Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian-Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет 530: 11:00-12:00

Сряда, кабинет 530: 11:00-12:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 530: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/eou-jeen-vvb, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 530 (за студенти редовно обучение) и онлайн (за студенти ДФО): 10:00-10:00

24 апр 2024, кабинет 530 (за студенти редовно обучение) и онлайн (за студенти ДФО): 10:00-10:00

Информационна логистика
Правни информационни системи
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Складове от данни и BIG DATA 5 18 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Складове от данни и BIG DATA 6 46 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Складове от данни и BIG DATA 6 60 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Управление на ИТ проекти и фирми 5 18 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Управление на ИТ проекти и фирми 6 46 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Управление на ИТ проекти и фирми 6 60 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг Информационни технологии в продажбите 5 34 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Информационни технологии в продажбите 5 35 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Информационни технологии в продажбите 6 55 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Логистика Информационна логистика 4 17 1-51 17.05.2024 15:00 - 17:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ ERP системи 5 18 1-50 18.05.2024 10:00 - 12:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО ERP системи 6 46 1-50 18.05.2024 10:00 - 12:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН ERP системи 6 60 1-50 18.05.2024 10:00 - 12:00
Съдебна администрация Правни информационни системи 3 3 1-437 10.06.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
AIP Conference Proceedings , AIP Publishing, 3094, 2024, 1, 480011-1-480011-4., ISBN(онлайн) 978-0-7354-4954-1 / DOI 10.1063/5.0210335 / Scopus / Линк
Статия 2024
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM] , Vienna : International Association of Online Engineering, 18, 2024, 3, 4-15., ISSN(онлайн) 1865-7923 / DOI 10.3991/ijim.v18i03.46655 / Scopus / Линк
Доклад 2023
NTADES 2022 : New Trends of the Applications of Differential Equations in Sciences : 9th International Conference, Sozopol, Bulgaria, 14-17 June 2022, Cham : Springer, 2023, 383-388. - Book Ser. (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics ; Vol. 412)., ISSN(печатно) 2194-1009, ISSN(онлайн) 2194-1009, ISBN(печатно) 978-3-031-21483-7, ISBN(онлайн) 978-3-031-21484-4 / DOI 10.1007/978-3-031-21484-4_34 / Scopus / Линк
Доклад 2023
19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2021), Rhodes, Greece, 20 - 26 September : AIP Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2849, 2023, 1, September 1, 090009-1-090009-4. - Ser. (AIP Conference Proc. ; 2849, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(печатно) 978-0-7354-4025-8 / DOI 10.1063/5.0162125 / Scopus
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 276-279., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Студия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 12, 2023, 4, 2101-2111., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM124-21 / Scopus
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : [Проект] : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 152-161., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект, Наука и икономика, 2023, 141-148., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1145-0 / Линк
Преглед на всички публикации