Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian_Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Четвъртък, кабинет онлайн: 10:30-12:30

Консултации

Сряда, кабинет онлайн: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

10 мар 2021, кабинет онлайн: 10:30-10:30

07 апр 2021, кабинет онлайн: 10:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационна логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Е-логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Е-логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Правни информационни системи Курс 3, СА (Редовно обучение)
Бизнес интелиджънс и Big Data Курс 6, КБР-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Информационни технологии в продажбите Курс 5, УПМ (Модулно обучение)
Информационни технологии в продажбите Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Пазарно разузнаване Курс 6, КБР-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 2-222 Л Информационна логистика 2 21
Вторник
10:15 13:00 523 Л Информационна логистика 21
13:30 15:00 447 Л Правни информационни системи 35
Сряда
13:30 16:00 312 Л Управление на ИТ проекти 12, 13
Четвъртък
13:30 16:00 319 Л Информационна логистика 7, 75
2021-02-18 (Четвъртък)
16:15 17:00 312 Л Е-логистика 75
2021-02-23 (Вторник)
16:15 17:00 H-205 Л Управление на ИТ проекти и фирми 21
2021-02-24 (Сряда)
11:15 12:00 221 Л Складове от данни и BIG DATA 20, 21
12:15 13:00 221 У Складове от данни и BIG DATA 20, 21
2021-02-26 (Петък)
09:15 10:00 221 Л Бизнес интелиджънс и Big Data 57
10:15 11:00 221 Л Пазарно разузнаване 57
11:15 12:00 221 У Пазарно разузнаване 57
2021-02-19 (Петък)
17:15 18:00 53 Л Информационни технологии в продажбите 15, 16
18:15 19:00 53 У Информационни технологии в продажбите 15, 16
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2333, 2021, 1, 070001-1 - 070001-7. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2021
Organizations and Performance in a Complex World : IECS 2019 : International Economic Conference, 24 - 25 May Sibiu, Romania : Springer Proceedings in Business and Economics, Cham : Springer Publ. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_4, 2021, 39 - 49.
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041769, 2333, 2021, 1, 150008-1 - 150008-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041773, 2333, 2021, 1, 150009-1 - 150009-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1).
Доклад 2020
19th International Conference on Informatics in Economy : IE 2020 : Proceedings of the IE 2020 International Conference, Bucharest University of Economic Studies, Belgrade : Bucharest University of Economic Studies Publ. House DOI: 10.24818/ie2020.05.02, 2020, 242 - 252.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, Geoinformatics a. Remote Sensing, Sofia: STEF92 Technology Ltd., Vol. 19. Informatics, Iss. 2.1, 2019, 329 - 336.
Доклад 2019
Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2019 (ICCMSE-2019), 1 - 5 May 2019, Rhodes, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2186, 2019, 1, December 10, 050010-1 – 050010-4. - (AIP Conference Proceedings ; 2186, 1). ISBN 978-0-7354-1933-9 .
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 97 - 106.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Преглед на всички публикации