Икономически университет – Варна

Връзки с практиката

1. Договор за сътрудничество с Омбудсман на РБ -  № РД 15-76 / 11.12.2019 г.- безсрочен

2.Договор за сътрудничество с Апелативен съд - Варна РД 15-71 / 05.12.2019 г. - 05.12.2024 г.

3. Договор за сътрудничество с Административен съд - Варна № РД 15-25/20.03.2019 г. - 20.03.2019 г.

4.Меморандум за сътрудничество с КЗД  № 181/26.08.2016 г. - безсрочен

5.Договор за сътрудничество с Окръжен съд - Варна -№193/01.09.2016 г. - безсрочен

6.Договор за сътрудничество със СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна - № 11/14.01.2016 г.

7. Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри " - № 36/22.02.2016 -  

8.Договор за сътрудничество между Икономически университет - Варна и Институт за държавата и правото при БАН №РД 15-92/17.06.2017 г. - 17.06.2022 г.

9.Меморандум за сътрудничество със СНЦ "Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове"

10. Споразумение за сътрудничество с Национален институт на правосъдието ( НИП)

11. Меморандум за сътрудничество с Върховен административен съд  № РД25-177/29.09.2022 г.

12. Меморандум за сътрудничество с Арбитражен съд при Българска стопанска камара -12.10.2022 - срок пет години

13. Меморандум за сътрудничество със Затвор Варна - 21.10.2022 г - срок 5 години 

14.Споразумение за сътрудничество с Областна администрация - Варна -02.02.20204 г.- срок две години