Икономически университет - Варна

ас. д-р Галина Йорданова- Чавгова

ас. д-р Галина Йорданова- Чавгова

429

sabcheva.galina@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 125 - 132.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, с. 54 - 66.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна, Варна, 2017, 2, 110-121.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 216.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 25-33.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 223 - 232.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 378 - 388.
Статия 2013
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2013, с. 47 - 55.
Преглед на всички публикации