Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 227: 11:15-13:15

Консултации

Сряда, кабинет 227: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

27 окт 2020, кабинет 227: 11:15-13:15

17 ное 2020, кабинет 227: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Строително предприемачество Курс 5, СПНС-СНУ (Редовно обучение)
Логистика в строителството Курс 4, СБП (Редовно обучение)
Икономически основи на недвижимата собственост Курс 5, СПНС-СНУ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Предприемачество и инвестиционни обекти Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-129 У Логистика в строителството 27
Вторник
09:15 11:00 304 Л Логистика в строителството 27
16:15 19:00 2-317 У Предприемачество 11, 53
Сряда
13:30 16:00 H-208 У Икономически основи на недвижимата собственост 10
16:15 19:00 116 У Строително предприемачество 10
Вид Година Публикация
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2017, 1, с. 86 - 93.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, с. 76 - 85.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 51 - 76.
Преглед на всички публикации