Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian-Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет 530 и онлайн: 15:00-17:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 530 и онлайн: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

08 ное 2023, кабинет 530: 14:00-14:00

06 дек 2023, кабинет 530: 14:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Управление на ИТ проекти Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 H-208 Л Управление на ИТ проекти 9
2023-09-19 (Вторник)
13:30 16:00 Е-1 Л Информатика 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-21 (Четвъртък)
08:15 11:00 Е-2 Л Информатика 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-26 (Вторник)
08:15 11:00 Е-1 Л Информатика 41, 42, 43, 44, 45, 46
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Информационна логистика 4 19 1-50 09.05.2023 13:00 - 15:00
Бизнес информационни системи Управление на ИТ проекти 4 10 1-438 12.05.2023 11:00 - 13:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Управление на ИТ проекти и фирми 5 19 Н-205 12.05.2023 13:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Управление на ИТ проекти и фирми 6 67 Н-205 12.05.2023 13:00 - 15:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг Информационни технологии в продажбите 5 32 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Информационни технологии в продажбите 5 33 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Информационни технологии в продажбите 6 59 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Информационен мениджмънт в бизнеса Складове от данни и BIG DATA 5 18 1-55 20.05.2023 11:00 - 12:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Складове от данни и BIG DATA 5 19 1-55 20.05.2023 11:00 - 12:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Складове от данни и BIG DATA 6 67 1-55 20.05.2023 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Линк
Статия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 12, 2023, 1, 445-451., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM121-54 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2023
19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2021), Rhodes, Greece, 20 - 26 September : AIP Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2849, 2023, 1, September 1, 090007-1-090007-4. - Ser. (AIP Conference Proc. ; 2849, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(печатно) 978-0-7354-4025-8 / DOI 10.1063/5.0162122
Доклад 2023
NTADES 2022 : New Trends of the Applications of Differential Equations in Sciences : 9th International Conference, Sozopol, Bulgaria, 14-17 June 2022, Cham : Springer, 2023, 383-388. - Book Ser. (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics ; Vol. 412)., ISSN(печатно) 2194-1009, ISSN(онлайн) 2194-1009, ISBN(печатно) 978-3-031-21483-7, ISBN(онлайн) 978-3-031-21484-4 / DOI 10.1007/978-3-031-21484-4_34 / Scopus / Линк
Доклад 2023
19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2021), Rhodes, Greece, 20 - 26 September : AIP Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2849, 2023, 1, September 1, 090009-1-090009-4. - Ser. (AIP Conference Proc. ; 2849, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(печатно) 978-0-7354-4025-8 / DOI 10.1063/5.0162125
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект, Наука и икономика, 2023, 141-148., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Преглед на всички публикации