Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 520: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/ffo-psxr-fkd, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

20 окт 2023, кабинет 520: 09:15-11:15

24 ное 2023, кабинет 520: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
09:15 11:00 222 У Теория на счетоводството 33
11:15 13:00 306 У Теория на счетоводството 28
Четвъртък
15:15 17:00 H-104 У Теория на счетоводството 29
Петък
11:15 13:00 222 У Теория на счетоводството 24
Вид Година Публикация
Доклад 2023
ERAZ 2023, Прага - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 362-366., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 401 - 414.
Преглед на всички публикации