Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, 13:00-15:00

Консултации

Вторник, 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, МБрМ-СПН (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
10:15 13:00 433 Л Бранд мениджмънт 12, 13
2023-02-08 (Сряда)
09:15 12:00 Е-10 Л Маркетингов мениджмънт 33, 35, 37, 59, 62, 64, 65
2023-02-13 (Понеделник)
12:15 15:00 Е-Н210 Л Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 34, 35, 65
2023-02-14 (Вторник)
09:15 12:00 Е-18 Л Маркетингов мениджмънт 33, 35, 37, 59, 62, 64, 65
Вид Година Публикация
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-38201 / Линк
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126.., ISBN(онлайн) 978-954-712-794-4
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Преглед на всички публикации