Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+ 359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по МВП

Приемно време

Понеделник, кабинет 201: 13:00-15:00

Консултации на място

Вторник, кабинет 201: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/usd-shkw-ydm, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 433: 13:30-15:00

16 апр 2024, кабинет 310: 13:30-15:00

Академични изследвания
Количествени методи в логистиката
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Количествени методи в логистиката 3 15 1-50 05.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Advanced Communication and Intelligent Systems (ICACIS-2022) : 1st International Conference, October 20-21, 2022, Warsaw Management University, Poland, Berlin, Deutschland : Springer Science and Business Media, 2023, 48-66. - Book Ser. (Communications in Computer and Information Science ; Vol. 1749)., ISSN(печатно) 1865-0929, ISSN(онлайн) 1865-0937, ISBN(онлайн) 978-3031-250-87-3 / DOI 10.1007/978-3-031-25088-0_4 / Scopus
Доклад 2022
Workshops on Computational Optimization, WCO 2020; Sofia; Bulgaria, Studies in Computational Intelligence, 2022, 463-475., ISSN(печатно) 1860949X, ISBN(печатно) 978-303082396-2 / DOI 10.1007/978-3-030-82397-9_25 / Scopus
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 750-757., ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116. - Сер. (Математическа библ.)., ISBN(печатно) 978-619-91721-1-7
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ.)., ISBN(печатно) 978-619-91721-0-0
Преглед на всички публикации