Икономически университет - Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 227: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2020, кабинет 227: 13:00-14:00

28 апр 2020, кабинет 227: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Ценообразуване в строителството Курс 3, Строителен бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Управление на строителното предприятие Курс 3, Строителен бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Иновации в строителството Курс 4, Строителен бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Спецсеминар (по специализации) Курс 4, Строителен бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Риск мениджмънт Курс 5, (Редовно обучение)
Риск мениджмънт Курс 5, (Редовно обучение)
Риск мениджмънт Курс 5, (Редовно обучение)
Риск мениджмънт Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-228 Л Спецсеминар (по специализации) 1 13
13:30 16:00 2-228 Л Иновации в строителството 13
Вторник
09:15 11:00 2-313 У Иновационен мениджмънт 28, 29
15:15 18:00 H-208 Л Ценообразуване в строителството 27
Сряда
08:15 10:00 127Г Л Иновационен мениджмънт 28, 29
10:15 13:00 H-104 У Иновации в строителството 13
13:30 16:00 H-104 Л Управление на строителното предприятие 27
Четвъртък
16:15 19:00 H-210 Л Риск мениджмънт 11, 12, 14, 80
Петък
07:30 13:00 2-228 Л Спецсеминар (по специализации) 13
13:30 16:00 2-228 У Риск мениджмънт 2 11, 12, 14, 80
Вид Година Публикация
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2017, 1, с. 86 - 93.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 37 - 50.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, с. 76 - 85.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 51 - 76.
Преглед на всички публикации