Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" относно държавна изпитна сесия  – м. юни 2023 г. Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти".

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

         Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат в                                                                      кабинет Н – 111 на 13, 14 и 15 юни 2023 г.

Най-късно до 16 юни 2023 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит на предоставен имейл!

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 20 юни 2023 г. на:

 • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
 • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за държавен изпит 

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

  Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат в                                                             кабинет Н – 111 на 13, 14 и 15 юни 2023 г.

 

        Най-късно до 16 юни 2023 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит на предоставен имейл!

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 20 юни 2023 г. на:

 • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
 • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти 
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за държавен изпит 

 

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1912

 

                         декларация