Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 520: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 520: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

23 ное 2020, кабинет E-learn: 09:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 127Г У Маркетинг 18
Вторник
13:30 15:00 310 У Теория на счетоводството 5
Сряда
09:15 11:00 2-224 У Маркетинг 19
11:15 13:00 2-315 У Теория на счетоводството 29
Четвъртък
13:30 15:00 2-224 У Теория на счетоводството 15
15:15 17:00 2-312 У Теория на счетоводството 13
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 401 - 414.
Доклад 2012
Collection of Papers 2011 - Volume 1, University of Economics, Prague, ISBN 978-80-245-1773-5, 2012, 13.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Преглед на всички публикации