Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0988737054

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 406: 17:00-19:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/gdu-bxxy-ojp?authuser=0, 17:00-18:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 1-433: 11:00-13:00

10 апр 2024, кабинет 1-433: 11:00-13:00

Финансово счетоводство - II част
Теория на счетоводството
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Организация и отчитане на трудово-осигурителните отношения 3 38 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Бургас сп. Бизнес посоки, 2023, 1-2, 56-75., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9277
Доклад 2023
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО КОМПЛЕКС ОТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, НАУКА И ИКОНОМИКА ИУ-ВАРНА, 2023, 323-334., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Преглед на всички публикации