Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова

Консултации

Петък, кабинет 104 линк за консултации https://meet.google.com/jxd-jagk-uxj : 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

20 ное 2020, кабинет : 09:00-10:00

04 дек 2020, кабинет : 09:00-10:00

Трудово право
Трудово и осигурително право
Конституционно право
Семейно и наследствено право
Спецсеминар
Вид Година Публикация
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 48 - 53.
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Статия 2020
De Jure, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 11, 2020, 1(20), 11 - 18.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 190 - 197.
Статия 2020
Професионално образование, София: Аз-буки, 22, 2020, 4, 408 - 420.
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 165.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 330 - 337.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Преглед на всички публикации