Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian-Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет 530: 11:00-12:00

Сряда, кабинет 530: 11:00-12:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 530: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/eou-jeen-vvb, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 530 (за студенти редовно обучение) и онлайн (за студенти ДФО): 10:00-10:00

24 апр 2024, кабинет 530 (за студенти редовно обучение) и онлайн (за студенти ДФО): 10:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информационна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информационна логистика * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационна логистика * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Складове от данни и BIG DATA * Курс 5, ИМБ-СНУ
Складове от данни и BIG DATA * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Складове от данни и BIG DATA * Курс 6, ИМБ-СПН
Правни информационни системи Курс 3, СА (Редовно обучение)
Софтуер за управление на проекти * Курс 5, УП-СНУ
Софтуер за управление на проекти * Курс 6, УП-ДНДО
ERP системи * Курс 5, ИМБ-СНУ
ERP системи * Курс 6, ИМБ-ДНДО
ERP системи * Курс 6, ИМБ-СПН
Управление на ИТ проекти и фирми * Курс 5, ИМБ-СНУ
Управление на ИТ проекти и фирми * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Управление на ИТ проекти и фирми * Курс 6, ИМБ-СПН
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 50 Л Информационна логистика 17
Вторник
11:15 13:00 2-319 Л Правни информационни системи 3
16:15 19:00 51 Л Информационна логистика 1 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Складове от данни и BIG DATA 5 18 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Складове от данни и BIG DATA 6 46 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Складове от данни и BIG DATA 6 60 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Управление на ИТ проекти и фирми 5 18 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Управление на ИТ проекти и фирми 6 46 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Управление на ИТ проекти и фирми 6 60 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг Информационни технологии в продажбите 5 34 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Информационни технологии в продажбите 5 35 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Информационни технологии в продажбите 6 55 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Логистика Информационна логистика 4 17 1-51 17.05.2024 15:00 - 17:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ ERP системи 5 18 1-50 18.05.2024 10:00 - 12:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО ERP системи 6 46 1-50 18.05.2024 10:00 - 12:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН ERP системи 6 60 1-50 18.05.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM] , Vienna : International Association of Online Engineering, 18, 2024, 3, 4-15., ISSN(онлайн) 1865-7923 / DOI 10.3991/ijim.v18i03.46655 / Scopus / Линк
Доклад 2023
19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2021), Rhodes, Greece, 20 - 26 September : AIP Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2849, 2023, 1, September 1, 090009-1-090009-4. - Ser. (AIP Conference Proc. ; 2849, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(печатно) 978-0-7354-4025-8 / DOI 10.1063/5.0162125 / Scopus
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Студия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 12, 2023, 4, 2101-2111., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM124-21 / Scopus
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект, Наука и икономика, 2023, 141-148., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1145-0 / Линк
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Scopus / Web of Science / Линк
Студия 2023
Folia Oeconomica Stetinensia : The Journal of University of Szczecin, Szczecin : Sciendo, 23, 2023, 2, 402-426., ISSN(печатно) 1730-4237, ISSN(онлайн) 1898-0198 / DOI https://doi.org/10.2478/foli-2023-0038 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : [Проект] : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 152-161., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Статия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 12, 2023, 1, 445-451., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM121-54 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 276-279., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Преглед на всички публикации