Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Председател на Контролен съвет при Икономически университет-Варна
Ръководител на Център за качество на стоките и потребителска защита

Консултации на място

Сряда, кабинет 229 А: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/csk-jtqu-cba, 13:00-14:00

Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки
Стокознание на храните от растителен произход
Стоков и митнически контрол
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Стокознание и митническа дейност Стокознание на храните от растителен произход 4 18 1-55 08.05.2024 11:00 - 12:00
Качество и експертиза на стоките Безопасност на стоките 5 16 1-56 11.05.2024 11:00 - 12:00
Качество и експертиза на стоките - СНУ Безопасност на стоките 5 17 1-56 11.05.2024 11:00 - 12:00
Стокознание и митническа дейност Стоков и митнически контрол 4 18 1-55 17.05.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 3 16 1-58 05.06.2024 15:00 - 16:00
Стокознание и митническа дейност Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 3 17 1-58 05.06.2024 16:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2024
Electronic Journal Economic and Computer Science, Varna: Knowledge and Business, 2024, 1, 18-35., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2023
Coatings, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 13, 2023, 5, 911., ISSN(онлайн) 2079-6412 / DOI 10.3390/coatings13050911 / Scopus / Web of Science
Доклад 2023
Стокознание - традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013 = Commodity Science - Traditions аnd Perspectives : XIV Scientific Conference with International Participation : Celebrating 75th Years Specialty and Department of „Commodity Science”, Varna, 20th October 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 142-148., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 95-103., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.95 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 275-287., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 2, 346-367., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 96-114.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 5-8.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 80-89.
Монография 2021
Current Trends in Quality Science - Consumer Behavior, Logistic, Product Management, Poznań : Institute of Quality Science, Poznań University of Economics & Business, 2021, pp. 395-405.
Преглед на всички публикации