Икономически университет – Варна

Стажове и СНС

Указания за провеждане на практическо обучение:
Академични наставници 2021/22:

Студентска научна сесия за катедра "Маркетинг" за учебната 2021/22 година предстои да бъде обявена през летния семестър.

Регламент

Заявка за участие