Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/swf-sdvk-dnh: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/swf-sdvk-dnh: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Съвременни международни маркетингови стратегии Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 Е-Н210 Л Маркетинг 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Сряда
11:15 13:00 Е-115 Л Съвременни международни маркетингови стратегии 41
13:30 16:00 Е-304 Л Бранд мениджмънт 13, 14, 15
Вид Година Публикация
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52.
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126. ISBN 978-954-712-794-4.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Преглед на всички публикации