Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 882 164 640

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Автобиография

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Вторник, кабинет 201 // https://meet.google.com/moh-fjei-ugt: 14:00-16:00

Консултации

Сряда, кабинет 201 // https://meet.google.com/ybv-nszd-eah: 14:00-16:00

Интерактивен маркетинг
Изследователски методи за бизнеса
Основи на дигиталните медии и ПР
Приложна математика
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia: Az-buki, https://drive.google.com/file/d/1G2SE8DRrtUIQ_OIE_SNqrwBvwSsvJA2V/view?usp=sharing , 62, 2019, 3, 284 - 289.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., https://drive.google.com/file/d/1a6_W3ZojkDAoXRy3x2IOeN_igI3FEsLi/view?usp=sharing , 5, 2018, 1.4, p. 611 - 617.
Монография 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Статия 2018
Activities in Physical Education and Sports, Skopje : Federation of the Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia , 8, 2018, 1 - 2, 21 - 23.
Преглед на всички публикации