Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

417

0882164553

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 417: 08:30-10:30

Четвъртък, кабинет 417: 08:30-10:30

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

09 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

08 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Анализ на потребителското поведение Курс 5, МБрМ-СНУ (Модулно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Брандинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
11:15 13:00 323 Л Събитиен маркетинг 33, 34, 35
Петък
08:15 11:00 128 Л Брандинг 27, 31
09:15 11:00 122 Л Интерактивен маркетинг 33, 34, 35
11:15 13:00 128 Л Основи на дигиталните медии и ПР 27, 31
2020-10-26 (Понеделник)
15:15 19:00 H-103 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 17, 18
2020-10-27 (Вторник)
15:15 19:00 H-203 У Анализ на потребителското поведение 19
2020-10-28 (Сряда)
15:15 19:00 H-202 У Анализ на потребителското поведение 19
2020-10-29 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-103 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 17, 18
2020-10-31 (Събота)
09:15 13:00 53 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 17, 18
2020-11-02 (Понеделник)
15:15 19:00 H-202 У Анализ на потребителското поведение 19
2020-11-03 (Вторник)
15:15 19:00 H-102 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 17, 18
2020-11-04 (Сряда)
15:15 19:00 H-202 У Анализ на потребителското поведение 19
2020-11-05 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-103 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 17, 18
2020-11-07 (Събота)
09:15 13:00 H-214 У Анализ на потребителското поведение 19
13:30 18:00 53 Л Управление на съдържанието в рекламните комуникации 17, 18
2020-11-08 (Неделя)
09:15 13:00 H-214 У Анализ на потребителското поведение 19
2020-11-09 (Понеделник)
16:15 19:00 H-202 У Анализ на потребителското поведение 19
2020-11-10 (Вторник)
16:15 19:00 H-203 У Анализ на потребителското поведение 19
2020-11-11 (Сряда)
15:15 19:00 H-211 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 17, 18
2020-11-14 (Събота)
09:15 13:00 53 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 17, 18
2020-11-15 (Неделя)
09:15 13:00 53 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 17, 18
2020-11-16 (Понеделник)
15:15 19:00 H-202 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 17, 18
2020-11-18 (Сряда)
15:15 19:00 H-211 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 17, 18
2020-11-21 (Събота)
13:30 18:00 53 Л Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 17, 18
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2019 : 5th International Scientific-business Conference, December 12, 2019 (5; 2019; Gras) : Conference Proceeding : Book of Abstracts, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 6.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 358 - 366.
Доклад 2018
Integrated Politics of Research and Innovation: LIMEN 2018: Conference Proceedings from the Fourth International Scientific-Business Conference, Belgrade: All in One Print Center, 2018, 579 - 583.
Доклад 2018
Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Second International Scientific Conference : ITEMA 2018 : Conference Proceedings, November 8, 2018, Graz, Austria, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, 375 - 381.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 258 - 270.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 742-751.
Преглед на всички публикации