Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Председател на Контролен съвет при Икономически университет-Варна
Ръководител на Център за качество на стоките и потребителска защита

Консултации на място

Сряда, кабинет 229 А: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/csk-jtqu-cba, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 229 А: 14:00-15:00

10 апр 2024, кабинет 229 А: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на хранително-вкусовите стоки * Курс 5, КЕС-СНУ
Стандартизация, метрология и квалиметрия * Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Стандартизация, метрология и квалиметрия * Курс 5, КЕС-СНУ
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Стокознание на храните от растителен произход Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Митнически режими и процедури * Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Стоков и митнически контрол Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Безопасност на стоките * Курс 5, КЕС
Безопасност на стоките * Курс 5, КЕС-СНУ
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 2-135 У Стокознание на храните от растителен произход 18
11:15 14:15 2-135 У Стокознание на храните от растителен произход 18
Сряда
07:30 10:00 434 Л Стокознание на храните от растителен произход 18
10:15 13:00 H-214 У Стоков и митнически контрол 2 18
Четвъртък
07:30 10:00 2-132 Л Стоков и митнически контрол 18
Петък
10:15 13:00 2-132 Л Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 16, 17
13:30 16:00 2-130 Л Стокознание на храните от растителен произход 2 18
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Стокознание - традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013 = Commodity Science - Traditions аnd Perspectives : XIV Scientific Conference with International Participation : Celebrating 75th Years Specialty and Department of „Commodity Science”, Varna, 20th October 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 142-148., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Статия 2023
Coatings, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 13, 2023, 5, 911., ISSN(онлайн) 2079-6412 / DOI 10.3390/coatings13050911 / Scopus / Web of Science
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 95-103., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.95 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 5-8.
Статия 2022
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 275-287., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 2, 346-367., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 96-114.
Доклад 2021
Modern Commodity Expertise: Theoretical Developments, Practical Experience, Problems and Prospects [Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : Мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 30 верстня 2021 року, м. Львів], Львів : Растр-7, 2021, 229-232.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 80-89.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика , 2021, 251-257.
Преглед на всички публикации