Икономически университет – Варна

Сътрудничество

 Институт за икономически изследвания 

 Българска асоциация за регионални изследвания 

 

Център за фундаментални и приложни икономически изследвания при Университет "Константин Бранкуши" - Таргу Жиу, Румъния,  

Икономически университет - Варна е съорганизатор на 4-то, 5-то и 6-то издание на Международната конференция "Information Society and Sustainable Development" - ISSD, която се провежда ежегодно в Университет "К. Бранкуши". Директорът на Научноизследователски институт при ИУ-Варна, проф. д-р Зоя Младенова, е част от Научния съвет на конференцията.  

Научноизследователски институт за социални и политически изследвания  към Факултетa по социални науки при Латвийски университет