Икономически университет - Варна

Дипломиране

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно студентите да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната им реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Независимо от това дали студентите са вече регистрирани, трябва да се регистрират и като завършили.

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

 

 • График за държавен изпит и защита на дипломни работи
 • График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
 • Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 29.01.
  Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 30.01.
 • График за защита на дипломни работи
 • График за държавен изпит

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
 • Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 29.01.
  Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 30.01.
 • График за защита на дипломни работи
 • График за държавен изпит

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

21 ноември (четвъртък) – зала Аула
11.00 часа – факултет "Управление"

 

21 ноември /четвъртък/
Катедра "Маркетинг"

 
Час Зала Специалност
12:30 Аула Маркетинг, Международен бизнес

 

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

Катедра "Маркетинг"
Час Зала Специалност

12:30

128

Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Корпоративен маркетинг
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)
Маркетинг и бранд мениджмънт

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават (в деня на промоцията) в каб.H-107 от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч.