Икономически университет - Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 530: 09:00-11:00

Консултации

Понеделник, кабинет 530: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

06 ное 2019, кабинет 530: 09:00-09:00

04 дек 2019, кабинет 530: 09:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Счетоводен софтуер Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Счетоводен софтуер Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
07:30 09:00 51 Л Счетоводен софтуер 1, 2, 3, 4, 5, 6
10:15 11:00 H-209 Л Бизнес анализи и извличане на знания 45, 46, 66
11:15 12:00 H-209 Л Управление на ИТ проекти и фирми 46, 66
2019-09-24 (Вторник)
13:30 15:00 316 Л Информатика 51, 52, 53, 54, 55, 56
2019-09-26 (Четвъртък)
07:30 11:00 323 Л Информатика 51, 52, 53, 54, 55, 56
2019-09-27 (Петък)
15:15 18:00 323 Л Информатика 51, 52, 53, 54, 55, 56
Вид Година Публикация
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, Geoinformatics a. Remote Sensing, Sofia: STEF92 Technology Ltd., Vol. 19. Informatics, Iss. 2.1, 2019, 329 - 336.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2. 1, 175 - 180.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economics Publ. House. http://informatics.ue-varna.bg/conference/wp-content/uploads/2019/10/Conf.proceedings_Informatics-50.years.pdf, 2019, 24 - 29. ISBN 978-954-21-1004-0.
Доклад 2018
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), 25–30 September 2017, Thessaloniki, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., https://doi.org/10.1063/1.5044054, 1978, 2018, 1, July 10, 440025-1 – 440025-4. (AIP Conference Proceedings).
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 2], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2, 2018, 2 (131), 237 - 254.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 261 - 274.
Доклад 2018
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), 25–30 September 2017, Thessaloniki, Greece, Melville, NY : American Institute of Physics, https://doi.org/10.1063/1.5044053, 1978, 2018, 1, July 10, 440024-1 – 440024-4. (AIP Conference Proceedings).
Доклад 2018
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 44th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '18), 8 - 13 June 2018,Sozopol, Bulgarian https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5082119?c, AIP [American Institute of Physics] Publ., AIP Conference Proc. ; 2048, 2018, 1, 060004-1 - 060004-5.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес , 4, 2018, 1, 6 - 26 http://eknigibg.net/Volume4/Issue1/spisanie-br1-2018_pp.6-26.pdf.
Преглед на всички публикации