Икономически университет - Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 229 A: 12:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на хранително-вкусовите стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Съвременни методи за анализ на стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките (Редовно обучение)
Съвременни методи за анализ на стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на храните от растителен произход Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Митнически режими и процедури Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стоков и митнически контрол Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Безопасност на стоките Курс 5, (Редовно обучение)
Безопасност на стоките Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 2-135 У Стокознание на храните от растителен произход 21
Вторник
07:30 10:00 302 Л Стоков и митнически контрол 21
Сряда
08:15 11:00 2-313 Л Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 37, 38
11:15 13:00 2-135 У Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 37
Четвъртък
07:30 10:00 51 У Стоков и митнически контрол 2 21, 21
10:15 13:00 H-101 Л Стокознание на храните от растителен произход 21
14:15 15:00 116 Л Безопасност на стоките 17, 18
15:15 16:00 116 У Безопасност на стоките 17, 18
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 63, 2019, 3, 238 - 250.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 295 - 301.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 194 - 203.
Статия 2019
Quality Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 20, 2019, 171, 152 - 156.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/index.php?route=product/product&path=25_30&product_id=89, 2019, 174 с. ISBN 978-619-210-039-1.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306 p.
Статия 2019
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 22, 2019, 1, 238 - 258.
Статия 2018
Quality Access to Success , Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 19, 2018, 166, October, 111 - 117.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Преглед на всички публикации