Икономически университет - Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, кабинет 206: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 206: 08:00-10:00

Маркетинг на бизнес организациите
Етични принципи и правила в рекламата
Бранд мениджмънт
Креативни стратегии в брандинга
Вид Година Публикация
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 41-58.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Студия 2017
Икономически изследвания, Българска академия на науките, 2017, 2.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Преглед на всички публикации