Икономически университет - Варна

Новини

Покана за участие с материали в Международна тематична монография
Покана за участие с материали в Международна тематична монография

Още от Наука Още от Коронавирус (COVID-19) Още от Научноизследователски институт Още от ЦИПНИКТ

Събития

Публична защита на дисертационен труд
Публична защита на дисертационен труд
30 сеп 2020 15:00 - 17:00 Зала 1

Всички събития