Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" относно поправителна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Маркетинг". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Маркетинг". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Маркетинг".

Конспекти за държавен изпит за учебната 2020-2021 г.

Срокове и документи

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 01.06.2021 Г.-10.06.2021 Г.

Дипломните работи за учебната 2020/2021 се предават в електронен формат

 

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит през тази година чрез защита на дипломна работа, ще предават своите разработки само в електронен формат в платформата за електронно обучение.

След получаване на одобрение от определените научни ръководители, студентите, допуснати до защита, трябва да качат своите дипломни работи, декларацията за оригиналност и автентичност на дипломната работа и дипломантския дневник в дисциплината „Държавен изпит (с дипломна работа) – Катедра „Маркетинг“ 20/21“.

Отново чрез платформата за електронно обучение дипломантите ще получават и рецензиите за своите разработки.

Решението за това е взето на заседание на катедра „Маркетинг“ на 18.02.2021 год. /протокол №7/ във връзка с постъпили запитвания от страна на студенти и е част от позиционирането на ИУ – Варна като „зелен университет“ и възможността да бъде минимизиран екологичния отпечатък от учебната дейност.

Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за студенти в ОКС „бакалавър“  в специалностите, администрирани от катедра „Маркетинг“ Академична 2020-2021 година

 

Разпределение по зали за Комплексен държавен изпит на 22.06.2021

Разпределение по зали за Комплексен държавен изпит специалност „Международен бизнес“ (АЕ)на 24.06.2021

 

Резултатите от държавния изпит са готови в. каб.317

 

   
           

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 01.06.2021 Г.-10.06.2021 Г.

Дипломните работи за учебната 2020/2021 се предават в електронен формат

 

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит през тази година чрез защита на дипломна работа, ще предават своите разработки само в електронен формат в платформата за електронно обучение.

След получаване на одобрение от определените научни ръководители, студентите, допуснати до защита, трябва да качат своите дипломни работи, декларацията за оригиналност и автентичност на дипломната работа и дипломантския дневник в дисциплината „Държавен изпит (с дипломна работа) – Катедра „Маркетинг“ 20/21“.

Отново чрез платформата за електронно обучение дипломантите ще получават и рецензиите за своите разработки.

Решението за това е взето на заседание на катедра „Маркетинг“ на 18.02.2021 год. /протокол №7/ във връзка с постъпили запитвания от страна на студенти и е част от позиционирането на ИУ – Варна като „зелен университет“ и възможността да бъде минимизиран екологичния отпечатък от учебната дейност.

Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за студенти в ОКС „бакалавър“  в специалностите, администрирани от катедра „Маркетинг“ Академична 2020-2021 година

 

Разпределение по зали за Комплексен държавен изпит на 22.06.2021