Икономически университет – Варна

х. проф. дин Калю Донев Неактивен

х. проф. дин Калю Донев

х. проф. дин Калю Донев Неактивен

103

k.donev@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, 11:00-13:00