Икономически университет - Варна

Отдел "Ректорат"

Сектор "Секретариат"

Деловодство


Цветомира Маркова

Цветомира Маркова

209

0882164754

rektorat@ue-varna.bg

Технически сътрудници


Дарина Маркова

Дарина Маркова

210

0882164825

markova@ue-varna.bg

Кремена Славова

Кремена Славова

210

techn.satrudnik@ue-varna.bg

Архив


Дарина Маркова

Дарина Маркова

210

0882164825

markova@ue-varna.bg

Програмист, уеб сайтове


инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

68

0882164814

webmaster@ue-varna.bg