Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 882 164 640

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Автобиография

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Вторник, кабинет meet.google.com/vjs-svjz-pyi : 09:00-11:00

Консултации

Сряда, кабинет meet.google.com/kcw-qowv-jrf : 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2021, кабинет / онлайн: 11:00-13:00

27 апр 2021, кабинет / онлайн: 11:00-13:00

31 май 2021, кабинет / онлайн: 14:00-16:00

Академични изследвания
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia: Az-buki, https://drive.google.com/file/d/1G2SE8DRrtUIQ_OIE_SNqrwBvwSsvJA2V/view?usp=sharing , 62, 2019, 3, 284 - 289.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, https://drive.google.com/file/d/1V8YqdlY9OuLNnBha6THzaFHTkT2nTrPE/view?usp=sharing , 61, 2018, 6, p. 596 - 602.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно-методическо списание, София : Аз Буки, https://drive.google.com/file/d/1iKm10vUbOg_iaQyMlpWrJ8Ialb7xjkBD/view , 61, 2018, 2, с. 200 - 205.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., https://drive.google.com/file/d/1a6_W3ZojkDAoXRy3x2IOeN_igI3FEsLi/view?usp=sharing , 5, 2018, 1.4, p. 611 - 617.
Преглед на всички публикации