Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 520: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

08 ное 2021, кабинет E-learn: 08:00-11:00

22 ное 2021, кабинет E-learn: 08:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КЕС-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Облагане на физическите лица Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 51 У Информационни системи и технологии в счетоводството 5
13:30 16:00 51 У Информационни системи и технологии в счетоводството 4
Сряда
17:15 19:00 127Г У Счетоводство 36, 36
Четвъртък
11:15 13:00 232 У Счетоводство 38
13:30 16:00 222 У Организация на счетоводството 19
Петък
10:15 13:00 2-129 У Организация на счетоводството 20
2022-02-05 (Събота)
15:15 18:00 Е-305 У Организация на счетоводството 45
2022-02-06 (Неделя)
15:15 18:00 Е-Н103 У Организация на счетоводството 45
2022-02-07 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-310 У Организация на счетоводството 45
2022-02-08 (Вторник)
09:00 11:46 304 У Теория на счетоводството 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
2022-02-09 (Сряда)
15:00 17:46 220 У Теория на счетоводството 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
2022-02-11 (Петък)
12:38 14:46 220 У Теория на счетоводството 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
2022-02-13 (Неделя)
15:00 17:46 220 У Теория на счетоводството 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 401 - 414.
Преглед на всички публикации