Икономически университет – Варна

доц. д-р Божидар Чапаров

доц. д-р Божидар Чапаров

доц. д-р Божидар Чапаров

204

bchaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 204: 09:00-11:00

Консултации

Понеделник, кабинет 204/Виртуална стая за провеждане на консултации:https://meet.google.com/sua-rvbp-gei : 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

09 мар 2023, кабинет 204: 13:15-15:15

13 апр 2023, кабинет 204: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар (по специализации) Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СА (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-208 Л Спецсеминар (по специализации) 8
Сряда
13:30 16:00 2-319 Л Спецсеминар (по специализации) 8
Четвъртък
11:15 13:00 323 Л Управление на проекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Петък
13:30 16:00 2-228 Л Спецсеминар (по специализации) 2 8
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series , Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2023, 3, 161-168., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 38-42., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 114. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 17)., ISBN(онлайн) 978-619-210-062-9 / Линк
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 55-60., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Статия 2017
Недвижими имоти и бизнес : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2017, 2, 85 - 88.
Преглед на всички публикации