Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, кабинет 206: 13:00-15:00

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/dda-yxoc-ror: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет : 10:00-11:00

06 апр 2021, кабинет : 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 5, МБрМ-СНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Съвременни международни маркетингови стратегии Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Креативни стратегии в брандинга Курс 5, МБрМ-СНУ (Модулно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 301 Л Бранд мениджмънт 28, 29, 30
Четвъртък
11:15 13:00 H-208 Л Съвременни международни маркетингови стратегии 50
2021-02-20 (Събота)
14:15 15:00 116 Л Етични принципи и правила в рекламата 56
2021-02-23 (Вторник)
16:15 19:00 H-208 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-02-24 (Сряда)
16:15 19:00 222 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-02-26 (Петък)
15:15 19:00 H-206 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-02-27 (Събота)
09:15 13:00 116 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-03-02 (Вторник)
16:15 19:00 312 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-03-06 (Събота)
09:15 13:00 116 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-03-08 (Понеделник)
16:15 19:00 H-101 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-03-10 (Сряда)
16:15 19:00 312 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-03-12 (Петък)
16:15 19:00 305 Л Маркетингов мениджмънт 16, 18, 19
2021-03-13 (Събота)
13:30 18:00 116 Л Креативни стратегии в брандинга 19
2021-04-03 (Събота)
08:15 13:00 116 Л Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 17, 18
2021-04-04 (Неделя)
08:15 13:00 116 Л Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 17, 18
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126. ISBN 978-954-712-794-4.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 41-58.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Преглед на всички публикации