Икономически университет – Варна

Практико-приложен семинар на тема „Техники на писане на научноизследователски трудове“

В периода 13-17 юни 2022 г. НИИ проведе практико-приложен семинар на тема „Техники на писане на научноизследователски трудове“ с хорариум 20 учебни часа и водещи лектори х. доц. д-р Апостол Апостолов и гл.ас.д-р Петър Петров. 

Обучението бе проведено в присъствието на следните участници:

 

 
Име                       

Катедра


Млад преподавател

1.  гл. ас. д-р Пламен Джапаров             Катедра „Финанси“ ٧
2.  гл. ас. д-р Светослав Борисов Катедра „Финанси ٧
3. гл. ас. д-р Мария Георгиева Катедра „Маркетинг“ ٧
4.  гл. ас. д-р Пламена Паламарова Катедра „Маркетинг ٧
5.  гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова Катедра „Счетоводна отчетност“  ٧
6.  гл. ас. д-р Христина Филипова Катедра „Туризъм“ ٧
7.  доц. д-р Светлозар Стефанов Катедра „Счетоводна отчетност“  
8.  гл. ас. д-р Весела Бандакова Катедра „Счетоводна отчетност“  
9.  доц. д-р Събка Пащова Катедра „Стокознание“   
10.  гл. ас. д-р Дана Стефанова Катедра „Стокознание“  
11.  доц. д-р Гергана Славова Катедра „Аграрна икономика“  
12. доц. д-р Таня Георгиева Катедра „Аграрна икономика“  
13. доц. д-р Теодорина Турлакова Катедра „Аграрна икономика“  
14.  гл. ас. д-р Александър Тодоров Катедра „Обща икономическа теория“   
15. гл. ас. д-р Силвия Господинова Катедра „Обща икономическа теория“  
16. гл. ас. д-р Димитрия Карадимова Катедра „Статистика и приложна математика“  
17. гл. ас. д-р Славея Желязкова Катедра „Статистика и приложна математика“  
18.  гл. ас. д-р Красимира Найденова Катедра „Финанси“   
19.  докторант Божидар Панайотов Катедра „Маркетинг“   
20.  докторант Теодора Данева Катедра „Маркетинг“  
21. докторант Славка Стаменова Катедра „Информатика“   


На обучението присъстваха 6 от 7 или 86% от младите преподаватели в Икономически университет - Варна. Поради командировка в чужбина на практико-приложния семинар не присъства гл. ас.д-р Борис Банков, Катедра "Информатика".