Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова

доц. д-р Галина Йолова
Консултации

Вторник, кабинет 104 линк за консултации https://meet.google.com/yob-oudo-dvt: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2021, кабинет : 11:00-12:00

09 апр 2021, кабинет : 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е–Н209 Л Основи на правото 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
16:15 19:00 Е-Н103 Л Основи на правото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Вторник
10:15 13:00 Е-303 Л Основи на правото 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
16:15 19:00 H-207 Л Спецсеминар 22
Сряда
13:30 16:00 Е–Н207 Л Основи на правото 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Четвъртък
10:15 13:00 2-314 Л Трудово право 23, 24
Вид Година Публикация
Статия 2021
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2021, 3, 263 - 278.
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 324 - 329.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 303.
Доклад 2020
Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката : Сборник доклади от научна конференция, организирана по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс, 24 октомври 2018 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 24 - 32.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 22 - 35.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 48 - 53.
Преглед на всички публикации