Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 520: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/ffo-psxr-fkd, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

29 мар 2024, кабинет 520: 13:00-14:00

19 апр 2024, кабинет 520: 13:00-14:00

Счетоводство
Финансово счетоводство
Одит в публичния сектор
Информационни системи и технологии в счетоводството
Финансово счетоводство за финансисти
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Информационни системи и технологии в счетоводството 4 45 eLearn 07.05.2024 14:00 - 16:00
Счетоводство и финанси Информационни системи и технологии в счетоводството 4 22 1-437 22.05.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
ERAZ 2023 : Knowledge Based Sustainable Development : 9th International Scientific Conference, June 1, 2023, Prague, Prague, Czech Republic : , 2023. / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 362-366., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Преглед на всички публикации