Икономически университет – Варна

доц. д-р Владимир Жечев

доц. д-р Владимир Жечев

доц. д-р Владимир Жечев

314В

vladimir.zhechev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Петък, кабинет 314B: 13:00-15:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 314В: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/acw-rjen-gxd, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет зала 55: 11:00-12:00

27 ное 2023, кабинет зала 56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Международен маркетингов мениджмънт Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Бранд комуникации * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Изследователски методи Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 H-209 Л Изследователски методи 38
Сряда
15:15 17:00 223 Л Международен маркетингов мениджмънт 27
Петък
08:15 11:00 127В Л Маркетинг 25, 26
11:15 13:00 127В Л Дипломантски семинар 1 27
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Изследователски методи 6 38 1-56 10.01.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт Бранд комуникации 5 38 тест център онлайн 13.01.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - СНУ Бранд комуникации 5 39 тест център онлайн 13.01.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Бранд комуникации 6 57 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Международен маркетингов мениджмънт 4 27 1-56 18.01.2024 08:00 - 09:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Маркетинг 2 25 1-56 26.01.2024 13:00 - 14:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Маркетинг 2 26 1-56 26.01.2024 12:00 - 13:00
Бизнес консултиране - СНУ Управление на взаимоотношенията с клиенти 5 33 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг Управление на взаимоотношенията с клиенти 5 34 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Управление на взаимоотношенията с клиенти 5 35 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - ДНДО Управление на взаимоотношенията с клиенти 6 54 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Управление на взаимоотношенията с клиенти 6 55 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - СПН Управление на взаимоотношенията с клиенти 6 63 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Маркетинг и бранд мениджмънт Маркетинг на взаимоотношенията 5 38 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - СНУ Маркетинг на взаимоотношенията 5 39 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Маркетинг на взаимоотношенията 6 57 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 241-250., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС, 1, 2023, -, 161-172., ISBN(онлайн) 978-619-232-725-5 / Линк
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда: Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София, Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Катедра Икономика и стопанско управление, 1, 2023, -, 100-107., ISBN(онлайн) 978-954-465 / Линк
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София : Химикотехнологичен и металургичен университет - София, 2023, 108-121., ISBN(онлайн) 978-954-465 / Линк
Доклад 2022
The 16th International Days of Statistics and Economics, September 8-10, 2022, Prague : Conference Proceedings, Prague : Prague University of Economics and Business, 2022, 587-597., ISBN(онлайн) 978-80-87990-29-2 / Линк
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Доклад 2021
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 21st International Joint Conference, 20 - 21 May 2021, Phraga : Proceedings, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2021, 284-296., ISSN(онлайн) 2453-6113, ISBN(онлайн) 978-80-225-4816-8 / DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.24 / Линк
Доклад 2021
Маркетинг в действие : Доклади от първа научно-приложна конференция, 11.10.2019, София, НБУ, София : Аскони Издат, 2021, 75-85.., ISBN(печатно) 978-954-383-138-8
Студия 2020
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) : An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty, Antalya, Turkey : Akdeniz University Publ. House, 8, 2020, 2, 338 - 370. / DOI 10.30519/ahtr.749680 / Web of Science
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся: VIII Плехановский форум преподавателей : Всероссийская конференция, 12 дек. 2019, Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 102 - 108.
Преглед на всички публикации