Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

гл. ас. д-р Свилен Иванов

417

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 417: 09:00-11:00

Петък, кабинет 417: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

24 мар 2022, кабинет Онлайн: 08:30-09:30

28 апр 2022, кабинет Онлайн: 08:30-09:30

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КБУ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Дигитални маркетингови изследвания Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Социални медии Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на корпоративните комуникации Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Фотография и видео производтсво Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е-304 Л Дигитални маркетингови изследвания 10, 11
Сряда
08:15 10:00 2-229 У Мениджмънт и маркетинг 42, 43, 44, 45, 46, 47
11:15 13:00 Е-221 Л Събитиен маркетинг 11, 12
13:30 16:00 Е-117 Л Управление на корпоративните комуникации 11, 12
Четвъртък
10:15 13:00 Е-117 Л Социални медии 11, 12
Петък
10:15 13:00 Е-Н104 Л Фотография и видео производтсво 27, 31
13:30 15:00 Е-Н101 Л Академични изследвания 1 9, 10
13:30 15:00 Е-Н101 Л Академични изследвания 2 11, 12
Вид Година Публикация
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220.
Студия 2022
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The media of the 21 century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2022, Март, 11, 1-25.
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 181. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; Кн. 14).
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 52-63.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 73).
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191.
Статия 2021
Друкеровский вестник, Новочеркасск : Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2021, 6 (44), 36-44.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Преглед на всички публикации