Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева
Консултации

Петък, кабинет 104 : 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 ное 2021, кабинет : 10:00-11:00

02 дек 2021, кабинет : 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичното право Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-318 Л Трудово и осигурително право 35
Сряда
08:15 10:00 2-229 Л Спецсеминар 2 35
10:15 13:00 2-320 Л Семейно и наследствено право 4
Петък
09:15 11:00 316 Л Трудово и осигурително право 22, 23, 24, 25, 26
11:15 13:00 222 Л Основи на публичното право 3
Вид Година Публикация
Статия 2021
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2021, 3, 263 - 278.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 231-242.
Статия 2021
Медицинско право и здравеопазване, София : Юрид. д-во по Медиц. право и здравеопазване, 2021, 1, 20-37.
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 144-152.
Доклад 2021
Проблеми на трудовото и осигурителното право : Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод на 70 г. от роджението му, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 279-291.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 101-116.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 330 - 337.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Преглед на всички публикации