Икономически университет – Варна

Актуални възможности за публикации в SCOPUS / Web of Science

Международна виртуална конференция "Пътят на коприната - развитието на устойчив туризъм и културното наследство", 22-24 ноември 2021 г., Университет "Аристотел", Солун, Гърция
Краен срок за подаване на резюмета 15 септевмри 2021 г.
Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издание индексирано в SCOPUS

Конференцията цели да събере международния академичен свят, известни учени, обществени лидери, управленски фигури и експерти от индустрията и да постави на дневен ред съвременните изследвания и новости във възможностите за развитие на устойчивия туризъм по прочутия Път на коприната. 

Конференцията ще се проведе изцяло виртуално.

Пълна информация 


Международна научна конференция "Бизнес мениджмънт, икономически и социални научки", 29 октомври 2021 г, Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на доклади 28 октомври 2021 включително
На избрани доклади ще бъде дадена възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science


Конференцията ще се проведе дистанционно. 
Работни езици: английски, руски, немски и други европейски езици. 

Пълна информация 


37ма Конференция на Евразийското бизнес и икономическо общество, 6-8 октомври, Берлин, Германия
Краен срок за подаване на резюмета 17 септември
Избрани доклади ще бъдат публикувани безплатно в издания индексирани в SCOPUS и Web of Science 

Конференцията ще се проведе в хибриде вариант, както присъствено, така и виртуално. 

Пълна информация


Трета международна конференция Economics of the Decoupling (ICED), 30 ноември - 1 декември 2021 г., Загреб, Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 ноември
Избрани доклади ще бъдат включени в Zagreb International Review of Economics and Business – ZIREB, индексинар в Web of Science

 
Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално.

Приоритетни области:
- Икономически растеж и природни ресурси;
- Икономика на енергетиката;
- Икономика на околната среда;
- Регулаторна икономика;
- Управление на отпадъците;
- Икономика на водите;
- Кръгова икономика;
- Зелена икономика;
- Дигитална икономика;
- Екологична икономика;
- Био икономика;
- други.

Пълна информация


Международен симпозиум по финанси и банково дело: 17-18 декември 2021 г., Университет Корвинюс, Будапеща, Унгария
Краен срок за подаване на доклади: 25 юли 2021г. 
Възможност за публикация на докладите в издания индексирани в SCOPUS

Международният симпозиум по финанси и банково дело ще се състои в периода 17-18 декември 2021 г. в Университет Корвинюс, гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на събитието е да се популяризират идеи, научноизследователски проекти, преподавателски и управленски практики в областта на финансите, банковото дело и икономиката.

Пълна информация 


Call for papers for a Special Issue of the Transnational Corporations Journal on “Financing investment in sustainable post-pandemic recovery – Actors, Strategies, Institutions, and Impacts”
Mandatory main submission September 1st: Authors submit full papers


In this special issue, we invite academic research on actors, strategies, institutions, and effects of sustainable development finance and investment in the context of the post-pandemic recovery. Research should combine finance and development aspects and, ideally, point towards policy and practice implications. Of special interest is research that looks at implications for policies targeting green, digital and inclusive recovery in advanced and emerging economies and their sub-national regions.

Submissions should be sent to: tncj@unctad.org. Additional questions regarding this special issue and submissions can be sent to: Riccardo Crescenzi: r.crescenzi@lse.ac.uk and Jakob Müllner: jakob.muellner@wu.ac.at.

Full Call


Международна конференция KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management, 11-12 ноември 2021 г., Оломук, Чехия
Краен срок за регистрация и подаване на резюмета 10 юни 2021 г. 
Докладите от конференцията ще бъдат изпратени за оценка в Web of Science.


Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Официалният език е английски. 

Пълна информация 


Journal of International Business Studies (индексиран в SCOPUS)
 - Special Issue on Global Mobility
JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “Global mobility of people: Challenges and opportunities for international business,” with a submission deadline of January 21, 2022.
Full Call