Икономически университет – Варна

проф. д-р Аврам Ескенази

проф. д-р Аврам Ескенази
Дати за неположени изпити

27 май 2021, кабинет meet.google.com/kxt-nmzr-tje: 10:45-12:00

28 май 2021, кабинет meet.google.com/kxt-nmzr-tje: 10:45-12:00

02 юни 2021, кабинет meet.google.com/kxt-nmzr-tje: 09:45-11:00

03 юни 2021, кабинет meet.google.com/kxt-nmzr-tje: 09:45-11:00

04 юни 2021, кабинет meet.google.com/kxt-nmzr-tje: 09:45-11:00

Софтуерни технологии
Вид Година Публикация
Статия 2019
Informatics Research in Bulgarian Academy of Sciences, Springer - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2016
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020, Свищов, 7 - 8 октомври 2016 : Сборник доклади на международна научна конференция, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2016, 12 - 18.
Доклад 2016
Математика и математическо образование : Доклади на Четиридесет и пета пролетна конференция на Съюза на математиците в България 45 пролетна конференция на СМБ, Плевен, 6 - 10 април 2016, София : Съюз на математиците в България, 2016, 14 - 24.
Статия 2016
Наука, София : Съюз на учените в България, 2016, 1, 63 - 68.
Статия 2014
Serdica Journal of Computing, Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and informatics, Vol. 8, 2014, No 4, 409 - 432.
Доклад 2013
Proc. of 9th Annual Intl. Conf. on Computer Science and Education in Computer Science, 29 June - 2 July 2013, Würzburg, Germany : Univ. Fulda, 2013, 33 - 36.
Статия 1993
Educational and Training Technology International, Elsevier, 30, 1993, 2, 135-142.
Статия 1989
Journal of Systems and Software, Elsevier, 10, 1989, 3, 213-216.
Статия 1989
Education and Computing, Elsevier, 199, 1989, 5, 43-47.
Статия 1986
Tanulmanyok, Budapest, 194, 1986, 1, 143-154.
Преглед на всички публикации