Икономически университет – Варна

Фонд за подпомагане на талантливи студенти

Фондът е учреден през 2014-та година от Георги Зеленков и проф. д-р Аврам Ескенази с благородната цел да подпомогне професионалното израстване на студенти от ИТ специалностите в ИУ –Варна, с доказани качества и постигнати резултати в сферата на информационните технологии и софтуерния инженеринг. 

Средствата се набират единствено от дарения и се изразходват само за награди. Те са финансови, връчват се ежегодно на студенти, номинирани след специална селекция от Експертния съвет на Центъра.

През 2014-та година е учредена ежегодната поименна награда в памет на уважаваните Моис и Илко Ескенази, чието име носи тя, в чест на отличимия им принос към академичната култура на страната. Наградата се дава за висок успех от следването и открояващи се изяви в областта на "Иинформатиката".

През 2019-та година е учредена и връчена финансова награда във Фонда за подпомагане на талантливи студенти, която е насочена към изявени студенти от специалност „Съдебна администрация“ в ИУ - Варна. Наградата е лично дарение от г-жа Миглена Тачева – Директор на „Национален институт на правосъдието“.

През 2020-та са учредени две нови награди

  1. Поименна награда „Никола и Владимир Попови“, която се връчва ежегодно на студенти открояващи се изяви, свързани с областта на правото. Дава се  в памет на Никола Попов, варненски адвокат в първата половина на XX век, кмет на Варна (1927 – 1930) и частен доцент по гражданско и търговско право (1932 – 1935) в тогавашното „Висше търговско училище“ (ВИНС – Варна) и Владимир Попов, адвокат и преподавател по търговско и морско право в периода 1944 – 1946. 
  2. Награда „Дигитален маркетинг“ за изявени студенти от специалностите към катедра „Маркетинг“. Наградата се осигурява от компания-патньор на ЦИПНИКТ и ИУ-Варна - „Айкарт“ АД, представяна от г-жа Соня Николова в качеството си на „Прокурист“.

 

Членове


Георги Зеленков

Георги Зеленков

Георги Зеленков

Учредител

g.zelenkov@ue-varna.bg