Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

417

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 417: 11:15-13:15

Петък, кабинет 417: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

21 окт 2021, кабинет Онлайн: 11:30-12:30

04 ное 2021, кабинет Онлайн: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Анализ на потребителското поведение Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Анализ на потребителското поведение Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Дигитален ПР:стратегии и практики Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 15:00 2-311 Л Дигитален ПР:стратегии и практики 27, 31
Четвъртък
09:15 11:00 301 Л Основи на дигиталните медии и ПР 11, 12
Петък
11:15 13:00 301 Л Интерактивен маркетинг 28, 29, 30
13:30 15:00 301 Л Събитиен маркетинг 28, 29, 30
2021-10-19 (Вторник)
15:15 19:00 H-211 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-10-20 (Сряда)
15:15 19:00 2-320 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-10-23 (Събота)
13:30 18:00 H-212 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-10-24 (Неделя)
09:15 13:00 H-212 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-10-25 (Понеделник)
15:15 19:00 2-127 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-10-26 (Вторник)
15:15 19:00 H-211 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-11-30 (Вторник)
16:15 19:00 2-127 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-06 (Понеделник)
13:30 16:00 2-127 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-07 (Вторник)
15:15 19:00 H-211 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-11 (Събота)
15:15 18:00 H-212 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-13 (Понеделник)
15:15 19:00 2-127 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-14 (Вторник)
13:30 17:00 H-211 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-18 (Събота)
13:30 17:00 H-212 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 73).
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 626 - 636.
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2019 : 5th International Scientific-business Conference, December 12, 2019 (5; 2019; Gras) : Conference Proceeding : Book of Abstracts, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 6.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 258 - 270.
Преглед на всички публикации