Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, кабинет 206: 13:00-15:00

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/dda-yxoc-ror: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет : 10:00-11:00

06 апр 2021, кабинет : 10:00-11:00

Маркетингов мениджмънт
Етични принципи и правила в рекламата
Съвременни международни маркетингови стратегии
Бранд мениджмънт
Креативни стратегии в брандинга
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации
Вид Година Публикация
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126. ISBN 978-954-712-794-4.
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Студия 2017
Икономически изследвания, Българска академия на науките, 2017, 2.
Преглед на всички публикации