Икономически университет – Варна

Сборници от научни конференции


Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012