Икономически университет - Варна

проф. д-р Владимир Сълов

проф. д-р Владимир Сълов

212

vsulov@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/vsulov

Автобиография

Декан на факултет "Информатика"

Приемно време

Сряда, 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет e-learn: 13:00-

Магистърски семинар
Въведение в програмирането
.NET технологии
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2018
CompSysTech'18 : 19-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 13 - 14 September 2018, University of Ruse, Bulgaria, New York, USA : ACM [Association for Computing Machinery], 2018, 94 - 98.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 184.
Доклад 2017
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 5, 2017, 1135-1142.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Статия 2016
Cybernetics and Information Technologies, 16, 2016, 4, 63-72.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 209 - 212.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 120 с. : с табл., ил.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2014
// Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : Тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції , 28 березня 2014 р. - Дніпропетровськ, Україна : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014, с. 323 - 325.
Преглед на всички публикации