Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по МВП

Приемно време

Понеделник, кабинет 201: 13:00-15:00

Консултации на място

Вторник, кабинет 201: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/usd-shkw-ydm, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 128: 13:00-15:00

29 ное 2023, кабинет 128: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 221 У Приложна математика 26
Вторник
10:15 13:00 53 Л Изследователски методи за бизнеса 27
15:15 18:00 H-104 У Приложна математика 27
Сряда
08:15 11:00 220 У Приложна математика 23
13:30 15:00 310 Л Приложна математика 26, 27
Четвъртък
08:15 10:00 511 Л Интерактивен маркетинг 12, 13
10:15 13:00 310 Л Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 10, 11
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Изследователски методи за бизнеса 4 27 1-56 11.01.2024 15:00 - 16:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Приложна математика 1 26 1-303 12.01.2024 11:00 - 13:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Приложна математика 1 27 1-303 12.01.2024 09:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 4 10 1-55 15.01.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 4 11 1-55 15.01.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Интерактивен маркетинг 4 12 1-55 23.01.2024 12:00 - 13:00
Маркетинг Интерактивен маркетинг 4 13 1-55 23.01.2024 13:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Advanced Communication and Intelligent Systems (ICACIS-2022) : 1st International Conference, October 20-21, 2022, Warsaw Management University, Poland, Berlin, Deutschland : Springer Science and Business Media, 2023, 48-66. - Book Ser. (Communications in Computer and Information Science ; Vol. 1749)., ISSN(печатно) 1865-0929, ISSN(онлайн) 1865-0937, ISBN(онлайн) 978-3031-250-87-3 / DOI 10.1007/978-3-031-25088-0_4 / Scopus
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 750-757., ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2022
Workshops on Computational Optimization, WCO 2020; Sofia; Bulgaria, Studies in Computational Intelligence, 2022, 463-475., ISSN(печатно) 1860949X, ISBN(печатно) 978-303082396-2 / DOI 10.1007/978-3-030-82397-9_25 / Scopus
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116. - Сер. (Математическа библ.)., ISBN(печатно) 978-619-91721-1-7
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ.)., ISBN(печатно) 978-619-91721-0-0
Преглед на всички публикации