Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0988737054

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 406: 17:00-19:00

Петък, кабинет 406: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 523 У Теория на счетоводството 39
Сряда
11:15 13:00 303 У Финансово счетоводство 8
13:30 15:00 511 У Теория на счетоводството 16
15:15 17:00 434 У Теория на счетоводството 1
Четвъртък
13:30 15:00 2-129 У Теория на счетоводството 17
17:15 19:00 2-224 У Теория на счетоводството 12
Петък
08:15 11:00 448 У Финансово счетоводство - I част 3
11:15 13:00 223 У Финансово счетоводство 9
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38 - 49.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43 - 61.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Студия 2012
Алманах научни изследвания, Свищов: Академично издателство "Ценов", 17, 2012, 247 - 275.
Други 2011
С.А."Д.А.Ценов" Свищов и Финансова академия при правителството на руската федерация - Москва - катедра "Счетоводна отчетност", Академично издателство "Ценов", 2011, 424 с.
Доклад 2011
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI век - решения за стабилност и растеж" 8-9.11.2011г., Свищов, 2011.
Преглед на всички публикации