Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 227: 14:00-16:00

Консултации на място

Петък, кабинет 227: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce, 17:00-18:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет 227: 11:15-12:15

15 мар 2024, кабинет онлайн изпит за дистанционно обучение: https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 12:30-13:30

12 апр 2024, кабинет 227: 11:15-12:15

12 апр 2024, кабинет онлайн изпит за дистанционно обучение: https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 12:30-13:30

Спецсеминар
Иновационен мениджмънт
Иновации и патенти
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес икономика Спецсеминар 4 6 1-305 30.04.2024 13:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Иновационен мениджмънт 4 8 1-305 21.05.2024 11:00 - 13:00
Аграрен бизнес Иновации и патенти 2 4 1-56 05.06.2024 12:00 - 13:00
Дигитални медии и ПР Иновации и патенти 2 9 1-55 05.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Иновации и патенти 2 10 1-55 05.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Иновации и патенти 2 11 1-55 05.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Иновации и патенти 2 12 1-55 05.06.2024 11:00 - 12:00
Икономика и търговия Иновации и патенти 2 13 1-55 05.06.2024 11:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Иновации и патенти 2 14 1-55 05.06.2024 11:00 - 12:00
Логистика Иновации и патенти 2 15 1-55 05.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Иновации и патенти 2 18 1-56 05.06.2024 10:00 - 11:00
Счетоводство и одит Иновации и патенти 2 19 1-56 05.06.2024 10:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Иновации и патенти 2 20 1-56 05.06.2024 10:00 - 11:00
Финанси Иновации и патенти 2 22 1-56 05.06.2024 10:00 - 11:00
Финанси Иновации и патенти 2 23 1-56 05.06.2024 10:00 - 11:00
Социална сигурност и застраховане Иновации и патенти 2 24 1-56 05.06.2024 10:00 - 11:00
Международни икономически отношения Иновации и патенти 2 28 1-56 05.06.2024 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Иновации и патенти 2 29 1-56 05.06.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Иновации и патенти 2 1 1-56 06.06.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт Иновации и патенти 2 2 1-56 06.06.2024 15:00 - 16:00
Съдебна администрация Иновации и патенти 2 3 1-56 06.06.2024 16:00 - 17:00
Бизнес икономика Иновации и патенти 2 5 1-56 06.06.2024 15:00 - 16:00
Недвижими имоти и инвестиции Иновации и патенти 2 6 1-56 06.06.2024 16:00 - 17:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Иновации и патенти 2 7 1-56 06.06.2024 16:00 - 17:00
Стокознание и митническа дейност Иновации и патенти 2 16 1-56 06.06.2024 15:00 - 16:00
Стокознание и митническа дейност Иновации и патенти 2 17 1-56 06.06.2024 15:00 - 16:00
Туризъм Иновации и патенти 2 30 1-56 06.06.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Иновации и патенти 2 31 1-56 06.06.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Иновации и патенти 2 32 1-56 06.06.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Иновации и патенти 2 33 1-56 06.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Иновации и патенти 2 38 eLearn 08.06.2024 11:00 - 13:00
Финанси Иновации и патенти 2 39 eLearn 08.06.2024 13:00 - 15:00
Бизнес икономика Иновационен мениджмънт 3 5 1-302 14.06.2024 08:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Иновации и патенти 2 41 eLearn 15.06.2024 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Иновации и патенти 2 42 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Икономика и търговия Иновации и патенти 2 40 eLearn 20.06.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Недвижими имоти & бизнес, София: Авангард Прима - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 49-54., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232., ISBN(печатно) 978-954-21-0971-6
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Преглед на всички публикации