Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Бизнес икономика
Строителен бизнес и предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
ОКС "магистър"
Управление на проекти
Строително предприемачество и недвижима собственост