Икономически университет - Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 882 164 640

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Автобиография

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Вторник, кабинет 201: 09:00-11:00

Консултации

Сряда, кабинет 201: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интерактивен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Социална сигурност и застраховане (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 222 У Приложна математика 28
Вторник
11:15 13:00 128 Л Приложна математика 26, 27, 28
Сряда
13:30 15:00 Е–Н208 Л Приложна математика 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Четвъртък
10:15 13:00 222 У Приложна математика 27
Петък
09:15 11:00 122 Л Интерактивен маркетинг 33, 34, 35
11:15 13:00 128 Л Основи на дигиталните медии и ПР 27, 31
13:30 16:00 222 У Приложна математика 26
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia: Az-buki, https://drive.google.com/file/d/1G2SE8DRrtUIQ_OIE_SNqrwBvwSsvJA2V/view?usp=sharing , 62, 2019, 3, 284 - 289.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научно-приложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове, Варна : ЛАРГО СИТИ, https://drive.google.com/file/d/1tjXP8mlECj_PehApvV1pvpjY6_eGoYLr/view?usp=sharing , 2018, 331 - 337.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, https://drive.google.com/file/d/1V8YqdlY9OuLNnBha6THzaFHTkT2nTrPE/view?usp=sharing , 61, 2018, 6, p. 596 - 602.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно-методическо списание, София : Аз Буки, https://drive.google.com/file/d/1iKm10vUbOg_iaQyMlpWrJ8Ialb7xjkBD/view , 61, 2018, 2, с. 200 - 205.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., https://drive.google.com/file/d/1a6_W3ZojkDAoXRy3x2IOeN_igI3FEsLi/view?usp=sharing , 5, 2018, 1.4, p. 611 - 617.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция : Посв. на 70 г. от създав. на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, https://drive.google.com/file/d/1-t6HxlZZESUb67lA4t1_agnUf1Ngx9JZ/view?usp=sharing , 2018, с. 107 - 115.
Преглед на всички публикации