Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian_Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Четвъртък, кабинет онлайн: 10:30-12:30

Консултации

Сряда, кабинет онлайн: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

10 мар 2021, кабинет онлайн: 10:30-10:30

07 апр 2021, кабинет онлайн: 10:30-10:30

Управление на ИТ проекти
Информационна логистика
Правни информационни системи
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041769, 2333, 2021, 1, 150008-1 - 150008-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041773, 2333, 2021, 1, 150009-1 - 150009-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2333, 2021, 1, 070001-1 - 070001-7. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2021
Organizations and Performance in a Complex World : IECS 2019 : International Economic Conference, 24 - 25 May Sibiu, Romania : Springer Proceedings in Business and Economics, Cham : Springer Publ. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_4, 2021, 39 - 49.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Доклад 2020
19th International Conference on Informatics in Economy : IE 2020 : Proceedings of the IE 2020 International Conference, Bucharest University of Economic Studies, Belgrade : Bucharest University of Economic Studies Publ. House DOI: 10.24818/ie2020.05.02, 2020, 242 - 252.
Статия 2019
Revista Academiei Forterol Tereste, Sibiu : Acad. Fortelor Terestre Nicolae Balcescu http://www.armyacademy.ro/reviste/rev4_2019/Cristescu.pdf, 24, 2019, 4 (96), 332 - 341.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2. 1, 175 - 180.
Преглед на всички публикации