Икономически университет – Варна

Програма

Кръглата маса ще се проведе на 12 ноември 2021 г. в хибриден формат – присъствено за организационния екип в зала 320 на Икономически университет – Варна и онлайн чрез линк за Google Meet:
https://meet.google.com/mqh-jfvp-bxa

 

ОТКРИВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА: 13.00 ч.

ПЪРВА ЧАСТ: 13.10 – 15.00 Ч.
МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р СНЕЖИНА КАДИЕВА

 1. ДОЦ. Д-Р ГЕНКА РАФАИЛОВА, Колеж по туризъм - Варна при ИУ-Варна
  СМАРТ РЕШЕНИЯТА В ТУРИЗМА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА, БЕЛЯЗАНА ОТ ПАНДЕМИЯТА С COVID-19
 2. ДОЦ. Д-Р ВЕЛИНА КАЗАНДЖИЕВА, Икономически университет – Варна
  МОГАТ ЛИ СМАРТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ДА НАПРАВЯТ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ ПО-УСТОЙЧИВИ?
 3. ДОЦ. Д-Р БОРИС БОРИСОВ, Университет по библиотекознание и информационни технологии
  СТОРИТЕЛИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗИ
 4. ГЛ. АС. Д-Р ЗЛАТКА ТОДОРОВА-ХАМДАН, ДОКТ. АНТОНИО ХАДЖИКОЛЕВ, Колеж по туризъм - Варна при ИУ-Варна и Икономически университет – Варна
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА
 5. ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТИНА ФИЛИПОВА, Колеж по туризъм - Варна при ИУ-Варна
  SMART CITIES “A LA FRANÇAISE”
 6. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, Икономически университет – Варна
  ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА ОПЕРАЦИИТЕ В ХОТЕЛИЕРСКИТЕ ВЕРИГИ
 7. Д-Р ХРИСТИНА САНТАНА, пътнически консултант, Вентус България ЕООД
  CONTEMPORARY TRAVEL REALITIES AND DIGITALIZATION
 8. ДОКТ. ТИХОМИР ПАТАРИНСКИ, Икономически университет – Варна и директор „Маркетинг“ в Дирекция „Туризъм“, Община Варна
  НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВАРНА КАТО СМАРТ ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
 9. ДОКТ. СЕВГИ СЕИД, Икономически университет – Варна
  ГЕЙМИФИКАЦИЯТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
 10. ДОКТ. ПАТРИСИЯ ЦАНКОВА, Университет за национално и световно стопанство, София
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ ПРЕД КРУИЗНИЯ ТУРИЗЪМ
 11. ДОКТ. КРИСТИАН РАНГЕЛОВ, Университет за национално и световно стопанство, София
  ИНОВАЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ВИНЕН ТУРИЗЪМ
 12. ДОКТ. ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА, Университет за национално и световно стопанство, София
  СМАРТ РЕШЕНИЯ В ХАЗАРТНИЯ ТУРИЗЪМ
 13. РАДОСТИНА НИКОЛОВА, студент в ОКС „магистър“ в Икономически университет – Варна
  РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ
 14. КРИСТИЯНА КИРИЛОВА, алумни, Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна
  ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИСТИЧЕСКОТО ТЪРСЕНЕ – ОЧАКВАНИЯ И ЖЕЛАНИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛ
 15. ЯНКА РАДУЛОВА, КРИСТИНА КЬОСЕВА, ОЛЕСЯ ПРОДАНОВА, студенти, Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна
  СМАРТ РЕШЕНИЯ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

ПАУЗА 15.00 - 15.15 ч.

ВТОРА ЧАСТ: 15.15 Ч. - 16.30 Ч.
МОДЕРАТОР: ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТИНА ФИЛИПОВА

 1. ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ИВАНОВА, Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ВЪЗПРИЕМАНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ
 2. ДОЦ. Д-Р ИРИНА ЛОХИНА, НИУ-филиал РАНХиГС, Россия, Нижний Новгород
  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
 3. ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА СОКОЛОВА, НИУ-филиал РАНХиГС, Россия, Нижний Новгород
  ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТУРИЗМА В РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 4. СТ. ПРЕП. ЕЛЕНА ХОХЛОВА, НИУ-филиал РАНХиГС, Россия, Нижний Новгород
  ТУРИЗМ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
 5. Д-Р МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВА, Икономически университет – Варна
  ПРОУЧВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ МОРСКИ ДЕСТИНАЦИИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ОТ ПОЗИЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ТУРОПЕРАТОРИ
 6. Д-Р ХРИСТИНА САНТАНА, пътнически консултант, Вентус България ЕООД
  BULGARIAN CUSTOMERS’ ATTITUDE TOWARDS CONTEMPORARY TRAVEL REALITIES
 7. ДОКТ. КОСЬО ВЛАДИМИРОВ, ДОКТ. ИЛИН ДИМИТРОВ, Икономически университет – Варна
  ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ ТУРИЗМА С ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ
 8. ДОКТ. ИРИНА КАРАДАКОВА, Университет за национално и световно стопанство, София
  ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ ПРИ ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 И СЛЕД НЕЯ
 9. ДОКТ. МИРЕНА ФОТЕВА, Икономически университет – Варна
  ПРОМЕНИ В ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ СЛЕД ПОЯВАТА НА COVID-19

ДИСКУСИЯ: 16.30 – 17.00 Ч.
МОДЕРАТОР: ГЛ. АС. Д-Р ЗЛАТКА ТОДОРОВА

ЗАКРИВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА: 17.00 Ч.

РЕГЛАМЕНТ

 • Времетраене на представяне на доклад до 5 минути
 • Въпроси и кратка дискусия след всеки 5 доклада
 • Участниците с два доклада имат право на представяне само на един от тях