Икономически университет – Варна

проф. д-р Аврам Ескенази Неактивен

проф. д-р Аврам Ескенази

проф. д-р Аврам Ескенази Неактивен

106

eskenazi@ue-varna.bg

http://www.math.bas.bg/infres/staff_pages/eskenazi_avram.htm

Автобиография

Вид Година Публикация
Доклад 2021
Fiftieth Jubilee Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians : Processing, Sofia : Union of Bulgarian Mathematicians, 2021, 71-82. ., ISSN(печатно) 1313-3330
Статия 2021
Research in Computer Science in the Bulgarian Academy of Sciences. Studies in Computational Intelligence, Springer, 2021, 934, 7-22., ISSN(печатно) 1860949X / DOI 10.1007/978-3-030-72284-5_2 / Scopus
Доклад 2020
Образованието и изследванията в информационното общество : Сборник доклади : Тринадесета Национална конференция, 05.11.2020, Пловдив, София : Асоциация Развитие на информационното общество , 2020, 7-20. ., ISSN(печатно) 2534-8663
Доклад 2016
Математика и математическо образование : Доклади на Четиридесет и пета пролетна конференция на Съюза на математиците в България 45 пролетна конференция на СМБ, Плевен, 6 - 10 април 2016, София : Съюз на математиците в България, 2016, 14 - 24.
Статия 2016
Наука, София : Съюз на учените в България, 2016, 1, 63 - 68.
Доклад 2016
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020, Свищов, 7 - 8 октомври 2016 : Сборник доклади на международна научна конференция, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2016, 12 - 18.
Статия 2014
Serdica Journal of Computing, Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and informatics, Vol. 8, 2014, No 4, 409 - 432.
Доклад 2013
Proc. of 9th Annual Intl. Conf. on Computer Science and Education in Computer Science, 29 June - 2 July 2013, Würzburg, Germany : Univ. Fulda, 2013, 33 - 36.
Статия 1993
Educational and Training Technology International, Elsevier, 30, 1993, 2, 135-142.
Статия 1989
Journal of Systems and Software, Elsevier, 10, 1989, 3, 213-216.
Преглед на всички публикации