Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

Държавна редовна изпитна сесия - м. юни 2024 г. (лятна)

https://www.ue-varna.bg/bg/news/darzhavna-redovna-izpitna-sesia-m-yuni-latna/2213

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат

от сектор "Бакалаври" и сектор "Магистри" на 5, 6 и 7 юни 2024 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти".

 

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

        

       Дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит на предоставен имейл!

Конкретният график за явяване се обявява на:

 • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
 • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за държавен изпит 

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

  Дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит на предоставен имейл!

Конкретният график за явяване се обявява на:

 • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
 • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти 
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за държавен изпит 

Тържествена промоция Випуск 2023:  https://ue-varna.bg/bg/news/item/2457

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

на абсолвентите випуск 2023 г.

 ОКС “БАКАЛАВЪР” и ОКС "МАГИСТЪР“, 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ще се състои на 3 ноември 2023 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала Аула

***********************

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ДИПЛОМИРАНЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ КАТЕДРА „БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ,

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 11:30 Ч. В ЗАЛА 316

Тога за церемонията ще получите на 03.11.2023 г. от 8:30 до 10:00 часа в

Методичен кабинет на катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти", Надстройка, Н-111, ИУ - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и се връща непосредствено след церемонията.

                         декларация за получаване на тога, шапка. шал