Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" е посочена по-долу в две направления: за студенти, подготвящи дипломна работа и такива, които предвиждат явяване на държавен изпит. 

Примерни теми за дипломна работа 2022/23

ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг

спец. Дигитални медии и ПР

спец. Международен бизнес (англ. ез.) 

ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт

спец. Реклама и медийни комуникации 

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг

 

Разпределение на научни ръководители 2022/23 

ОКС Бакалавър

спец. Дигитални медии и ПР

спец. Маркетинг

спец. Международен бизнес (англ. ез.)

ОКС Магистър

спец. МБМ, РМК, УПМ

 

Срокове и документи 

Срок за подаване на дипломна работа: 31.08 и 01.09. 2023 г.

Указания за ДИ дипломна работа сесия септември 2023 г.

GUIDELINES FOR CONDUCTING A STATE EXAM 

ВАЖНО: Дипломните работи за учебната 2022/2023 се предават в електронен формат. Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“. 

Заявление за разработване на дипломна работа

Заявление за разработване на дипломна работа на английски език

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа

Дипломантски дневник (ОКС бакалавър)

 

График за защита на дипломни работа на специалности ДМПР и "Маркетинг" 

ОКС "бакалавър" и за специалности РМК, УПМ и МБрМ в ОКС "магистър"  - 13.09.2023 г., 09:00 часа, зала 222;

 

График за защита на дипломни работа на специалност "Международен бизнес", ОКС "бакалавър" - 11.09.2023 г., 09:00 часа, зала223;

 

   Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Конспекти за държавен изпит 2022/23

  • ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг - въпросниклитература

спец. Дигитални медии и ПР - въпросниклитература

спец. Международен бизнес (англ. ез.) - въпросниклитература

  • ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт - въпросниклитература

спец. Реклама и медийни комуникации - въпросниклитература

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг - въпросниклитература

Срокове и документи

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Заявление за държавен изпит - казус (спец. РМК)

График за комплексен държавен изпит на специалности ДМПР и "Маркетинг" в
ОКС "бакалавър" и за специалности РМК, УПМ и МБрМ в ОКС "магистър": 13 септември 2023 г., 10:00 часа, зала 58;

 

График за комплексен държавен изпит на специалност  "Международен бизнес"  с преподаване на английски език в
ОКС "бакалавър": 11 септември 2023 г., 10:00 часа, зала 56;

     Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/tarzhestvena-promotsia-vipusk-2022-oks-magistar/1912

За получаване на тога за церемонията трябва да се явите на 02.12.2022 г. между 12:30 и 13:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Маркетинг" (каб. 317).

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.

Моля, дипломантите да върнат тогите веднага след промоцията.