Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, кабинет 206: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет 206: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, УПМ (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, УПМ (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Брандинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 128 Л Брандинг 11, 12
Четвъртък
08:15 11:00 220 Л Маркетингов мениджмънт 28, 29, 30
2021-10-19 (Вторник)
15:15 18:00 222 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 1, 2
2021-10-20 (Сряда)
15:15 19:00 H-202 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 1, 2
2021-10-23 (Събота)
09:15 13:00 H-210 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 1, 2
2021-10-24 (Неделя)
09:15 13:00 H-210 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 1, 2
2021-10-26 (Вторник)
13:30 16:00 205 Л Магистърски семинар 1, 2
2021-11-06 (Събота)
09:15 13:00 H-210 Л Магистърски семинар 1, 2
2021-11-07 (Неделя)
09:15 13:00 H-210 Л Магистърски семинар 1, 2
2021-11-09 (Вторник)
13:30 16:00 H-211 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
16:15 19:00 H-211 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-10 (Сряда)
13:30 17:00 205 Л Магистърски семинар 1, 2
2021-11-12 (Петък)
15:15 19:00 H-206 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-13 (Събота)
09:15 13:00 H-212 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-14 (Неделя)
09:15 13:00 H-212 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-15 (Понеделник)
15:15 19:00 205 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-16 (Вторник)
15:15 19:00 H-211 У Магистърски семинар 1, 2
2021-11-19 (Петък)
15:15 19:00 H-212 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-20 (Събота)
08:15 13:00 H-212 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-21 (Неделя)
08:15 13:00 H-212 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-22 (Понеделник)
14:15 19:00 205 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-23 (Вторник)
13:30 16:00 H-211 У Магистърски семинар 1, 2
2021-11-24 (Сряда)
14:15 19:00 205 У Магистърски семинар 1, 2
2021-11-26 (Петък)
13:30 16:00 H-103 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-27 (Събота)
13:30 16:00 H-212 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
16:15 19:00 H-212 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-28 (Неделя)
13:30 16:00 H-212 Л Магистърски семинар 3, 4, 48
16:15 19:00 H-212 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-11-29 (Понеделник)
15:15 19:00 205 У Магистърски семинар 3, 4, 48
2021-12-07 (Вторник)
14:15 19:00 205 Л Магистърски семинар 1, 2
2021-12-11 (Събота)
08:15 13:00 H-210 У Магистърски семинар 1, 2
2021-12-12 (Неделя)
09:15 13:00 H-210 У Магистърски семинар 1, 2
2021-12-13 (Понеделник)
14:15 19:00 205 Л Магистърски семинар 1, 2
2021-12-18 (Събота)
09:15 13:00 H-210 У Магистърски семинар 1, 2
2021-12-19 (Неделя)
13:30 18:00 H-210 Л Магистърски семинар 1, 2
2021-12-20 (Понеделник)
14:15 19:00 205 У Магистърски семинар 1, 2
Вид Година Публикация
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126. ISBN 978-954-712-794-4.
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 41-58.
Преглед на всички публикации