“, 25 ноември 2021 г. от 11.00 ч., EEST UTC +2 чрез платформата https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/the-advantages-of-bulgaria-as-an-investment-destination/ 

Уебинарът е организиран от Българска агенция за инвестиции.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 24 ноември на следния уеб сайт на събитието: https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/the-advantages-of-bulgaria-as-an-investment-destination/

В поканата са описани стъпките за регистрация, както и можете да разгледате програмата на уеб сайта на събитието.

За контакт и допълнителна информация: webinars@investbg.government.bg, тел. 0888 351 936.

Покана


Конференция "Неравенства в дигитализиращия се (пост-Ковид) свят - мрежи, предприемачество и регионално развитие", 23-26 август 2022 г., Печ, Унгария и онлайн
Краен срок за подаване на резюмета 28 февруари


Конференцията ще акцентира върху множество проблеми свързани с предприемачеството, социалната икономика, регионалната-градска икономика, регионалното развитие и въпросите на регионалната политика. 

Пълна информация


Годишна конференция на БАРИ „Планове за справедлив преход и регионална устойчивост в България“
27 ноември 2021г. от 12:00 часа до 17:00, АУЛА, СУ „Св. Климент Охридски“, София и онлайн в платформа ZOOM

Светът се намира в етап на енергиен и икономически преход, които засягат всички аспекти на социално-икономическия живот.
България и нейните региони имат своето участие в тези процеси. В нашата страна три области – Стара Загора, Перник и Кюстендил са обект на особен интерес в процеса на справедлив преход, поради наличието на мощни енергийни централи, функциониращи на въглища.
В тази връзка БАРИ си постави актуална тема за годишната си конференция 2021: „Планове за справедлив преход и регионална устойчивост в България“

Линк за онлайн участие ще бъде предоставен 3 дни преди събитието.

Програма


Заключителна конференция по проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II, 25 ноември 2021 г. от 10.00 ч.
Водещ партньор и организатор е Министерството на регионалното развитие и благоустройството

В конференцията ще вземат участие изтъкнати експерти по морско пространствено планиране, представители на Комисията за защита на Черно море от замърсяване, на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и всички партньори по проекта, както и представители на CINEA и Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) към Европейската комисия.  

Събитието ще се състои на 25 ноември 2021 г. от  10 ч. в онлайн среда чрез дигиталната платформа Webex. Работен език на конференцията ще бъде английски.

Моля за участие в конференцията да се регистрирате на следния линк:

https://forms.gle/sAe9fhs9ND5szk9f8

Срок на регистрация: 22 ноември 2021 г.

Допълнително ще получите линк за участие след регистрацията до два дена преди събитието.

Програма


7ма Конференция "Бизнес и предприемачество", 1-3 юни 2022 г., Национален парк "Плитвички езера", Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 февруари 2022 г.

Конференцията цели да събере експерти, изследователи и други професионалисти от сферата на бизнеса, предприемачеството и икономиката. Ще бъдат включени презентации и дискусии с конкретен фокус върху практиката и опознаването на съвременните тенденции. 

Пълна информация 


Кръгла маса на тема "Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането"
26 ноември 2021 г. от 10:30 ч. в хибриден формат – присъствен във ВУЗФ, зала 501 и онлайн - в Google Meet и излъчване на живо в социалните мрежи на ВУЗФ

Заявки за участие с доклади се изпращат до 20 ноември, като се попълни формата на линка: https://vuzflab.eu/registration/


Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират кръгла маса на тема "Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането". Инициативата е част от поредицата специални събития, с които ВУЗФ отбелязва своята 20-та годишнина. 

Кръглата маса ще се проведе в два панела, като първият е посветен на банките, а вторият - на капиталовите пазари. В дискусията ще участват мениджъри и експерти от банки, небанкови финансови институции, други представители на инвестиционната общност, на Българската фондова борса, Българската независима енергийна борса и на държавни институции – Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор и др.

Пълна информация


Серия от уебинари насочени към млади изследователи
Инициативата е част от европейския проект Discovery learning

Всички теми и дати на уебинарите, както и възможност за регистрация можете да намерите тук


38ма EBES Конференция, 12-14 януари, 2022 г., Варшава, Полша
Краен срок за подаване на доклади/резюмета 3 декември 2021 г.
Избрани доклади ще бъдат публикувани в издания индексирани в SCOPUS


Конференцията цели да събере множество отличени изследователи от целия свят. Участниците ще имат възможност да представят нови изследвания, да обменят информация и да обсъдят актуални проблеми. 

Приветстват се всичко доклади от сферата на икономиката, финансите и бизнеса.
 
Конференцията ще се проведе в хибридна форма.

Пълна информация


Международна научна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество", 4 декември 2021 г., Пирот, Сърбия
Краен срок за подаване на доклади 1 ноември 2021 г.

Конференцията цели да промотира научни доклади фокусирани върху настоящето състояние на регионалното развитие, трансграничното сътрудничество и анализ на влиянието на индустриализацията върху регионалното развитие. 

Работни езици: сръбски и английски

Пълна информация 


Трета международна конференция Economics of the Decoupling (ICED), 30 ноември - 1 декември 2021 г., Загреб, Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 ноември
Избрани доклади ще бъдат включени в Zagreb International Review of Economics and Business – ZIREB, индексинар в Web of Science

 
Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално.

Приоритетни области:
- Икономически растеж и природни ресурси;
- Икономика на енергетиката;
- Икономика на околната среда;
- Регулаторна икономика;
- Управление на отпадъците;
- Икономика на водите;
- Кръгова икономика;
- Зелена икономика;
- Дигитална икономика;
- Екологична икономика;
- Био икономика;
- други.

Пълна информация


Международен симпозиум по финанси и банково дело: 17-18 декември 2021 г., Университет Корвинюс, Будапеща, Унгария

Краен срок за подаване на доклади: 25 юли 2021г. 
Възможност за публикация на докладите в издания индексирани в SCOPUS

Международният симпозиум по финанси и банково дело ще се състои в периода 17-18 декември 2021 г. в Университет Корвинюс, гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на събитието е да се популяризират идеи, научноизследователски проекти, преподавателски и управленски практики в областта на финансите, банковото дело и икономиката.

За повече информация относно конференцията, последвайте линка тук: 
https://www.world-finance-conference.com/conference.php?id=22