Икономически университет - Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Автобиография

Ректор

Приемно време

Понеделник, кабинет 206: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 206: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

01 окт 2019, кабинет : 11:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на бизнес организациите Курс 5, (Редовно обучение)
Маркетинг на бизнес организациите Курс 5, (Редовно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 5, (Модулно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 5, (Модулно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 6, (Модулно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Креативни стратегии в брандинга Курс 5, (Модулно обучение)
Креативни стратегии в брандинга Курс 6, (Модулно обучение)
Креативни стратегии в брандинга Курс 6, (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 128 Л Бранд мениджмънт 33, 34, 35
12:15 13:00 205 Л Маркетинг на бизнес организациите 13, 48
16:15 19:00 305 Л Етични принципи и правила в рекламата 20, 21, 58
2020-02-22 (Събота)
08:15 13:00 116 Л Етични принципи и правила в рекламата 20, 21, 58
2020-02-23 (Неделя)
09:15 13:00 116 Л Етични принципи и правила в рекламата 20, 21, 58
2020-02-26 (Сряда)
16:15 19:00 H-206 Л Етични принципи и правила в рекламата 20, 21, 58
2020-03-07 (Събота)
13:30 18:00 128 Л Креативни стратегии в брандинга 22, 59, 60
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Студия 2017
Икономически изследвания, Българска академия на науките, 2017, 2.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 41-58.
Статия 2016
Conference, Inquiry-Sarajevo Journal of Social Science, 2016.
Доклад 2016
Новата идея в образованието: Юбилейната научна конференция с международно участие, Екс-Прес ООД, I, 2016, 257 - 264.
Преглед на всички публикации