Икономически университет – Варна

За катедра "Маркетинг"

 

Катедра "Маркетинг" е първото специализирано научно звено в България, с насоченост към теоретичните и приложни аспекти на маркетингa. Създадена е на 17 юни, 1997 г. и от тогава до сега е едно от най-бързо и динамично развиващите се научни звена както в ИУ – Варна, както и в България. През 2022г. Катедрата ще отбележи своята 25-та годишнина.

Катедра „Маркетинг“ администрира три специалности в ОКС Бакалавър - "Маркетинг", "Дигитални медии и ПР" и "Международен бизнес" (на английски език) и три магистърски програми - "Управление на продажбите и мърчандайзинг", "Реклама и медийни комуникации" и "Маркетинг и бранд мениджмънт". Всички магистърски програми се предлагат в дистанционна форма на обучение, което улеснява образователния процес на всички работещи студенти и е в унисон с актуалните тенденции на образоветелния пазар. Катедрата успешно обучава студенти в докторска програма „Маркетинг“ и ги подпомага по пътя към придобиването на ОНС "Доктор".

Преподавателският екип на катедрата се отличава с активна научна работа и силни връзки и партньорства с практиката. Научните постижения и признания на преподавателите излизат извън пределите на страната. Ежегодно те правят публикации в национални и международни научни издания. Преподаватели на катедрата са и почетни членове на високо уважавани международни редакционни колегии и маркетингови асоциации. Академичния състав на катедра "Маркетинг" управлява и консултира множество проекти, финансирани от Световната банка, оперативни програми на ЕС, местно управление и частен бизнес.

Ръководство и контакти:

Христина Бонева

Христина Бонева

Христина Бонева

Инспектор учебна дейност

317

0882164789

markconsult@ue-varna.bg

Последвайте ни в социалните мрежи: