Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/swf-sdvk-dnh: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/swf-sdvk-dnh: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МБрМ-СПН (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации Курс 6, МБрМ-СПН (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Брандинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията Курс 6, МБрМ-СПН (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 220 Л Маркетингов мениджмънт 13, 14, 15
Сряда
10:15 13:00 128 Л Маркетинг 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 16:00 310 Л Брандинг 10, 11
2022-10-06 (Четвъртък)
08:15 10:00 Е-6 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 31, 58
10:15 13:00 Е-3 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 32, 33, 59
2022-10-07 (Петък)
08:15 11:00 Е-4 Л Магистърски семинар 32, 33, 59
15:15 18:00 Е-4 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 31, 58
2022-10-08 (Събота)
12:15 15:00 Е-5 Л Маркетинг на взаимоотношенията 36, 37, 62, 64
15:15 17:00 Е-5 Л Магистърски семинар 36, 37, 62, 64
2022-10-09 (Неделя)
13:30 15:00 Е-5 Л Бранд комуникации 36, 37, 62, 64
15:15 18:00 Е-5 Л Магистърски семинар 32, 33, 59
2022-10-10 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-5 Л Магистърски семинар 36, 37, 62, 64
15:15 18:00 Е-4 Л Магистърски семинар 34, 35, 65
2022-10-11 (Вторник)
10:15 13:00 Е-4 У Магистърски семинар 32, 33, 59
16:15 19:00 Е-6 Л Бранд комуникации 36, 37, 62, 64
2022-10-12 (Сряда)
08:15 10:00 Е-2 Л Магистърски семинар 36, 37, 62, 64
2022-10-13 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-5 Л Магистърски семинар 34, 35, 65
2022-10-14 (Петък)
15:15 18:00 Е-2 У Магистърски семинар 32, 33, 59
2022-10-15 (Събота)
08:15 10:00 Е-1 У Магистърски семинар 34, 35, 65
10:15 13:00 Е-4 У Магистърски семинар 36, 37, 62, 64
2022-10-16 (Неделя)
08:15 10:00 Е-1 У Магистърски семинар 34, 35, 65
12:15 15:00 Е-4 У Магистърски семинар 36, 37, 62, 64
2022-10-18 (Вторник)
08:15 10:00 Е-2-1 У Магистърски семинар 34, 35, 65
Вид Година Публикация
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-38201 / Линк
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126.., ISBN(онлайн) 978-954-712-794-4
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Преглед на всички публикации