Икономически университет - Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 229 A: 12:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на текстилните и обувни стоки Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Митнически режими и процедури Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-312 Л Стокознание 17
Четвъртък
08:15 10:00 319 Л Митнически режими и процедури 37, 38
10:15 13:00 319 Л Стокознание на текстилните и обувни стоки 37, 38
Петък
08:15 11:00 323 Л Стандартизация, метрология и квалиметрия 21, 22
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 128 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 64).
Доклад 2020
Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference, 22 November 2019, Bratislava, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2020, 84 - 94.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 21, 2020, 177, 108 - 112.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 154.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 239.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/index.php?route=product/product&path=25_30&product_id=89, 2019, 174 с. ISBN 978-619-210-039-1.
Статия 2019
Quality Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 20, 2019, 171, 152 - 156.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 295 - 301.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 194 - 203.
Преглед на всички публикации