Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0988737054

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406 / Е-learn: 08:00-10:00

Четвъртък, кабинет 406 / Е-learn: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2021, кабинет Е-learn: 09:00-11:00

09 апр 2021, кабинет Е-learn: 09:00-11:00

Финансово счетоводство - I част
Финансово счетоводство - II част
Финансово счетоводство
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43 - 61.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38 - 49.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Студия 2012
Алманах научни изследвания, Свищов: Академично издателство "Ценов", 17, 2012, 247 - 275.
Други 2011
С.А."Д.А.Ценов" Свищов и Финансова академия при правителството на руската федерация - Москва - катедра "Счетоводна отчетност", Академично издателство "Ценов", 2011, 424 с.
Преглед на всички публикации