Икономически университет – Варна

Катедра "Маркетинг" е първото специализирано научно звено в България, с насоченост към теоретичните и приложни аспекти на маркетингa. Създадена е на 17 юни, 1997 г. и от тогава до сега е едно от най-бързо и динамично развиващите се научни звена в ИУ – Варна, както и в България.

Катедра „Маркетинг“ администрира три специалности в ОКС „бакалавър“ - „Маркетинг”, „Международен бизнес“ (на английски език) и „Дигитални медии и ПР“ (от 2017 г.) и пет магистърски програми - „Корпоративен маркетинг“, „Управление на продажбите и мърчандайзинг“, „Реклама и медийни комуникации“, „Комуникации и бизнес развитие“ и „Маркетинг и бранд мениджмънт“ (от 2017 г.).Всички магистърски програми се предлагат на модулен принцип на обучение, което улеснява образователния процес на всички работещи студенти. Катедрата обучава и студенти в докторска програма по „Маркетинг“.

Преподавателският екип на катедрата се отличава с активна научна работа и силни връзки и партньорства с практиката. Научните постижения и признания на преподавателите излизат извън пределите на страната. Ежегодно те правят публикации в национални и международни научни издания, включително: Economic Alternatives, The International Journal of Professional Management, Marketing Insight Research Unit - Hertfordshire Business School и др. Преподаватели на катедрата са и почетни членове на високо уважавани международни редакционни колегии и маркетингови асоциации. Академичния състав на катедра "Маркетинг" управлява и консултира множество проекти, финансирани от Световната банка, оперативни програми на ЕС и др.

Ръководство и контакти:

Христина Бонева

Христина Бонева

Христина Бонева

Инспектор учебна дейност

317

0882164789

markconsult@ue-varna.bg