Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра „Стокознание“

Приемно време

Вторник, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2022, кабинет 229 A (он-лайн): 09:00-10:00

14 апр 2022, кабинет 229 A (Тестов център при ИУ-Варна): 09:00-10:00

Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 5-8.
Монография 2022
Radom, Łukasiewicz, 2022, 15.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 96-114.
Статия 2021
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, 148 -152.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 80-89.
Статия 2021
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 24, 2021, 4, 378-401.
Доклад 2021
Modern Commodity Expertise: Theoretical Developments, Practical Experience, Problems and Prospects [Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : Мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 30 верстня 2021 року, м. Львів], Львів : Растр-7, 2021, 229-232.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика , 2021, 251-257.
Статия 2021
Global Journal of Medical Research: L Nutrition & Food Science, Framingham, MA, USA : Global Journals Inc., 21, 2021, 1, 1-6.
Доклад 2020
Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference, 22 November 2019, Bratislava, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2020, 84 - 94.
Преглед на всички публикации