Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева
Приемно време

Сряда, кабинет 104: 11:15-13:15

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 104 : 11:15-12:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/kyc-xbmh-tcq, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет зала 56 тестов център: 10:00-11:00

22 апр 2024, кабинет зала 56 тестов център: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 122 Л Основи на правото 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Сряда
08:15 11:00 323 Л Основи на правото 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
Четвъртък
08:15 11:00 316 Л Основи на правото 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Петък
07:30 10:00 H-207 Л Трудово право 5, 6, 39
13:30 16:00 H-206 Л Спецсеминар 1 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Спецсеминар 4 4 1-220 10.05.2024 08:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество = The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2024, 160 - 173., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 264. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 94)., ISBN(печатно) 978-954-21-1170-2 / Линк
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-182., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2023, 131-139., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.12 / Линк
Доклад 2023
9th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2023, 16-17 October, 2022, Istanbul, Turkey : Online, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 56-63., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10003378 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 6-13., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Преглед на всички публикации