Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 227: 14:30-16:30

Консултации

Четвъртък, кабинет 227: 12:30-14:30

Дати за неположени изпити

09 мар 2023, кабинет 227: 14:00-15:00

06 апр 2023, кабинет 227: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-225 Л Иновационен мениджмънт 9
Сряда
07:30 10:00 2-132 Л Спецсеминар 6, 7
Четвъртък
09:15 11:00 2-130 Л Иновационен мениджмънт 6
16:15 19:00 2-129 Л Спецсеминар 6, 7
Петък
07:30 10:00 2-130 Л Спецсеминар 1 6, 7
11:15 13:00 222 Л Академични изследвания 1 6
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 49-54., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 51 - 76.
Преглед на всички публикации