Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Понеделник, кабинет 201: 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 201: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 116: 14:00-16:00

19 апр 2023, кабинет 320: 14:00-16:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Data Science Теория на вероятностите и математическа статистика 1 44 Н-206 12.06.2023 10:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността - Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, 17 юни 2022 г., Варна: Наука и икономика , 2022, 750-757., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021 / Линк
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Преглед на всички публикации