Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 520: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 520: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет E-learn: 09:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 127Г У Маркетинг 18
Вторник
13:30 15:00 310 У Теория на счетоводството 5
Сряда
09:15 11:00 2-224 У Маркетинг 19
11:15 13:00 2-315 У Теория на счетоводството 29
Четвъртък
13:30 15:00 2-224 У Теория на счетоводството 15
15:15 17:00 2-312 У Теория на счетоводството 13
2020-09-29 (Вторник)
11:15 13:00 H-211 У Теория на контрола 44
2020-09-30 (Сряда)
15:15 17:00 220 У Теория на контрола 44
2020-10-02 (Петък)
11:15 13:00 H-206 У Теория на контрола 44
2020-10-04 (Неделя)
13:30 16:00 H-207 У Теория на контрола 44
Вид Година Публикация
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 401 - 414.
Доклад 2012
Collection of Papers 2011 - Volume 1, University of Economics, Prague, ISBN 978-80-245-1773-5, 2012, 13.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Преглед на всички публикации