Икономически университет – Варна

х. ас. докт. Петя Петрова

х. ас. докт. Петя Петрова

х. ас. докт. Петя Петрова

62

0882165678

0887671601

petya.p.petrova@ue-varna.bg

http://masterclass.ue-varna.bg/

Автобиография

Офис мениджър в ЦИПНИКТ

Приемно време

Всеки делничен ден, кабинет 62: 13:30-15:00

Консултации

Понеделник, кабинет 62: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интелигентни системи Курс 4, ИНФ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 53 У Интелигентни системи 43
Четвъртък
16:15 19:00 53 У Интелигентни системи 42
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists – Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 3, 88 - 95.
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, 18 - 24 August, Albena, Bulgaria, 2020 : Conference Proceedings of Selected Papers, Sofia : STEF92 Technology Ltd. DOI: 10.5593/sgem2020/2.1/s07.006, 2020, 2.1, 41 - 50.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 11 - 12 май 2020, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 557-570.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 353 - 368.
Преглед на всички публикации