Икономически университет – Варна

доц. д-р Свилен Иванов

доц. д-р Свилен Иванов

доц. д-р Свилен Иванов

315-Б

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 315-Б: 09:30-10:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/dxy-hzge-xpy, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 56: 11:00-12:00

17 апр 2024, кабинет 56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Дигитални и социални медии * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Дигитални и социални медии * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Креативни стратегии в брандинга * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Креативни стратегии в брандинга * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Креативни стратегии в брандинга * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Дигитални маркетингови изследвания Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Социални медии Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на корпоративните комуникации Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-220 Л Социални медии 9, 10
Вторник
11:15 13:00 2-219 Л Събитиен маркетинг 9, 10, 11
Сряда
13:30 15:00 H-212 У Мениджмънт и маркетинг 41, 42, 43, 44, 45
Четвъртък
09:15 11:00 433 Л Управление на корпоративните комуникации 9, 10
Петък
10:15 13:00 310 Л Дигитални маркетингови изследвания 9, 10
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The Media of the 21 Century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2023, Юни, 5, 1-25., ISSN(онлайн) 1314-3794 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 524-534., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 5-16., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 271-281., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Преглед на всички публикации