Икономически университет – Варна

х. проф. дин Калю Донев

х. проф. дин Калю Донев

103

k.donev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2020-10-27 (Вторник)
07:30 10:16 H-103 Л Магистърски семинар 65, 66
2020-11-10 (Вторник)
13:30 16:16 Н-110 Л Магистърски семинар 65, 66