Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева
Консултации

Вторник, кабинет 104 линк за консултации https://meet.google.com/yob-oudo-dvt: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

02 юни 2021, кабинет : 09:00-10:00

Основи на правото
Трудово право
Спецсеминар
Вид Година Публикация
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Статия 2021
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2021, 3, 263 - 278.
Статия 2021
Медицинско право и здравеопазване, София : Юрид. д-во по Медиц. право и здравеопазване, 2021, 1, 20-37.
Доклад 2021
Проблеми на трудовото и осигурителното право : Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод на 70 г. от роджението му, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 279-291.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Статия 2020
Бизнес и право, Издателски комплекс УНСС, 2020, 3, 55 -75.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 190 - 197.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 324 - 329.
Доклад 2020
Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката : Сборник доклади от научна конференция, организирана по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс, 24 октомври 2018 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 24 - 32.
Преглед на всички публикации