Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Понеделник, кабинет 201: 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 201: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2022, кабинет 223: 09:00-11:00

29 ное 2022, кабинет 301: 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Академични изследвания Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Теория на вероятностите и математическа статистика Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 H-203 У Теория на вероятностите и математическа статистика 44
Петък
08:15 10:00 H-212 Л Теория на вероятностите и математическа статистика 44
11:15 13:00 323 Л Академични изследвания 1 26
Вид Година Публикация
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Преглед на всички публикации