Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

417

0882164553

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 417: 11:00-13:00

Понеделник, кабинет 417: 08:45-10:45

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

09 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

08 юни 2020, кабинет Онлайн: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Брандинг Курс 3, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
11:15 13:00 323 Л Събитиен маркетинг 33, 34, 35
Петък
08:15 11:00 128 Л Брандинг 27, 31
09:15 11:00 122 Л Интерактивен маркетинг 33, 34, 35
11:15 13:00 128 Л Основи на дигиталните медии и ПР 27, 31
2020-09-26 (Събота)
09:15 11:00 H-209 У Маркетинг 54
11:15 13:00 H-209 У Маркетинг 56
2020-09-27 (Неделя)
09:15 11:00 H-210 У Маркетинг 52
11:15 13:00 H-210 У Маркетинг 51
2020-09-28 (Понеделник)
15:15 17:00 H-211 У Маркетинг 56
2020-09-29 (Вторник)
09:15 11:00 H-212 У Маркетинг 51
11:15 13:00 H-212 У Маркетинг 54
13:30 15:00 H-212 У Маркетинг 55
2020-09-30 (Сряда)
11:15 13:00 127В У Маркетинг 52
13:30 15:00 305 У Маркетинг 55
15:15 17:00 305 У Маркетинг 53
2020-10-01 (Четвъртък)
09:15 11:00 306 У Маркетинг 54
13:30 15:00 H-205 У Маркетинг 56
15:15 17:00 H-205 У Маркетинг 53
2020-10-02 (Петък)
13:30 15:00 H-211 У Маркетинг 52
2020-10-03 (Събота)
09:15 11:00 H-203 У Маркетинг 51
11:15 13:00 H-203 У Маркетинг 55
13:30 15:00 H-209 У Маркетинг 53
Вид Година Публикация
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Доклад 2018
Integrated Politics of Research and Innovation: LIMEN 2018: Conference Proceedings from the Fourth International Scientific-Business Conference, Belgrade: All in One Print Center, 2018, 579 - 583.
Доклад 2018
Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Second International Scientific Conference : ITEMA 2018 : Conference Proceedings, November 8, 2018, Graz, Austria, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, 375 - 381.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 258 - 270.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 358 - 366.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 742-751.
Доклад 2016
Юбилейна научна конференция с международно участие Новата идея в образованието, Бургас, 1, 2016.
Учебно помагало 2016
Варна: Знание и бизнес, 2016, 300.
Преглед на всички публикации