Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 520: 08:00-10:00

Сряда, кабинет 520: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

05 апр 2021, кабинет E-learn: 08:00-11:00

26 апр 2021, кабинет E-learn: 08:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Облагане на физическите лица Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 312 У Теория на счетоводството 30
11:15 13:00 H-102 У Теория на счетоводството 9
Вторник
11:15 13:00 222 У Маркетинг 34
17:15 19:00 312 У Маркетинг 33
Сряда
11:15 13:00 222 У Теория на счетоводството 10
15:15 17:00 127В У Теория на счетоводството 33
Петък
09:15 11:00 H-206 Л Облагане на физическите лица 34
11:15 13:00 312 У Теория на счетоводството 17
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Доклад 2012
Collection of Papers 2011 - Volume 1, University of Economics, Prague, ISBN 978-80-245-1773-5, 2012, 13.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Преглед на всички публикации