Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет 530 и онлайн: 10:00-12:00

Консултации

Петък, кабинет 530 и онлайн: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2023, кабинет 530: 11:00-11:00

28 апр 2023, кабинет 530: 11:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Правни информационни системи Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 304 Л Управление на ИТ проекти 10
16:15 19:00 304 Л Информационна логистика 19
Вторник
07:30 10:00 220 Л Информационна логистика 2 19
Петък
09:15 11:00 H-203 Л Правни информационни системи 4
Вид Година Публикация
Статия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 12, 2023, 1, 445-451., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM121-54 / Scopus / Линк
Доклад 2023
International Conference on New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences, Springer, 412, 2023, 1, 383–388., ISBN(печатно) 978-3-031-21483-7, ISBN(онлайн) 978-3-031-21484-4 / DOI 10.1007/978-3-031-21484-4_34 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Студия 2022
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 6, 2022, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics6030054 / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2333, 2021, 1, 070001-1 - 070001-7. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1)., ISSN(печатно) 0094-243X / DOI 10.1063/5.0041902 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Доклад 2021
Organizations and Performance in a Complex World : IECS 2019 : International Economic Conference, 24 - 25 May Sibiu, Romania : Springer Proceedings in Business and Economics, Cham : Springer Publ. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_4, 2021, 39 - 49., ISSN(печатно) 21987246, ISBN(печатно) 978-303050675-9 / DOI 10.1007/978-3-030-50676-6_4 / Scopus
Преглед на всички публикации