Икономически университет – Варна

Стажове и СНС

Указания за провеждане на практическо обучение:
Академични наставници 2022/23:
Академични наставници 2023/24:

 

Студентска научна сесия за катедра "Маркетинг" за учебната 2023/2024 година.

Регламент

Заявка за участие

Готовите разработки трябва да бъдат предадени най-късно до 22 април 2024 г., до 16:00 часа на пощенската кутия  на катедра "Маркетинг": markconsult@ue-varna.bg.