Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Вторник, кабинет 201 // https://meet.google.com/moh-fjei-ugt: 09:00-11:00

Консултации

Сряда, кабинет 201 // https://meet.google.com/ybv-nszd-eah: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

31 мар 2022, кабинет [е-learn]: 10:00-12:00

27 апр 2022, кабинет [223]: 14:00-16:00

Вид Година Публикация
Статия 2022
Economics and Computer Science, Varna: Knowledge and Business, 2022, 1, 29-34.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество , Варна: Наука и икономика , 2021, 341-349.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia: Az-buki, https://drive.google.com/file/d/1G2SE8DRrtUIQ_OIE_SNqrwBvwSsvJA2V/view?usp=sharing , 62, 2019, 3, 284 - 289.
Преглед на всички публикации