Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра „Стокознание“

Приемно време

Четвъртък, кабинет 229 A: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Мениджмънт на опаковките
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки
Стокознание на храните от растителен произход
Стоков и митнически контрол
Безопасност на стоките
Вид Година Публикация
Статия 2021
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, 148 -152.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 239.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 128 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 64).
Доклад 2020
Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference, 22 November 2019, Bratislava, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2020, 84 - 94.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 21, 2020, 177, 108 - 112.
Статия 2020
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 2, 2020, 2, 14 - 26.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 154.
Статия 2019
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 22, 2019, 1, 238 - 258.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Преглед на всички публикации