Икономически университет - Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Автобиография

Ректор

Дати за неположени изпити

01 окт 2019, кабинет : 11:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Маркетинг Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Бранд комуникации Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Бранд комуникации Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Бранд комуникации Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 220 Л Маркетингов мениджмънт 32, 33, 34, 35
Сряда
10:15 13:00 128 Л Маркетинг 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31
2019-10-14 (Понеделник)
13:30 19:00 221 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-19 (Събота)
09:15 15:00 221 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
15:15 16:00 221 Л Магистърски семинар 19, 57
2019-10-20 (Неделя)
09:15 15:00 221 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-21 (Понеделник)
13:30 19:00 221 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-22 (Вторник)
13:30 16:00 116 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
16:15 19:00 116 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
13:30 19:00 116 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-30 (Сряда)
13:30 19:00 320 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-31 (Четвъртък)
07:30 13:00 222 Л Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-11-02 (Събота)
09:15 15:00 116 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-03 (Неделя)
09:15 15:00 116 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-04 (Понеделник)
13:30 19:00 221 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-05 (Вторник)
13:30 17:00 116 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-06 (Сряда)
13:30 16:00 320 Л Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
16:15 19:00 320 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-11-07 (Четвъртък)
08:15 13:00 222 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-11-08 (Петък)
13:30 19:00 223 Л Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-09 (Събота)
08:15 13:00 116 Л Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-10 (Неделя)
09:15 13:00 116 Л Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-11 (Понеделник)
13:30 19:00 116 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-11-14 (Четвъртък)
10:15 13:00 205 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-11-15 (Петък)
13:30 16:00 319 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-12-16 (Понеделник)
13:30 19:00 205 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-12-17 (Вторник)
13:30 17:00 205 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-12-18 (Сряда)
13:30 19:00 205 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
2019-12-20 (Петък)
13:30 19:00 221 Л Магистърски семинар 22, 59, 60
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Студия 2017
Икономически изследвания, Българска академия на науките, 2017, 2.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 41-58.
Статия 2016
Conference, Inquiry-Sarajevo Journal of Social Science, 2016.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Преглед на всички публикации