Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 520: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 316 Л Теория на счетоводството 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31
16:15 18:00 H-101 У Маркетинг 12
Вторник
17:15 19:00 303 У Маркетинг 13
Четвъртък
08:15 10:00 2-225 У Теория на счетоводството 29
13:30 15:00 2-225 У Теория на счетоводството 20
Петък
11:15 13:00 2-130 У Теория на счетоводството 28
13:30 15:00 2-130 У Теория на счетоводството 19
Вид Година Публикация
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 401 - 414.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Доклад 2012
Collection of Papers 2011 - Volume 1, University of Economics, Prague, ISBN 978-80-245-1773-5, 2012, 13.
Преглед на всички публикации