Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Недвижими имоти и инвестиции
Бизнес икономика
ОКС "магистър"
Строително предприемачество и недвижима собственост
Управление на проекти