Икономически университет - Варна

х. ас. докт. Петя Петрова

х. ас. докт. Петя Петрова

62

0882165678

0887671601

petya.p.petrova@ue-varna.bg

http://masterclass.ue-varna.bg/

Автобиография

Офис мениджър в ЦИПНИКТ

Приемно време

Всеки делничен ден, кабинет 62: 13:30-15:00

Консултации

Понеделник, кабинет 62: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Логическо и функционално програмиране Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 53 У Логическо и функционално програмиране 42
Вторник
16:15 19:00 53 У Логическо и функционално програмиране 41
Четвъртък
08:15 11:00 53 У Логическо и функционално програмиране 43
11:15 13:00 53 У Информатика 2
Петък
09:15 11:00 51 У Информатика 5
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 11 - 12 май 2020, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 557-570.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 353 - 368.
Преглед на всички публикации