Икономически университет – Варна

доц. д-р Анна Господинова

доц. д-р Анна Господинова

доц. д-р Анна Господинова

315 В

annagospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 315 В: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/uzv-wwgu-hjh?pli=1, 11:30-12:30

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 315 В: 13:00-15:00

29 ное 2023, кабинет 315 В: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Урбанизационен икономикс Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Устойчиво развитие на градовете Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Устойчиво развитие на градовете * Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Устройство на територията и инвестиционен процес Курс 5, УП-СНУ
Устройство на територията и инвестиционен процес Курс 6, УП-ДНДО
Инвестиционно проектиране и технологии Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Инвестиционно проектиране и технологии Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
15:15 17:00 222 Л Устойчиво развитие на градовете 7
Четвъртък
11:15 13:00 2-317 Л Инвестиционно проектиране и технологии 6, 7
13:30 15:00 2-318 У Устойчиво развитие на градовете 7
Петък
10:15 13:00 2-129 Л Урбанизационен икономикс 6
2023-11-06 (Понеделник)
13:30 16:00 2-314 Л Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-07 (Вторник)
15:15 18:00 H-209 Л Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-08 (Сряда)
11:15 13:00 2-315 Л Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-13 (Понеделник)
16:15 18:00 H-206 У Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-16 (Четвъртък)
15:15 18:00 2-225 У Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-20 (Понеделник)
17:15 19:00 448 У Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Устойчиво развитие на градовете 4 7 1-306 08.01.2024 10:00 - 12:00
Управление на проекти - СНУ Устройство на територията и инвестиционен процес 5 15 1-312 12.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на проекти - ДНДО Устройство на територията и инвестиционен процес 6 45 1-312 12.01.2024 12:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Инвестиционно проектиране и технологии 3 6 1-312 12.01.2024 10:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Урбанизационен икономикс 3 6 1-305 17.01.2024 14:00 - 16:00
Недвижими имоти и инвестиции Устойчиво развитие на градовете 4 48 eLearn 26.01.2024 14:00 - 16:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Инвестиционно проектиране и технологии 3 7 Н-104 30.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 3, 79-85., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 38-42., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 240-253. ., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949
Статия 2021
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 5, 2021, 2, 119-125.
Статия 2021
SHS Web of Conferences : Business аnd Regional Development : Sixth International Scientific Conference : Online, Starozagorski bani, Bulgaria, June 24-25, 2021, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 120, 2021, 01011 1-7.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г. [Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 36th Inter. Sci. and Practical Conf., November 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 100-104.
Статия 2021
Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции : Межвузовский сборник научных трудов : Выпуск 15, Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021, 25-32. - (Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции ; Вып. 15)).
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 162 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 69).
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Преглед на всички публикации