Икономически университет – Варна

Актуални възможности за публикации в SCOPUS / Web of Science

8ма Международна конфренеция "Електронен бизнес и Мобилна търговия" 13-18 май 2022 г., Сеул, Южна Корея
Краен срок за подаване на резюмета / доклади 10 февруари 2022 г.

Публикуваните доклади ще бъдат изпратени за индексация в El Compendex и SCOPUS и подадени за оценка в издание индексирано в Web of Science.

Пълна информация


Международна научна конференция "Изследвания и иновации" 25 март 2022 г., Ню Йорк, САЩ 
Краен срок за подаване на доклади 24 март 2022 г. включително
Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science


Конференцията ще се проведе в дистанционна форма. Работен език - английски.

Научни области:
- Национална икономика и мениджмънт;
- Световна иконимика;
- Икономика на предприятията и мениджмънт;
- Развитие на производствените сили и регионална икономика;
- Пари, финанси и кредит;
- Счетоводство, анализи и одит;
- Данъци и счетоводна система;
- Икономическа сигурност на бизнес единици;
- Математически методи в икономиката;
- Държавна администрация самоуправление и държавни услиги;
- Право;
- Икономика на туризма;
- Мениджмънт;
- Маркетинг;
- Философия, педагогика, образование, философия и филология;
- Социология и политически науки.

Пълна информация


39та EBES Конференция, 6-8 април 2022 г., Рим, Италия
Краен срок за подаване на резюмета 14 февруари 2022 г.
Избрани доклади ще бъдат публикувани в издания индексирани в SCOPUS

Конференцията цели да събере множество отличени изследователи от целия свят. Участниците ще имат възможност да представят нови изследвания, да обменят информация и да обсъдят актуални проблеми. 

Приветстват се всичко доклади от сферата на икономиката, финансите и бизнеса.
 
Конференцията ще се проведе в хибридна форма.

Пълна информация


Journal of International Business Studies (индексиран в SCOPUS)
- Special Issue on Cultural Industries and International Business
JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “Cultural Industries and International Business: Transformations in Technologies and Societies,” with a submission deadline of January 31, 2023.
Full Call 


Journal of International Business Studies (индексиран в SCOPUS)
 - Special Issue on Global Mobility
JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “Global mobility of people: Challenges and opportunities for international business,” with a submission deadline of January 21, 2022.
Full Call