Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

417

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 417: 09:00-11:00

Сряда, кабинет 417: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

08 сеп 2022, кабинет Онлайн: 08:30-09:30

28 апр 2022, кабинет Онлайн: 08:30-09:30

Дисциплина Курс и Специалност
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Анализ на потребителското поведение Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Анализ на потребителското поведение Курс 6, МБрМ-СПН (Дистанционно обучение)
Анализ на потребителското поведение Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Дигитален ПР:стратегии и практики Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-311 Л Събитиен маркетинг 13, 14, 15
Вторник
11:15 13:00 127Г Л Интерактивен маркетинг 13, 14, 15
Сряда
16:15 18:00 310 Л Основи на дигиталните медии и ПР 10, 11
Петък
11:15 13:00 2-219 Л Дигитален ПР:стратегии и практики 11, 12
2022-10-11 (Вторник)
16:15 18:00 Е-5 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 34, 35, 65
2022-10-12 (Сряда)
10:15 13:00 Е-7 У Анализ на потребителското поведение 37, 62, 64
13:30 15:00 Е-6 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 34, 35, 65
2022-10-13 (Четвъртък)
13:30 16:00 Е-6 У Анализ на потребителското поведение 37, 62, 64
2022-10-15 (Събота)
13:30 16:00 Е-3 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 34, 35, 65
2022-10-16 (Неделя)
10:15 13:00 Е-3 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 34, 35, 65
2022-10-17 (Понеделник)
08:15 11:00 Е-2-2 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 34, 35, 65
2022-10-18 (Вторник)
13:30 16:00 Е-2 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 34, 35, 65
Вид Година Публикация
Студия 2022
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The media of the 21 century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2022, Март, 11, 1-25.
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 52-63.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 73).
Статия 2021
Друкеровский вестник, Новочеркасск : Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2021, 6 (44), 36-44.
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 181. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; Кн. 14).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Преглед на всички публикации