Икономически университет - Варна

ИУ - Варна и Covid-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от  COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Документ  Инструктаж-10.2020г.

Документ  Инструктаж-09.2020 г.

Документ  Инструктаж

Документ  Инструктаж