Икономически университет – Варна

ИУ – Варна и Covid-19

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/360/zapoved-RD-14-179-20-10-2022.pdfЗдравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от  COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, следете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Заповеди на ректора

ДокументЗаповед №РД14-200 от 10.11.2022 г., във връзка с прилагане на противоепидемични мерки на територията на всички сгради на ИУ - Варна до 16.11.2022 г.

ДокументЗаповед №РД14-193 от 04.11.2022 г., във връзка с прилагане на противоепидемични мерки на територията на всички сгради на ИУ - Варна от 03.11.2022 г.до 09.11.2022 г.

ДокументЗаповед №РД14-188 от 27.10.2022 г., във връзка с удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на всички сгради на ИУ - Варна до 02.11.2022г.

ДокументЗаповед №РД14-179 от 20.10.2022 г., във връзка с прилагане на противоепидемични мерки на територията на всички сгради на ИУ - Варна за периода от 20.10.2022г. до 26.10.2022г.

ДокументЗаповед №РД14-174 от 13.10.2022 г., във връзка с удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на всички сгради на ИУ - Варна до 19.10.2022г.

ДокументЗаповед №РД14-170 от 07.10.2022 г., във връзка с прилагане на противоепидемични мерки на територията на всички сгради на ИУ - Варна за периода от 07.10.2022г. до 12.10.2022г.

ДокументЗаповед №РД14-118 от 03.08.2022 г., във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки, посочени в заповед РД 01- 128 от 29.07.2022 г. на директора на РЗИ-Варна.

ДокументЗаповед №РД14-114 от 22.07.2022 г., във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки, посочени в заповед РД 01- 123 от 21.07.2022 г. на директора на РЗИ-Варна.

ДокументЗаповед №РД14-160 от 03.11.2021г. за провеждане на извънреден инструктаж за запознаване с противоепидемичните мерки посочени в заповед РД 01- 856 от 19.10.2021 на министъра на здравеопазването .

ДокументЗаповед РД14-147от 20.10.2021 за преустановяване на присъственият учебния процес в ИУ - Варна, считано от 21.10.2021г. 

ДокументЗаповед №РД 14-117 от 15.09.2021 за прилагане на противоепидемични мерки

ДокументЗаповед №РД14-16 за провеждане на извънреден инструктаж за запознаване с противоепидемичните мерки посочени в заповед РД 01-51от 26.01.2021 на министъра на здравеопазването 

Документ  Заповед №РД14-3158 за въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода 27.11.2020 - 21.12.2020 г.

Документ  Заповед №РД14-3101 за неприсъствен електронно базиран учебен процес до края на зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

Документ  Заповед №РД14-3016 за неприсъствен електронно базиран учебен процес  от 29.10 до 12.11.2020 г.

Документ  Заповед №РД14-3017 при усложнена епидемична обстановка от 29.10.2020 г.

Документ  Заповед №РД14-3018 за провеждане на извънреден инструктаж съгласно заповед №РД01-609 на МЗ

Документ  Заповед №РД14-3019 за ред за почистване и дезинфекция

Документ  Заповед №РД14-3020 за правилно ползване на ЛПС

Документ  Заповeд организация на учебната дейност

Документ  Заповед ЛПС

Документ  Заповед хигиена

Документ  Заповед дезинфекция


Заповеди на Министъра на здравеопазването

ДокументЗаповед №РД-01-570/09.11.2022 г.

ДокументЗаповед №РД-01-550/02.11.2022 г.

Документ  Заповед №РД-01-534/16.10.2022 г.

Документ  Заповед №РД-01-517/19.10.2022 г.

Документ  Заповед №РД-01-512/12.10.2022 г.

Документ  Заповед №РД-01-490/05.10.2022 г.

ДокументЗаповед №РД01-398/17.08.2022 г.

ДокументЗаповед №РД01-384/09.08.2022 г.

ДокументЗаповед №РД01-890/03.11.2021 г.

ДокументЗаповед №РД01-856/19.10.2021 г.

ДокументЗаповед №РД01-743/31.08.2021 г.

Документ  Заповед №РД01-555/06.07.2021 г.

Документ  Заповед №РД01-496/15.06.2021 г.

Документ  Заповед №РД01-373/27.05.2021 г.

Документ  Заповед №РД01-173/18.03.2021 г.

Документ  Заповед №РД01-51/26.01.2021 г.

Документ  Заповед №РД01-677/25.11.2020 г.

Документ  Заповед №РД01-651/11.11.2020 г.

Документ  Заповед №РД01-626/27.10.2020 г.

Документ  Заповед №РД01-609/21.10.2020 г.

Документ  Заповед №РД01-548/30.09.2020 г. 

Документ  Заповед №РД01-549/30.09.2020 г.


Заповеди на МОН

Документ  Писмо на МОН, относно контрол по спазването на противоепидемичните мерки


Заповеди на РЗИ – Варна

Документ  Заповед №РД 01-128 от 29.07.2022 г. на директора на РЗИ-Варна за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Документ  Заповед №РД 01-123 от 21.07.2022 г. на директора на РЗИ-Варна за въвеждане на временни противоепидемични мерки