Икономически университет - Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 882 164 640

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Автобиография

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Сряда, кабинет 201: 15:00-17:00

Консултации

Вторник, кабинет 201: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет --: 14:00-

Въведение в математиката
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia: Az-buki, https://drive.google.com/file/d/1G2SE8DRrtUIQ_OIE_SNqrwBvwSsvJA2V/view?usp=sharing , 62, 2019, 3, 284 - 289.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно-методическо списание, София : Аз Буки, https://drive.google.com/file/d/1iKm10vUbOg_iaQyMlpWrJ8Ialb7xjkBD/view , 61, 2018, 2, с. 200 - 205.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., https://drive.google.com/file/d/1a6_W3ZojkDAoXRy3x2IOeN_igI3FEsLi/view?usp=sharing , 5, 2018, 1.4, p. 611 - 617.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция : Посв. на 70 г. от създав. на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, https://drive.google.com/file/d/1-t6HxlZZESUb67lA4t1_agnUf1Ngx9JZ/view?usp=sharing , 2018, с. 107 - 115.
Статия 2018
Computational and Applied Mathematics , Берлин : Springer SBMAC, http://link.springer.com/article/10.1007/s40314-018-0641-3 , 2018, pp. 1 - 24.
Учебно помагало 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, https://drive.google.com/file/d/14C0a3j0Wb05qzGOStFglui3Y5IUQWIFh/view?usp=sharing , 2018, с. 145 - 152.
Преглед на всички публикации