Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0988737054

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406 / Е-learn: 11:00-13:00

Петък, кабинет 406 / Е-learn: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 448 У Теория на счетоводството 18
Вторник
13:30 15:00 434 У Финансово счетоводство 28
Сряда
08:15 11:00 2-315 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 2
15:15 17:00 127Г У Финансово счетоводство 29
Четвъртък
13:30 15:00 2-317 У Финансово счетоводство 27
15:15 18:00 2-317 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 3
Петък
13:30 16:00 2-315 У Финансово счетоводство - II част 5
2021-10-01 (Петък)
08:15 11:00 Е–Н207 У Финансово счетоводство - I част 51
2021-10-02 (Събота)
10:15 13:00 Е–Н209 У Финансово счетоводство 52
15:15 18:00 Е–Н207 У Финансово счетоводство - I част 51
2021-10-03 (Неделя)
10:15 13:00 Е–Н207 У Финансово счетоводство - I част 51
13:30 16:00 Е–Н209 У Финансово счетоводство 52
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38 - 49.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43 - 61.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Студия 2012
Алманах научни изследвания, Свищов: Академично издателство "Ценов", 17, 2012, 247 - 275.
Доклад 2011
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI век - решения за стабилност и растеж" 8-9.11.2011г., Свищов, 2011.
Преглед на всички публикации