Икономически университет - Варна

доц. д-р Галина Йолова

Консултации

Четвъртък, кабинет 104: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

08 апр 2020, кабинет 55: 08:00-09:00

18 мар 2020, кабинет 55: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Административно право и процес Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 323 Л Основи на правото 35, 36, 37, 38, 39, 40
13:30 16:00 323 Л Основи на правото 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Вторник
15:15 18:00 323 Л Основи на правото 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
Сряда
10:15 13:00 316 Л Основи на правото 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 16:00 447 Л Административно право и процес 22
Четвъртък
10:15 13:00 122 Л Основи на правото 5, 10, 27, 28, 29, 30
Вид Година Публикация
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 178 -188.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от 1-ва национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 37 - 48.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Digital Library, 2019, 74 - 77. ISBN 978-1-4503-7149-0.
Статия 2019
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski Publ. House, 1, 2019, 2, 8 - 15. ISSN 2682-972X.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019, Варна : Наука и икономика , 2019, 300 - 313.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University of Varna , 2019, 103 - 109.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Преглед на всички публикации