Икономически университет – Варна

Актуални възможности за публикации в SCOPUS / Web of Science

Виртуална конференция "Право, бизнес и иновационни изследвания", 9-11 септември 2021 г. 
Краен срок за подаване на резюмета 20 август 2021 г.
Възможност за публикуване на докладите в журнали индексирани в SCOPUS

Темата на конференцията е: "Новопоявяващи се перспективи в социалните науки"

Пълна информация


Call for papers for a Special Issue of the Transnational Corporations Journal on “Financing investment in sustainable post-pandemic recovery – Actors, Strategies, Institutions, and Impacts”
Mandatory main submission September 1st: Authors submit full papers


In this special issue, we invite academic research on actors, strategies, institutions, and effects of sustainable development finance and investment in the context of the post-pandemic recovery. Research should combine finance and development aspects and, ideally, point towards policy and practice implications. Of special interest is research that looks at implications for policies targeting green, digital and inclusive recovery in advanced and emerging economies and their sub-national regions.

Submissions should be sent to: tncj@unctad.org. Additional questions regarding this special issue and submissions can be sent to: Riccardo Crescenzi: r.crescenzi@lse.ac.uk and Jakob Müllner: jakob.muellner@wu.ac.at.

Full Call


Международна конференция KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management, 11-12 ноември 2021 г., Оломук, Чехия
Краен срок за регистрация и подаване на резюмета 10 юни 2021 г. 
Докладите от конференцията ще бъдат изпратени за оценка в Web of Science.


Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Официалният език е английски. 

Пълна информация 


Journal of International Business Studies (индексиран в SCOPUS)
 - Special Issue on Business Model Innovations
JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “Business model innovations in a disruptive global environment: An international marketing perspective,” with a submission deadline of July 31, 2021.
Full Call 

 - Special Issue on Corporate Sustainability
JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “The global scope of corporate sustainability: Multinational firms, supply chains, and the private governance of social and environmental issues,” with a submission deadline of September 1, 2021.
Full Call

 - Special Issue on Global Mobility
JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “Global mobility of people: Challenges and opportunities for international business,” with a submission deadline of January 21, 2022.
Full Call


36та EBES Конференция (Eurasian Business and Economicas Society), Истанбул, Турция, 1-3 юли 2021 г.
Краен срок за подаване на доглади 11 юни 2021 г., Одобрените доклади ще бъдат индексирани в SCOPUS

Събитието ще се проведе хибридно - присъствено и онлайн. 
Доклади ще могат да бъдат публикувани безплатно в журналите Eurasian Business Review, Eurasian Economic Review и  Eurasian Studies in Business and Economics индексирани в SCOPUS. 

Информация за събитието 
Информация за възможностите за публикация