Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

417

0882164553

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 417: 11:00-13:00

Понеделник, кабинет 417: 08:45-10:45

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

09 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

08 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

Мениджмънт и маркетинг
Търговска логистика и мърчандайзинг
Дистрибуционна логистика
Дигитални и социални медии
Събитиен маркетинг
Креативни стратегии в брандинга
Дигитални маркетингови изследвания
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 358 - 366.
Доклад 2018
Integrated Politics of Research and Innovation: LIMEN 2018: Conference Proceedings from the Fourth International Scientific-Business Conference, Belgrade: All in One Print Center, 2018, 579 - 583.
Доклад 2018
Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Second International Scientific Conference : ITEMA 2018 : Conference Proceedings, November 8, 2018, Graz, Austria, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, 375 - 381.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 258 - 270.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 742-751.
Учебник 2016
Варна: Знание и бизнес, 2016, 300.
Доклад 2016
Юбилейна научна конференция с международно участие Новата идея в образованието, Бургас, 1, 2016.
Учебно помагало 2016
Варна: Знание и бизнес, 2016, 300.
Преглед на всички публикации