Икономически университет - Варна

х. ас. докт. Петя Петрова

х. ас. докт. Петя Петрова

62

0882165678

0887671601

petya.p.petrova@ue-varna.bg

http://masterclass.ue-varna.bg/

Автобиография

Офис мениджър в ЦИПНИКТ

Приемно време

Всеки делничен ден, кабинет 62: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 62: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Интелигентни системи
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция, 11 - 12 май 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 40 - 49.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 353 - 368.
Преглед на всички публикации