Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian_Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет онлайн: 13:30-15:30

Консултации

Сряда, кабинет онлайн: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2021, кабинет онлайн: 13:30-13:30

29 ное 2021, кабинет онлайн: 13:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводен софтуер Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Счетоводен софтуер Курс 3, СО (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационна логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Информационна логистика Курс 6, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Пазарно разузнаване Курс 5, КБР-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-08 (Вторник)
16:15 18:00 Е-312 Л Информационна логистика 35, 65, 66
2022-02-09 (Сряда)
11:15 13:00 Е-311 Л Информационна логистика 35, 65, 66
13:30 15:00 Е-311 Л Информационна логистика 35, 65, 66
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041769, 2333, 2021, 1, 150008-1 - 150008-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041773, 2333, 2021, 1, 150009-1 - 150009-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 31-42.
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2333, 2021, 1, 070001-1 - 070001-7. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2021
Organizations and Performance in a Complex World : IECS 2019 : International Economic Conference, 24 - 25 May Sibiu, Romania : Springer Proceedings in Business and Economics, Cham : Springer Publ. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_4, 2021, 39 - 49.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 56-63.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 23-29.
Преглед на всички публикации