Икономически университет – Варна

доц. д-р Божидар Чапаров

доц. д-р Божидар Чапаров

доц. д-р Божидар Чапаров

108

bchaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 108: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/uzv-wwgu-hjh?pli=1, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 108: 13:00-15:00

09 апр 2024, кабинет 108: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар * Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, УП-СНУ
Магистърски семинар * Курс 6, УП-ДНДО
Управление на проекти Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СА (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 220 Л Академични изследвания 1 5
15:15 17:00 323 Л Управление на проекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Спецсеминар 4 48 eLearn 11.05.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series , Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2023, 3, 161-168., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 55-60., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 38-42., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 114. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 17)., ISBN(онлайн) 978-619-210-062-9 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 69 - 78.
Преглед на всички публикации