Икономически университет – Варна

Преподаватели

Имена Кабинет Email
проф. д-р Надя Костова 112 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg n.kostova@ue-varna.bg
проф. д-р Фаня Филипова 1-324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf fanya_filipova@ue-varna.bg
доц. д-р Анита Атанасова 440 aatanasova@ue-varna.bg
доц. д-р Даниела Георгиева 218 daniela_georgieva@ue-varna.bg
доц. д-р Надежда Попова-Йосифова 308 nadia_popowa@ue-varna.bg
доц. д-р Светлозар Стефанов 443 svetstefanov@ue-varna.bg
доц. д-р Слави Генов 436 sdg@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Атанас Атанасов 1-520 atanasov_at@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Бистра Николова 425 bistra_nikolova@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Бранимира Колева 418 branimirakoleva@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Весела Бандакова 520 bandakovav@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Веселин Деков 406 vdekov@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова 406 gergana.thoncheva@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Драган Георгиев 423 dragan.georgiev@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Илиян Христов 406 ilian_hristov@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Калин Калев 520 kalev_k@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Петко Захариев 514 petko_zahariev@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Пламена Недялкова 402 plnedyalkova@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Румяна Маринова 520 r_marinova@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Христоско Богданов 526 h.bogdanov@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Цветомир Манолов 526 wt_varna@ue-varna.bg
ас. д-р Галина Събчева 429 sabcheva.galina@ue-varna.bg
ас. д-р Ивайло Маноилов 1-418 tonchev@ue-varna.bg