Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 227: 10:00-12:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 227: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет online: 14:00-15:00

05 апр 2022, кабинет 227: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Иновационен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Управление на предприятието Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СА (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-101 У Иновационен мениджмънт 12
16:15 18:00 Е–323 Л Иновации и патенти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Вторник
10:15 13:00 Е-111 Л Управление на предприятието 9
15:15 18:00 Е-311 Л Иновационен мениджмънт 12
Четвъртък
09:15 11:00 2-319 У Иновационен мениджмънт 6
Петък
13:30 15:00 Е-222 Л Иновационен мениджмънт 6, 7
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 37 - 50.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, с. 76 - 85.
Преглед на всички публикации