Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0988737054

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406 / Е-learn: 11:00-13:00

Петък, кабинет 406 / Е-learn: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

23 ное 2021, кабинет Е-learn: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 18:00 Е–Н209 Л Счетоводство 36, 37, 38, 39
Сряда
11:15 13:00 H-206 У Международни счетоводни стандарти 34
Четвъртък
11:15 13:00 Е-303 У Счетоводство 37, 39
13:30 16:00 H-104 У Финансово счетоводство - I част 22
Петък
08:15 11:00 305 У Финансово счетоводство - I част 21
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38 - 49.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43 - 61.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Студия 2012
Алманах научни изследвания, Свищов: Академично издателство "Ценов", 17, 2012, 247 - 275.
Доклад 2011
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI век - решения за стабилност и растеж" 8-9.11.2011г., Свищов, 2011.
Преглед на всички публикации