Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 227: 12:00-14:00

Консултации

Вторник, кабинет 227: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

26 окт 2021, кабинет 227: 16:30-17:30

04 ное 2021, кабинет 227: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Строително предприемачество Курс 5, СПНС (Задочно обучение)
Строително предприемачество Курс 5, СПНС-СНУ (Задочно обучение)
Строително предприемачество Курс 6, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Икономика на недвижимата собственост Курс 5, СПНС (Задочно обучение)
Икономика на недвижимата собственост Курс 5, СПНС-СНУ (Задочно обучение)
Икономически основи на недвижимата собственост Курс 6, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Логистичен мениджмънт Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Предприемачество и инвестиционни обекти Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 H-208 У Строително предприемачество 45
13:30 16:00 H-212 Л Икономически основи на недвижимата собственост 45
Сряда
15:15 17:00 H-212 У Логистичен мениджмънт 12
Четвъртък
09:15 11:00 H-207 Л Логистичен мениджмънт 12
2021-10-29 (Петък)
09:00 11:46 319 Л Икономика на недвижимата собственост 20, 21
2021-10-30 (Събота)
15:00 17:46 H-207 Л Икономика на недвижимата собственост 20, 21
2021-11-03 (Сряда)
12:38 14:46 319 Л Икономика на недвижимата собственост 20, 21
2021-11-05 (Петък)
13:30 16:16 312 Л Икономика на недвижимата собственост 20, 21
2021-11-06 (Събота)
09:00 11:46 H-207 У Строително предприемачество 20, 21
2021-11-08 (Понеделник)
16:30 19:16 305 У Строително предприемачество 20, 21
2021-11-10 (Сряда)
12:00 14:46 223 У Строително предприемачество 20, 21
2021-11-14 (Неделя)
09:38 11:46 H-207 У Строително предприемачество 20, 21
12:38 14:46 H-208 У Предприемачество и инвестиционни обекти 22
2021-11-15 (Понеделник)
09:00 11:46 223 У Предприемачество и инвестиционни обекти 22
2021-11-20 (Събота)
09:00 11:46 H-209 У Предприемачество и инвестиционни обекти 22
2021-11-22 (Понеделник)
12:00 14:46 2-318 У Предприемачество и инвестиционни обекти 22
Вид Година Публикация
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, с. 76 - 85.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 37 - 50.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2017, 1, с. 86 - 93.
Преглед на всички публикации