Икономически университет – Варна

Предстоящи събития

65-та Международна научна конференция на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, 21 октомври 2022 г., в МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София.

Покана
Заявка за участие


8ма Международна конфренеция "Електронен бизнес и Мобилна търговия" 13-18 май 2022 г., Сеул, Южна Корея
Краен срок за подаване на резюмета / доклади 10 февруари 2022 г.

Публикуваните доклади ще бъдат изпратени за индексация в El Compendex и SCOPUS и подадени за оценка в издание индексирано в Web of Science.

Пълна информация


6та Международна научна конфренция "Предизвикателства в икономиката и бизнеса в Пост Ковид периода", 17 май 2022 г., Марибор, Словения
Краен срок за подаване на резюмета 15 февруари 2022 г.


Пълна информация


Kонференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 27-28 май 2022 г., Велико Търново
Краен срок за изпращане на заявка за участие 31 март 2022 г.
Краен срок за изпращане на доклади 30 април 2022 г.

Темата на конференцията е „РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА и европейската ИКОНОМИКа – предизвикателства и възможности”.
Конференцията е отворена за изследователи, преподаватели, докторанти, студенти и представили на практиката от областта на икономиката, администрацията и управлението, туризма и социалните дейности.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
- Икономиката и съвременните реалности в глобалния свят.
- Перспективи и предизвикателства пред администрацията и управлението.
- Актуални проблеми и направления в социалната работа.
- Състояние и динамика на туристическия сектор.

Покана
Заявка за участие
Макет за доклад


13-та Евразийска конференция по проблемите на езика и социалните науки, 5-6 февруари 2022 г., Даугавпилс, Латвия
Краен срок за подаван на резюмета 1 февруари 2022 г.

Конференцията ще акцентира върху основни области от социалните науки. Ще се проведе виртуално в платформа ZOOM.
Работни езици: английски, руски, Полски, Албански и Турски.

Пълна информация 


Международна научна конференция "Изследвания и иновации" 25 март 2022 г., Ню Йорк, САЩ 
Краен срок за подаване на доклади 24 март 2022 г. включително
Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science


Конференцията ще се проведе в дистанционна форма. Работен език - английски.

Научни области:
- Национална икономика и мениджмънт;
- Световна иконимика;
- Икономика на предприятията и мениджмънт;
- Развитие на производствените сили и регионална икономика;
- Пари, финанси и кредит;
- Счетоводство, анализи и одит;
- Данъци и счетоводна система;
- Икономическа сигурност на бизнес единици;

- Математически методи в икономиката;
- Държавна администрация самоуправление и държавни услиги;
- Право;
- Икономика на туризма;
- Мениджмънт;
- Маркетинг;
- Философия, педагогика, образование, философия и филология;
- Социология и политически науки.

Пълна информация


11ти Международен симпозиум "Социални изследвания и поведенчески науки", виртуално, 18-20 март 2022 г. 
Краен срок за подаване на резюмета 15 март 2022 г.


Конференцията цели да събере изследователи, администратори, експерти, учители, следдипломни специализанти и граждански организации, за да споделят и обсъдят теоритични и практически знания в научна среда.

Пълна информация


Уебинар на тема „Селскостопанската политика на ЕС след 2023 г.“, онлайн на 21 януари 2022 г., петък, от 11.00 до 12.30 ч.

Целта на събитието е да представи промените, заложени в приетия пакет за законодателни реформи на общата селскостопанска политика (ОСП). Ще бъдат разяснени  екологичните и социалните цели на новата политика, как тя ще подкрепя малките и средните стопанства и младите земеделски стопани, как ще функционира постоянният резерв за кризи и как ще се гарантира прозрачност на отпусканите помощи и спазване на трудовото законодателство в европейското селско стопанство. Ще се стремим да отговорим на въпроси за следващите стъпки по националния стратегически план, таваните на директните плащания, подхода към чувствителните сектори и други. Предвидено е събитието да започне с панелна дискусия между участниците и да продължи с отговори на въпроси от публиката.

Уебинарът ще се проведе в платформата Zoom на български език.

Броят на участниците в Zoom е ограничен. Необходима е регистрация до 20 януари 2022 г. на: http://epfacebook.eu/q4Yk

Тук можете да намерите програмата на събитието.

Уебинарът ще бъде излъчван на живо на Фейсбук страницата на Бюрото на ЕП в България.

Изпращайте въпросите си към участниците предварително в slido с код #CAP23. По време на уебинара въпроси ще могат да бъдат задавани през чата на Zoom, както и чрез коментари към излъчването във Фейсбук.


39та EBES Конференция, 6-8 април 2022 г., Рим, Италия
Краен срок за подаване на резюмета 14 февруари 2022 г.
Избрани доклади ще бъдат публикувани в издания индексирани в SCOPUS

Конференцията цели да събере множество отличени изследователи от целия свят. Участниците ще имат възможност да представят нови изследвания, да обменят информация и да обсъдят актуални проблеми. 

Приветстват се всичко доклади от сферата на икономиката, финансите и бизнеса.
 
Конференцията ще се проведе в хибридна форма.

Пълна информация


VII международна конференция "ИНДУСТРИЯ 4.0" – лятна сесия, 22-25 юни 2022 г., Варна

От името на Научно-техническия съюз по машиностроене, Република България, имаме честта да Ви поканим да участвате в VII международната конференция "ИНДУСТРИЯ 4.0" – лятна сесия, която ще се проведе от 22 до 25 юни 2022 г.  в  хотел «Аква Азур», курорт „Св.св. Константин и Елена", Варна.

Пълна информация


13-та Конференция на ASECU "Съвременна икономическа политика и процесът на присъединяване към Европейския съюз", 23-24 май 2022 г., Белград, Сърбия
Краен срок за подаване на резюмета 02 април 2022 г.

Конференцията ще предостави платформа за дискусия на професионалисти от академичните и бизнес среди. Въпреки че надсловът на събитието е "Съвременна икономическа политика и процесът на присъединяване към Европейския съюз", ще бъдат приветствани и доклади на теми като: икономика, публични финанси, счетоводство и финанси, мениджмънт, управление на туризма, мъниджмънт на информационните системи, публична администрация, иконометрия, статистика, оперативни проучвания и социални услуги.

Пълна информация


10-та юбилейна UIIN конференция "Взаимодействието университет-индустрия, предприемчиви и ангажирани университети и бъдещето на висшето образование", 14-15 юни 2022 г., Амстердам, Нидерландия
Краен срок за подаване на резюмета 17 януари 2022 г. 

Конференцията ще даде възможност да се открият и споделят най-актуалните знания, практики и постижения в сферата на висшето образования и взаимодействието му с индустията. 

Пълна информация


Конференция "Неравенства в дигитализиращия се (пост-Ковид) свят - мрежи, предприемачество и регионално развитие", 23-26 август 2022 г., Печ, Унгария и онлайн
Краен срок за подаване на резюмета 28 февруари


Конференцията ще акцентира върху множество проблеми свързани с предприемачеството, социалната икономика, регионалната-градска икономика, регионалното развитие и въпросите на регионалната политика. 

Пълна информация


7ма Конференция "Бизнес и предприемачество", 1-3 юни 2022 г., Национален парк "Плитвички езера", Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 февруари 2022 г.

Конференцията цели да събере експерти, изследователи и други професионалисти от сферата на бизнеса, предприемачеството и икономиката. Ще бъдат включени презентации и дискусии с конкретен фокус върху практиката и опознаването на съвременните тенденции. 

Пълна информация