Икономически университет - Варна

доц. д-р Галина Йолова

Консултации

Петък, кабинет 104: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 55: 09:00-10:00

11 ное 2019, кабинет 58: 09:00-10:00

02 дек 2019, кабинет 58: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичното право Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 10:00 52 Л Трудово право 1 26, 27, 62
10:15 13:00 52 Л Трудово право 26, 27, 62
15:15 17:00 H-209 Л Основи на публичното право 23
Сряда
10:15 13:00 H-101 Л Конституционно право 35
Четвъртък
10:15 13:00 2-317 Л Семейно и наследствено право 22
Петък
11:15 13:00 122 Л Трудово и осигурително право 1, 2, 3, 4, 5, 6
Вид Година Публикация
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки , Год. 27, 2019, 5, 463 - 475.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 3, 78 - 85.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 314 - 324.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 123 - 134.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от 1-ва национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 37 - 48.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Digital Library, 2019, 74 - 77. ISBN 978-1-4503-7149-0.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019, Варна : Наука и икономика , 2019, 300 - 313.
Статия 2019
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2019, 7, 4 - 18.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University of Varna , 2019, 103 - 109.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 178 -188.
Преглед на всички публикации