Икономически университет - Варна

проф. д-р Аврам Ескенази

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет Тестов център зала 56: 13:00-14:30

09 апр 2020, кабинет Тестов център зала 56: 13:00-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Софтуерни технологии Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2020-03-09 (Понеделник)
08:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-03-10 (Вторник)
08:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-03-11 (Сряда)
08:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-03-12 (Четвъртък)
08:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-03-13 (Петък)
08:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-04-06 (Понеделник)
09:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-04-07 (Вторник)
09:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-04-08 (Сряда)
09:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-04-09 (Четвъртък)
09:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
2020-04-10 (Петък)
09:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 25, 26, 27
Вид Година Публикация
Статия 2019
Informatics Research in Bulgarian Academy of Sciences, Springer - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2016
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020, Свищов, 7 - 8 октомври 2016 : Сборник доклади на международна научна конференция, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2016, 12 - 18.
Статия 2016
Наука, София : Съюз на учените в България, 2016, 1, 63 - 68.
Доклад 2016
Математика и математическо образование : Доклади на Четиридесет и пета пролетна конференция на Съюза на математиците в България 45 пролетна конференция на СМБ, Плевен, 6 - 10 април 2016, София : Съюз на математиците в България, 2016, 14 - 24.
Статия 2014
Serdica Journal of Computing, Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and informatics, Vol. 8, 2014, No 4, 409 - 432.
Доклад 2013
Proc. of 9th Annual Intl. Conf. on Computer Science and Education in Computer Science, 29 June - 2 July 2013, Würzburg, Germany : Univ. Fulda, 2013, 33 - 36.
Преглед на всички публикации