Икономически университет - Варна

доц. д-р Галина Йолова

Консултации

Четвъртък, кабинет 104: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет : 11:00-12:00

, кабинет : -

Основи на правото
Административно право и процес
Вид Година Публикация
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 22 - 35.
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Статия 2020
De Jure, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 11, 2020, 1(20), 11 - 18.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 303.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 3, 78 - 85.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки , Год. 27, 2019, 5, 463 - 475.
Статия 2019
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2019, 7, 4 - 18.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 178 -188.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University of Varna , 2019, 103 - 109.
Преглед на всички публикации