Икономически университет – Варна

ас. д-р Галина Събчева

ас. д-р Галина Събчева

ас. д-р Галина Събчева

429

sabcheva.galina@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Сряда, кабинет 429: 15:15-16:15

Всеки делничен ден, -

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/opg-jbdk-awb, 11:15-12:15

Дати за неположени изпити

29 мар 2024, кабинет 429, https://meet.google.com/opg-jbdk-awb: 11:15-12:15

26 апр 2024, кабинет 429, https://meet.google.com/opg-jbdk-awb: 11:15-12:15

Финансов анализ
Счетоводство на банките
Организация на счетоводството
Счетоводство на бюджетните предприятия
Маркетинг
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 125 - 132.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, с. 54 - 66.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 216.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна, Варна, 2017, 2, 110-121.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 25-33.
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Преглед на всички публикации