Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 227, https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 14:00-16:00

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 16:30-18:30

Дати за неположени изпити

15 мар 2021, кабинет - онлайн чрез платформата за електронно обучение eLearn: 14:00-16:00

05 апр 2021, кабинет - онлайн чрез платформата за електронно обучение eLearn: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Иновации в строителството Курс 4, СБП (Редовно обучение)
Благоустройство Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Риск мениджмънт Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Риск мениджмънт Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на предприятието Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-207 У Управление на предприятието 12
11:15 13:00 H-206 Л Благоустройство 13
16:15 19:00 448 Л Иновации в строителството 27
Вторник
08:15 10:00 302 Л Академични изследвания 1 7
10:15 13:00 H-206 Л Управление на предприятието 12
13:30 16:00 H-209 Л Риск мениджмънт 11, 53
Сряда
11:15 13:00 2-127 У Благоустройство 13
13:30 15:00 2-129 У Академични изследвания 2 7
16:15 19:00 2-228 У Иновации в строителството 27
Четвъртък
07:30 10:00 H-209 У Риск мениджмънт 1 11, 53
Вид Година Публикация
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, с. 76 - 85.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 51 - 76.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 37 - 50.
Преглед на всички публикации