Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Приемно време

Понеделник, 13:00-15:00

Консултации на място

Сряда, 10:00-11:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: meet.google.com/icr-fnon-zac, 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Бранд комуникации * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Брандинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 220 Л Брандинг 9, 10
Вторник
08:15 11:00 323 Л Маркетинг 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
11:15 13:00 220 Л Маркетингов мениджмънт 12, 13
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Маркетинг Маркетингов мениджмънт 4 12 1-55 09.01.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Маркетингов мениджмънт 4 13 1-55 09.01.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Маркетинг 2 9 1-55 10.01.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Маркетинг 2 10 1-55 10.01.2024 10:00 - 11:00
Икономика и търговия Маркетинг 2 13 1-56 12.01.2024 14:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Маркетинг 2 14 1-56 12.01.2024 13:00 - 14:00
Маркетинг и бранд мениджмънт Бранд комуникации 5 38 тест център онлайн 13.01.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - СНУ Бранд комуникации 5 39 тест център онлайн 13.01.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Бранд комуникации 6 57 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Маркетинг Маркетинг 2 11 1-55 18.01.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Маркетинг 2 12 1-55 18.01.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Брандинг 3 9 1-56 22.01.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Брандинг 3 10 1-56 22.01.2024 11:00 - 12:00
Бизнес консултиране - СНУ Управление на взаимоотношенията с клиенти 5 33 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг Управление на взаимоотношенията с клиенти 5 34 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Управление на взаимоотношенията с клиенти 5 35 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - ДНДО Управление на взаимоотношенията с клиенти 6 54 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Управление на взаимоотношенията с клиенти 6 55 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - СПН Управление на взаимоотношенията с клиенти 6 63 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Маркетинг и бранд мениджмънт Маркетинг на взаимоотношенията 5 38 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - СНУ Маркетинг на взаимоотношенията 5 39 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Маркетинг на взаимоотношенията 6 57 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес Маркетинг 2 4 1-55 30.01.2024 12:00 - 13:00
Логистика Маркетинг 2 15 1-55 30.01.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Други 2023
София : Изток-Запад, 2023, 359., ISBN(печатно) 978-619-0111-93-1, ISBN(онлайн) 978-619-0111-93-1
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Други 2022
София : Изток-Запад, 2022, 223., ISBN(печатно) 978-619-01-1002-6, ISBN(онлайн) 978-619-01-1002-6
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г. , Варна : Наука и икономика, 2021, 13-24., ISSN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126.., ISBN(онлайн) 978-954-712-794-4
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Преглед на всички публикации