Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian_Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет 530 и онлайн: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 530 и онлайн: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 530: 10:00-10:00

28 ное 2022, кабинет 530: 10:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни мрежи Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, ИМБ (Задочно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-203 У Компютърни мрежи 66
Четвъртък
13:30 16:00 H-101 Л Компютърни мрежи 66
2022-10-31 (Понеделник)
08:08 11:46 H-205 Л Бизнес анализи и извличане на знания 18, 19, 67
2022-11-02 (Сряда)
08:08 10:16 H-205 Л Бизнес анализи и извличане на знания 18, 19, 67
Вид Година Публикация
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Студия 2022
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 6, 2022, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics6030054 / Web of Science / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041773, 2333, 2021, 1, 150009-1 - 150009-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1). / Scopus / Web of Science
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 31-42.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 56-63.
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2333, 2021, 1, 070001-1 - 070001-7. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1)., ISSN(печатно) 0094-243X / DOI 10.1063/5.0041902 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Доклад 2021
Organizations and Performance in a Complex World : IECS 2019 : International Economic Conference, 24 - 25 May Sibiu, Romania : Springer Proceedings in Business and Economics, Cham : Springer Publ. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_4, 2021, 39 - 49., ISSN(печатно) 21987246, ISBN(печатно) 978-303050675-9 / DOI 10.1007/978-3-030-50676-6_4 / Scopus
Преглед на всички публикации