Икономически университет - Варна

доц. д-р Галина Йолова

Консултации

Петък, кабинет 104: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 221 Л Трудово и осигурително право 22
Сряда
08:15 11:00 H-103 Л Семейно и наследствено право 35
Четвъртък
08:15 10:00 232 Л Спецсеминар 1 22
10:15 13:00 H-206 Л Конституционно право 4
Петък
11:15 13:00 122 Л Трудово и осигурително право 1, 2, 3, 4, 5
2020-09-28 (Понеделник)
13:30 15:00 H-208 Л Трудово и осигурително право 44
2020-09-29 (Вторник)
13:30 15:00 H-101 Л Трудово и осигурително право 44
2020-09-30 (Сряда)
11:15 13:00 H-211 Л Трудово и осигурително право 44
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 190 - 197.
Статия 2020
Професионално образование, София: Аз-буки, 22, 2020, 4, 408 - 420.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 303.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 22 - 35.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Статия 2020
De Jure, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 11, 2020, 1(20), 11 - 18.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Digital Library, 2019, 74 - 77. ISBN 978-1-4503-7149-0.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 314 - 324.
Преглед на всички публикации